Ktl-icon-tai-lieu

Máy nén lý tâm

Được đăng lên bởi Ku Bo
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 445 lần   |   Lượt tải: 3 lần
A.Cấu tạo chung
1. Vỏ máy
Vỏ máy là chi tiết có cấu tạo phức tạp, có khối lượng lớn, là giá đỡ cho các chi tiết
khác. Trong vỏ máy có các ổ trục để đỡ các trục máy, có các áo nước để dẫn nước
làm
mát, có các khoang để dẫn khí. Vỏ máy được chế tạo thành 2 nửa để thuận tiện
cho
việc tháo lắp, tuy nhiên cũng có loại vỏ máy được chế tạo liền khối. Vỏ máy th ường
được chế tạo bằng gang xám hay bằng gang hợp kim.

2. Trục máy nén ly tâm
Trục để lắp các bánh công tác lên đó nhận truyền động từ động c ơ dẫn động, quay
với vận tốc cao để thực hiện quá trình nén khí. Trục máy được lắp vào các các ổ đỡ
trên vỏ máy. Trục máy được chế tạo bằng thép hợp kim.

3. Bánh công tác

Bánh công tác được lắp trên trục máy quay theo tr ục máy để làm biến đổi động
năng chất khí, thực hiện quá trình nén khí, trên bánh công tác có các bánh cong. Có
3
loại bánh công tác, bánh công tác hở, bánh công tác n ửa h ở, bánh công tác kín.

4. Cánh định hướng (hay vách ngăn hay cánh tĩnh- diffuser)
Là một tấm kim loại đặt sát với bánh công tác, đóng vai trò dẫn hướng dòng khí đi
từ cửa xả của cấp nén này tới cửa nạp của cấp nén kế tiếp, cánh định hướng được
chế
tạo bằng gang hoặc thép hợp kim. Cánh định hướng được gắn với vỏ và không quay
theo trục máy.

5. Bộ phận làm kín (vòng bít)
a. Vòng đệm kín khuất khúc (hay làm kín kiểu răng lược - labyrinth seal)
Vì cánh định hướng không quay theo trục máy, do vậy giữa chúng phải có m ột khe
hở. Để tránh hiện tượng lọt khí nén ngược lại cửa nạp qua khe h ở này ng ười ta dùng
vòng đệm kín khuất khúc. Vòng có dạng răng cưa, các răng này không chạm vào
trục, để
tránh làm hư hỏng trục khi chạm phải, vòng được làm bằng kim loại mềm, giữa các
răng hình thành không gian, khí nén lọt vào không gian này chúng s ẽ đổi h ướng và
chậm lại nhờ đó mà hạn chế được sự rò rỉ khí nén sang cửa nạp. Loại này không
ngăn
được hoàn toàn sự lọt khí do vậy chỉ dùng ở những nơi có áp suất thấp. Cũng có
máy
nén khí dùng loại vòng đệm này để làm kín giữa trục máy và vỏ máy để hạn chế sự
lọt khí ra bên ngoài. Nếu máy nén khí độc hại thì cần có rãnh để gom khí rò r ỉ ra để
dẫn tới
một nơi an toàn.

b. Vòng bịt kín kiểu tiếp xúc cơ học (hay bộ phận làm kín cơ khí Mechanical Seal)
Các bộ phận chính của vòng bịt này là các vòng tĩnh và vòng động.
Vòng động được bắt chặt với trục máy và quay theo trục, các mặt tiếp xúc giữa
vòng tĩnh và vòng động ngăn không cho khí nén rò rỉ ra ngoài. Có loại ph ải s ử d ụng
dầu bôi trơn bề mặt tiếp xúc để giảm ma sát. Vòng đệm này lắp ở đầu trục ...
A.C u t o chung
1. V máy
V máy là chi ti t có c u t o ph c t p, có kh i l ng l n, là giá cho các chi ti t ế ượ đỡ ế
khác. Trong v máy có các tr c các tr c máy, có các áo n c d n n c đ đỡ ướ đ ướ
làm
mát, có các khoang d n khí. V máy c ch t o thành 2 n a thu n ti n để đượ ế để
cho
vi c tháo l p, tuy nhiên c ng có lo i v máy c ch t o li n kh i. V máy th ng ũ đượ ế ườ
c ch t o b ng gang xám hay b ng gang h p kim.đượ ế
2. Tr c máy nén ly tâm
Tr c l p các bánh công tác lên ó nh n truy n ng t ng c d n ng, quay để ắ đ độ độ ơ độ
v i v n t c cao th c hi n quá trình nén khí. Tr c máy c l p vào các các để đượ đỡ
trên v máy. Tr c máy c ch t o b ng thép h p kim. đượ ế
Máy nén lý tâm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy nén lý tâm - Người đăng: Ku Bo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Máy nén lý tâm 9 10 780