Ktl-icon-tai-lieu

Máy mài phẳng NAGASEI

Được đăng lên bởi Bùi Đình Bằng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1327 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Máy mài phẳng NAGASEI
I
Công nghệ mài
1 Tùy vào từng loại sản phẩm riêng ta có từng loại đá mài với độ
cứng, cấu trúc kích thước hạt cấu thành đá khác nhau từ 1-2
micromet.
2 Số lần mài tùy thuộc vào kích thước đo đầu vào của từng dãy
sản phẩm. Dựa vào đó người vận hành sẽ cài đặt trên máy cho
phù hợp
3 Mỗi lần mài thô độ sâu của đá ăn thêm 2 micromet, mỗi lần mài
tinh độ sâu của đá ăn thêm 1 micromet
4 Thời gia rà đá mài thô khi mài hết ½ lượng mài, mài tinh chỉ rà
đá lần đầu tiên do lượng mài tinh rất ít 20 micromet
5 Sản phẩm đạt yêu cầu khi sai số không quá 5 micromet
II
Các điều kiện đầu vào để khởi động chương trình mài
1 Áp lực khí nén >0.2Mpa
2 Áp lực đầu vào của thiết bị phun dung dịch làm mát Kuranto
0.1-0.18Mpa
3 Áp lực dầu bôi trơn trong khoảng cho phép
4 Bàn kẹp điện từ được nhấn nút kích từ
5 Các lỗi được xác nhận là đã xử lý hết (Máy sáng đèn vàng)
6 Động cơ quay nam châm lọc cặn mài được kích hoạt ở trạng
thái hoạt động
7 3 cảm biến mức dung dịch Kuranto trong trạng thái cho phép
(Kiểm tra bằng mắt thường + cảm biến của máy)
8 Các động cơ được khởi động bình thường
- 3 Động cơ servo điều khiển lên xuống trục đá và bàn gia
công
- Động cơ tuần hoàn dung dịch nước làm mát Kuranto
- Động cơ phun Kuranto vào đá
- Động cơ quay đá
- Động cơ bơm dầu bôi trơn trục X,Y,Z
9 Các cảm biến mức dung dịch làm mát Kuranto, cảm biến về
chuẩn, vị trí bàn gia công OK
III
Kết thúc quá trình mài
- Khi mài hết lượng cài đặt + đèn vàng bật sáng
IV
Điều khiển và giám sát
- Chúng em điều khiển bằng PLC S7-1200 và giám sát + vận
hành thông qua màn hình EB8000

V

1
2
3
a
-

b
-

c
d
e
-

f
g
-

h
i
j


Thao tác vận hành thực tế của người công nhân
Các kiểm tra cần thiết trước khi bước vào gia công trên máy mài
phẳng
Kiểm tra thẻ theo dõi thay nước Kuranto
Bảng theo dõi thêm Kuranto bao gồm: Nồng độ trước bổ sung, sau bổ
sung, lượng Kuranto cho thêm
Kiểm tra trước khi vận hành máy
Kiểm tra lượng dầu dẫn động (Kiểm tra hàng ngày)
Lượng dầu dẫn động có thể xác nhận ở cửa sổ trên bình dầu. Dầu dẫn
động sử dụng loại D32, khi lượng dầu dưới mức trung bình cho phép
phải bổ sung cho tới khi vượt mức trung bình cho phép
Kiểm tra áp lực đầu vào thiết bị lọc nước làm mát (Kiểm tra hàng
ngày)
Đồng hồ đo áp lực nước làm mát phải có giá trị trong khoảng 0.10.2MPa nếu nằm ngoài khoảng giá trị này cần báo cho cấp trên để có
biện pháp xử lý
Kiểm tra áp lực dầu (Kiểm tra hàng ngày)
Đồng hồ đo áp lực dầu phải chỉ trong khoảng 2.5 – 2.8MPa
Kiểm tra bổ sung dung dịch làm mát (Kiểm tra...
Máy mài phẳng NAGASEI
I Công nghệ mài
1 Tùy vào từng loại sản phẩm riêng ta có từng loại đá mài với độ
cứng, cấu trúc kích thước hạt cấu thành đá khác nhau từ 1-2
micromet.
2 Số lần mài tùy thuộc vào kích thước đo đầu vào của từng dãy
sản phẩm. Dựa vào đó người vận hành sẽ cài đặt trên máy cho
phù hợp
3 Mỗi lần mài thô độ sâu của đá ăn thêm 2 micromet, mỗi lần mài
tinh độ sâu của đá ăn thêm 1 micromet
4 Thời gia rà đá mài thô khi mài hết ½ lượng mài, mài tinh chỉ rà
đá lần đầu tiên do lượng mài tinh rất ít 20 micromet
5 Sản phẩm đạt yêu cầu khi sai số không quá 5 micromet
II Các điều kiện đầu vào để khởi động chương trình mài
1 Áp lực khí nén >0.2Mpa
2 Áp lực đầu vào của thiết bị phun dung dịch làm mát Kuranto
0.1-0.18Mpa
3 Áp lực dầu bôi trơn trong khoảng cho phép
4 Bàn kẹp điện từ được nhấn nút kích từ
5 Các lỗi được xác nhận là đã xử lý hết (Máy sáng đèn vàng)
6 Động cơ quay nam châm lọc cặn mài được kích hoạt ở trạng
thái hoạt động
7 3 cảm biến mức dung dịch Kuranto trong trạng thái cho phép
(Kiểm tra bằng mắt thường + cảm biến của máy)
8 Các động cơ được khởi động bình thường
- 3 Động cơ servo điều khiển lên xuống trục đá và bàn gia
công
- Động cơ tuần hoàn dung dịch nước làm mát Kuranto
- Động cơ phun Kuranto vào đá
- Động cơ quay đá
- Động cơ bơm dầu bôi trơn trục X,Y,Z
9 Các cảm biến mức dung dịch làm mát Kuranto, cảm biến về
chuẩn, vị trí bàn gia công OK
III Kết thúc quá trình mài
- Khi mài hết lượng cài đặt + đèn vàng bật sáng
IV Điều khiển và giám sát
- Chúng em điều khiển bằng PLC S7-1200 và giám sát + vận
hành thông qua màn hình EB8000
Máy mài phẳng NAGASEI - Trang 2
Máy mài phẳng NAGASEI - Người đăng: Bùi Đình Bằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Máy mài phẳng NAGASEI 9 10 294