Ktl-icon-tai-lieu

Máy quang phổ phát xạ nguyên tử ICP-OES Optima 8000

Được đăng lên bởi cuong-doan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 5412 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Máy quang phổ phát xạ nguyên tử ICP-OES Optima 8000
Optima 8000 là model máy quang phổ phát xạ nguyên tử
ICP-OES dạng để bàn, trường nhìn kép, với detector
mảng CCD toàn dải sóng, cho tính linh hoạt và hiệu năng
phân tích tuyệt vời. Optima 8000 cung cấp một loạt các
đặc tính mới: công nghệ plasma Flat Plate, camera quan
sát PlasmaCam, hệ quang học tiên tiến, trường nhìn kép
(dual view), detector trạng thái rắn CCD, hệ thống khí
cắt, tháp plasma dễ dàng tháo lắp.

1.
2.

Tính năng
Thông số kỹ thuật

•

Công nghệ plasma Flat PlateTM giúp giảm tiêu thụ khí argon.

•

Camera kiểm soát plasma PlasmaCamTM giúp đơn giản hóa việc
lập phương pháp và khả năng chẩn đoán từ xa.

•

Hệ thống quang học tiên tiến giúp tăng giới hạn phát hiện

•

Trường nhìn kép giúp tăng năng suất phân tích

•

Detector mảng CCD trạng thái rắn

•

Hệ thống khí cắt giúp giảm nhiễu

•

Tháp plasma dễ điều chỉnh và tháo lắp, giúp đơn giản hóa việc
bảo dưỡng và tối ưu hóa hiệu năng.

1. Tính năng
2. Thông số kỹ thuật
•

Công nghệ plasma Flat PlateTM giúp giảm tiêu thụ khí argon.

•

Camera kiểm soát plasma PlasmaCamTM giúp đơn giản hóa việc
lập phương pháp và khả năng chẩn đoán từ xa.

•

Hệ thống quang học tiên tiến giúp tăng giới hạn phát hiện

•

Trường nhìn kép giúp tăng năng suất phân tích

•

Detector mảng CCD trạng thái rắn

•

Hệ thống khí cắt giúp giảm nhiễu

•

Tháp plasma dễ điều chỉnh và tháo lắp, giúp đơn giản hóa việc
bảo dưỡng và tối ưu hóa hiệu năng.

Máy quang phổ
•
•

Máy quang phổ kép: Cho tốc độ phân tích nhanh, độ phân giải
cao
Máy quang phổ Echelle: Có tiêu cự 0,3 mét và thiết kế kiểu
Stigmatic Littrow. Cách tử echelle có mật độ 79 vạch/mm với góc
vát 63,40

•

Thông số: Dải phổ 160 ~ 900 nm, với độ phân giải < 0,009 nm ở
200 nm.

•

Trường nhìn plasma: trường nhìn kép được điều khiển hoàn toàn
bằng máy tính, có thể lựa chọn chế độ xuyên tâm, dọc trục hoặc
hỗn hợp cả 2 chế độ cho bất kỳ bước sóng nào trong cùng một
phương pháp.

•

Detector: Loại detector mảng CCD, được làm mát trực tiếp bằng
máy làm mát Peltier ở -80C. Detector này có 2 phân đoạn nhạy
quang với kích thước 176x128 pixels. Một dùng để đo chất phân
tích, một để đo chất so sánh. Detector CCD thu cả 2 tín hiệu phổ
chất phân tích và phổ nền cho phép hiệu chỉnh nền, giúp tăng độ
chính xác và tốc độ phân tích

Hệ thống ICP
•

•

Máy phát cao tần: Optima 8000 được trang bị máy phát cao tần
trạng thái rắn thế hệ thứ 4, với tần số 40MHz, có thể điều chỉnh
công suất từ 750 – 1500 W, với bước tăng 1W. Hiệu suất nă...
Máy quang phổ phát xạ nguyên tử ICP-OES Optima 8000
Optima 8000 model máy quang phổ phát xạ nguyên tử
ICP-OES dạng để bàn, trường nhìn p, với detector
mảng CCD toàn dải sóng, cho tính linh hoạt và hiệu năng
phân tích tuyệt vời. Optima 8000 cung cấp một loạt các
đặc tính mới: công nghệ plasma Flat Plate, camera quan
sát PlasmaCam, hệ quang học tiên tiến, trường nhìn kép
(dual view), detector trạng thái rắn CCD, hệ thống khí
cắt, tháp plasma dễ dàng tháo lắp.
1. Tính năng
2. Thông số kỹ thuật
Công nghệ plasma Flat Plate
TM
giúp giảm tiêu thụ khí argon.
Camera kiểm soát plasma PlasmaCam
TM
giúp đơn giản hóa việc
lập phương pháp và khả năng chẩn đoán từ xa.
Hệ thống quang học tiên tiến giúp tăng giới hạn phát hiện
Trường nhìn kép giúp tăng năng suất phân tích
Detector mảng CCD trạng thái rắn
Hệ thống khí cắt giúp giảm nhiễu
Tháp plasma dễ điều chỉnh và tháo lắp, giúp đơn giản hóa việc
bảo dưỡng và tối ưu hóa hiệu năng.
1. Tính năng
2. Thông số kỹ thuật
Công nghệ plasma Flat Plate
TM
giúp giảm tiêu thụ khí argon.
Camera kiểm soát plasma PlasmaCam
TM
giúp đơn giản hóa việc
lập phương pháp và khả năng chẩn đoán từ xa.
Hệ thống quang học tiên tiến giúp tăng giới hạn phát hiện
Trường nhìn kép giúp tăng năng suất phân tích
Detector mảng CCD trạng thái rắn
Máy quang phổ phát xạ nguyên tử ICP-OES Optima 8000 - Trang 2
Máy quang phổ phát xạ nguyên tử ICP-OES Optima 8000 - Người đăng: cuong-doan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Máy quang phổ phát xạ nguyên tử ICP-OES Optima 8000 9 10 652