Ktl-icon-tai-lieu

MÁY SẮC KÍ LỎNG CAO ÁP HPLC

Được đăng lên bởi Phat Vo
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3556 lần   |   Lượt tải: 20 lần
MÁY SẮC KÍ LỎNG CAO ÁP
HPLC
I. Mở đầu
 Sắc kí lỏng cột là một trong những nhánh của phân tích công cụ phát triển
nhanh nhấtđược áp dụng cho nhiều loại mẫu hơn bất kì kỹ thuật tách nào và có
khả năng phân tíchnhững hỗn hợp mẫu cực kì phức tạp trong hóa học và trong
sinh học.
 Nghiên cứu kỹ thuật tách bằng LC là cần thiết vì nó sẽ tiếp tục đóng một
vai trò quantrọng trong tất cả những lĩnh vực của phân tích hóa học, mặc dù có
những tiến bộ hơnnữa trong các thuốc thử chọn lọc và những cải tiến trong các kỹ
thuật vật lí đo lường.
 Với sự phát triển trong suốt những thập niên qua về thiết bị và sự nhồi cột,
sắc kí lỏnghiệu năng cao (HPLC) nổi lên như một phương pháp được ưa thích
cho kỹ thuật tách vàphân tích định lượng của rất nhiều loại mẫu.
 Phân tích HPLC nhanh, hiệu quả và có thể dò tìm lượng mẫu nhỏ đến 200
pg. Những cơhội áp dụng HPLC hầu như không giới hạn do HPLC đã trở thành
một công cụ không thểthiếu trong khoa học và công nghiệp.
 Sắc kí lỏng dựa trên hiện tượng: dưới cùng một điều kiện, mỗi cấu tử trong
một hỗn hợptương tác với môi trường xung quanh khác với tất cả các cấu tử khác.
Khi được sử dụng như một công cụ phân tích, LC có thể xác định các cấu tử trong
một
hỗn hợp và lượng của chúng trong mẫu. Khi kết hợp với những kỹ thuật phân tích
khác
thì có thể nhận diện định tính các cấu tử trong mẫu.
Phép tách được đòi hỏi khi:
 Một hỗn hợp quá phức tạp cho việc phân tích trực tiếp ví dụ đo phổ.
 Các chất phân tích rất giống nhau ví dụ các đồng phân.
 Sự cần thiết phải điều chế một chất có độ tinh khiết cao.
 Xác định lượng của của một chất nào đó.
 Sắc kí cột mở, sắc kí bản mỏng được sử dụng trong những trường hợp tách
tương đối đơn giản, còn HPLC là kỹ thuật tách những hỗn hợp phức tạp và có
khả năng tách với độ phân giải cao để giải quyết những vấn đề nhanh hơn và tốt
hơn.
 Trong HPLC nhiều thông số phải được xác định và thiết lập trước khi mẫu
được cho vàotrong máy. Vì thế để thành công với HPLC, cần thời gian để thiết
lập chế độ và điều kiệnhoạt động thích hợp cho máy trong mỗi phép phân tích.
Điều này có thể mất hàng giờ hoặc ngày tùy theo kinh nghiệm và kiến thức của
người phân tích.

II Nguyên tắc sắc ký lỏng hiệu năng cao
HPLC là một kĩ thuật tách các chất phân tích ra khỏi nhau khi chúng di
chuyển theo pha động qua cột chứa các hạt pha tĩnh

Các cấu tử được tách phân bố giữa pha tĩnh và pha động
Pha động: hòa tan và di chuyển chất phân tích
Pha tĩnh: giữ chất phân tích

-

Quá trình tách dựa vào tính chất hóa học, vật lý và hóa ...
MÁY SẮC KÍ LỎNG CAO ÁP
HPLC
I. Mở đầu
Sắc kí lỏng cột là một trong những nhánh của phân tích công cụ phát triển
nhanh nhấtđược áp dụng cho nhiều loại mẫu hơn bất kì kỹ thuật tách nào và có
khả năng phân tíchnhững hỗn hợp mẫu cực kì phức tạp trong hóa học và trong
sinh học.
Nghiên cứu kỹ thuật tách bằng LC là cần thiết vì nó sẽ tiếp tục đóng một
vai trò quantrọng trong tất cả những lĩnh vực của phân tích hóa học, mặc dù
những tiến bộ hơnnữa trong các thuốc thử chọn lọc và những cải tiến trong các kỹ
thuật vật lí đo lường.
Với sự phát triển trong suốt những thập niên qua về thiết bị và sự nhồi cột,
sắc kí lỏnghiệu năng cao (HPLC) nổi lên như một phương pháp được ưa thích
cho kỹ thuật tách vàphân tích định lượng của rất nhiều loại mẫu.
Phân tích HPLC nhanh, hiệu quả và có thể dò tìm lượng mẫu nhỏ đến 200
pg. Những cơhội áp dụng HPLC hầu như không giới hạn do HPLC đã trở thành
một công cụ không thểthiếu trong khoa học và công nghiệp.
Sắc kí lỏng dựa trên hiện tượng: dưới cùng một điều kiện, mỗi cấu tử trong
một hỗn hợptương tác với môi trường xung quanh khác với tất cả các cấu tử khác.
Khi được sử dụng như một công cụ phân tích, LC có thể xác định các cấu tử trong
một
hỗn hợp và lượng của chúng trong mẫu. Khi kết hợp với những kỹ thuật phân tích
khác
thì có thể nhận diện định tính các cấu tử trong mẫu.
Phép tách được đòi hỏi khi:
Một hỗn hợp quá phức tạp cho việc phân tích trực tiếp ví dụ đo phổ.
Các chất phân tích rất giống nhau ví dụ các đồng phân.
Sự cần thiết phải điều chế một chất có độ tinh khiết cao.
Xác định lượng của của một chất nào đó.
Sắc kí cột mở, sắc kí bản mỏng được sử dụng trong những trường hợp tách
tương đối đơn giản, còn HPLC là kỹ thuật tách những hỗn hợp phức tạp và có
khả năng tách với độ phân giải cao để giải quyết những vấn đề nhanh hơn và tốt
hơn.
Trong HPLC nhiều thông số phải được xác định và thiết lập trước khi mẫu
được cho vàotrong máy. Vì thế để thành công với HPLC, cần thời gian để thiết
lập chế độ và điều kiệnhoạt động thích hợp cho máy trong mỗi phép phân tích.
Điều này có thể mất hàng giờ hoặc ngày tùy theo kinh nghiệm và kiến thức của
người phân tích.
MÁY SẮC KÍ LỎNG CAO ÁP HPLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÁY SẮC KÍ LỎNG CAO ÁP HPLC - Người đăng: Phat Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
MÁY SẮC KÍ LỎNG CAO ÁP HPLC 9 10 564