Ktl-icon-tai-lieu

Máy nghiền côn

Được đăng lên bởi Gió Đông
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1402 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Máy nghiền côn

Chương 2. Máy nghiền côn
(Thời lượng qui định toàn chương: 3 tiết)

§1. Nguyên lý làm việc và phân loại:
1.1. Nguyên lý làm việc.
Tùy theo mức độ nghiền và kết cấu của máy, người
ta phân máy nghiền côn thành máy nghiền côn thô
(NCT), máy nghiền côn vừa (NCV) và nghiền côn
nhỏ (NCN).
Hình 2.1 trình bày sơ đồ động của các loại máy.

4
8

1

2

2

3

5

3

9

5
6

n

n

7

1

7

Hình 2.1. Sơ đồ nguyên lý làm việc của các loại máy nghiền côn
1. Côn cố định; 2- Côn động; 3 -Vật liệu; 4- Điểm treo;
5- Trục côn động; 6-Bạc lệch tâm; 7- Bộ truyền bánh răng côn;
8- Bàn cấp liệu; 9- Bệ đỡ cầu.

1.Máy nghiền côn thô

2.Máy nghiền

(video minh họa)

côn vừa và nhỏ
(video minh họa)

1.2. Ưu khuyết điểm và lĩnh vực sử dụng
Ưu điểm:
• Quá trình nghiền và xả liên tục nên năng suất cao;
• Phá vỡ đá bằng uốn, miết, ép;
• Mức độ nghiền cao;
• Làm việc tin cậy và êm;
• Sản phẩm đồng đều về hình dạng và kích thước.
Nhược điểm:
• Cấu tạo phức tạp;
• Chăm sóc bảo dưỡng khó;
• Giá thành đầu tư lớn.
Bảng 1. Đặc tính cơ bản của máy nghiền côn
Đặc tính cơ bản

Máy nghiền côn thô

Máy nghiền côn vừa

Máy nghiền côn nhỏ

Kích thước đá nạp (mm)

400 ÷ 1500

60 ÷ 300

35 ÷ 100

Khe xả (mm)

75 ÷ 300

12 ÷ 60

3 ÷ 15

Năng suất Q (m3/h)

150 ÷ 2300

12 ÷ 580

12 ÷ 220

§2. Cấu tạo máy nghiền côn
2

2.1.Máy nghiền côn thô.
a). Cấu tạo chung.
-

DÇu b«i tr¬n

3

1

4
5
6

Cụm côn di động
Cụm côn cố định
Máng xả liệu
Cơ cấu dẫn động

7

DÇu b«i tr¬n

1.Cụm côn tĩnh; 2.Trục; 3. Cụm côn động; 4.
Bạc lệch tâm; 5. Then; 6. Bộ truyền bánh răng
nón; 7. Trục dẫn động; 8. Gối thủy lực

8

1.Cụm côn tĩnh; 2.Trục; 3. Cụm côn động; 4.
Bạc lệch tâm; 5. Then; 6. Bộ truyền bánh răng
nón; 7. Trục dẫn động; 8. Gối thủy lực

2
DÇu b«i tr¬n

3

1

4
5
6
7

DÇu b«i tr¬n

Máy nghiền côn thô
8

(video minh họa)

2.2. Máy nghiền côn vừa và nhỏ.
- Cụm côn di động
- Cụm côn cố định
- Máng xả liệu
- Cơ cấu dẫn động

1. Cụm côn tĩnh; 2.Đĩa rải
liệu; 3.Cụm côn động;
4.Cụm bánh răng; 5.Đĩa
lệch tâm; 6. Trục.

Máy nghiền côn vừa và nhỏ

(video minh họa)
1. Cụm côn tĩnh; 2.Đĩa rải
liệu; 3.Cụm côn động;
4.Cụm bánh răng; 5.Đĩa
lệch tâm; 6. Trục.

• Cơ cấu an toàn.
- Trong quá trình nghiền, khi gặp viên đá khó
nghiền máy dễ bị kẹt đá có thể gây cháy động
cơ, hỏng hóc các bộ truyền. Vì vậy người ta
lắp đặt cơ cấu an toàn.
- Có hai loại cơ cấu an toàn thường được sử
dụng: Cơ cấu an toàn bằng lò xo và cơ cấu an
toàn bằng thủy lực.
Với các loại máy nghiền hiện đại người ta
thường sử dụng cơ cấu an toà...
Máy nghiền côn
Máy nghiền côn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy nghiền côn - Người đăng: Gió Đông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Máy nghiền côn 9 10 871