Ktl-icon-tai-lieu

Máy nén và hệ thống khí nén

Được đăng lên bởi phucnguyennguyen93-gmail-com
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1563 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Thiết bị điện: Máy nén và hệ thống khí nén

MÁY NÉN VÀ HỆ THỐNG KHÍ NÉN
1. GIỚI THIỆU ..........................................................................................1
2. CÁC LOẠI MÁY NÉN ...........................................................................3
3. ĐÁNH GIÁ MÁY NÉN VÀ HỆ THỐNG KHÍ NÉN .................................8
4. CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ .....................13
5. DANH SÁCH SÀNG LỌC GIẢI PHÁP .................................................20
6. BẢNG TÍNH ........................................................................................21
7. TÀI LIỆU THAM KHẢO .....................................................................24

1. GIỚI THIỆU
Các nhà máy công nghiệp sử dụng khí nén trong rất nhiều hoạt động sản xuất. Khí nén tạo ra từ
các thiết bị nén khí có công suất trong khoảng từ 5 mã lực (hp) cho tới hơn 50.000 mã lực. Báo
cáo năm 2003 của Cơ quan Năng lượng Mỹ cho thấy, 70 – 90% khí nén bị tổn thất dưới dạng
nhiệt, ma sát, tiếng ồn và do sử dụng không đúng (xem hình 1). Vì vậy, máy nén và hệ thống khí
nén là những khu vực quan trọng để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các nhà máy
công nghiệp.

Hình 1. Biểu đồ xương cá của hệ thống khí nén (McKane và Medaris, 2003)

Hướng dẫn sử dụng năng lượng hiệu quả trong ngành công nghiệp Châu Á – 
©UNEP

1

Thiết bị điện: Máy nén và hệ thống khí nén
Cần lưu ý rằng, chi phí vận hành một hệ thống khí nén đắt hơn nhiều so với chi phí mua máy nén
(xem hình 2). Tiết kiệm năng lượng nhờ cải tiến hệ thống chiếm khoảng từ 20 đến hơn 50% tiêu
thụ điện, có thể mang lại hàng trăm nghìn USD. Quản lý hệ thống khí nén hợp lý có thể giúp tiết
kiệm năng lượng, giảm khối lượng bảo dưỡng, rút ngắn thời gian ngừng vận hành, tăng sản
lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Hình 2. Các khoản chi phí trong một hệ thống khí nén điển hình (eCompressedAir)
Hệ thống khí nén bao gồm bộ phận cung cấp- gồm các máy nén và phần xử lý không khí, và bộ
phận tiêu thụ- gồm hệ thống lưu trữ, phân phối và các thiết bị sử dụng cuối cùng. Quản lý tốt bộ
phận cung cấp sẽ đảm bảo có khí nén sạch, khô và ổn định ở áp suất thích hợp với chi phí thấp
và đáng tin cậy. Quản lý tốt bộ phận tiêu thụ sẽ giúp giảm thiểu lãng phí và sử dụng khí nén một
cách hợp lý. Để cải thiện và duy trì hoạt động của hệ thống khí nén ở hiệu suất cao nhất cần quan
tâm đến cả hai bộ phận cung và tiêu thụ của hệ thống cũng như cách thức kết hợp giữa hai bộ
phận này.

1.1 Các ph...
Thiết b đin: Máy nén và h thng khí nén
MÁY NÉN VÀ H THNG KHÍ NÉN
1. GII THIU..........................................................................................1
2. CÁC LOI MÁY NÉN ...........................................................................3
3. ĐÁNH GIÁ MÁY NÉN VÀ H THNG KHÍ NÉN .................................8
4. CÁC GII PHÁP S DNG NĂNG LƯỢNG HIU QU .....................13
5. DANH SÁCH SÀNG LC GII PHÁP .................................................20
6. BNG TÍNH ........................................................................................21
7. TÀI LIU THAM KHO .....................................................................24
1. GII THIU
Các nhà máy công nghip s dng khí nén trong rt nhiu hot động sn xut. Khí nén to ra t
các thiết b nén khí có công sut trong khong t 5 mã lc (hp) cho ti hơn 50.000 mã lc. Báo
cáo năm 2003 ca Cơ quan Năng lượng M cho thy, 70 – 90% khí nén b tn tht dưới dng
nhit, ma sát, tiếng n và do s dng không đúng (xem hình 1). Vì vy, máy nén và h thng khí
nén là nhng khu vc quan trng để nâng cao hiu qu s dng năng lượng trong các nhà máy
công nghip.
Hình 1. Biu đồ xương cá ca h thng khí nén (McKane và Medaris, 2003)
Hướng dn s dng năng lượng hiu qu trong ngành công nghip Châu Á – www.energyefficiencyasia.org
©UNEP
1
Máy nén và hệ thống khí nén - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy nén và hệ thống khí nén - Người đăng: phucnguyennguyen93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Máy nén và hệ thống khí nén 9 10 924