Ktl-icon-tai-lieu

Máy sokkia cx 105

Được đăng lên bởi dotrongnhan-qldd10
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 561 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Hưng Phát
Địa chỉ: Phòng 203 – 18T1 – Lê Văn Lương – Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại : 04.62916128 * Fax : 04.62818788 * Email : hungphat_03@yahoo.com
Webside: maytracdiahungphat.com.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH
MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ SOKKIA CX / ES SERIES
PHẦN I : ĐO TOẠ ĐỘ
I. Chọn File đo (JOB) để đo :
Khởi động máy [ON].Nếu xuất hiện màn hình thông tin chính của máy (có Số hiệu máy và thông
tin), bấm [F1] OBS hoặc [ESC] để vào màn hìnhOBS
CX 105
10.000
S/N
123456
Ver. XXX- XXXX
XXX- XXXX
Job JOB1
OBS
USB
DATA CNFG

Bấm phím ngôi sao chọn Entry menu [ENT]

Entry menu
Tilt crn : Yes ( H,V )
Contrast : 10
Reticle lever : 3
Press < Enter> Key
Màn hình Entry menu
Entry menu
JOB select
JOB detail
Topography
Coordinate
S-O

*Tại màn hìnhEntry menu:
1.Chọn JOB:
Chọn JOBselect [ENT]
.Tại dòng JOB selection:
-BấmLIST[F1]. Chọn JOB cần đo (từJOB1 đến JOB10), bấm [ENT]
.Tại dòng Coord search JOB (chọn JOB để tham khảo các dữ liệu điểm toạ độ):

Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Hưng Phát
Địa chỉ: Phòng 203 – 18T1 – Lê Văn Lương – Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại : 04.62916128 * Fax : 04.62818788 * Email : hungphat_03@yahoo.com
Webside: maytracdiahungphat.com.vn
-BấmLIST[F1]. Chọn JOB cần tham khảo (từJOB1đếnJOB10), bấm [ENT].
* Lưuý: nên chọn JOB tham khảo trùng với JOB cần đo
.Bấm [ENT] để xác nhận việc chọn JOB.
2.Đổi tênJOB(Nếu cần): Chọn JOB detail [ENT]
-JOB name: Thay đổi tên JOB.
* Cách nhập : Bấm [SHIFT] để đổi chữ hoa–chữ thường–số, Bấm [BS] để xoá ký tựtrước dấu
nháy. Bấm mũi tên trái–phải để di chuyển dấu nháy. Bấm [ENT] để xác nhậnsau khi nhập
xong.
-SCALE: 1.00000000(giá trị Scale luôn là 1.00000000, không được thay đổi)
-BấmOK[F4] hoàn tất.
II. Thao tác đo
-Vào Entry menu (thao tác như trên):
-Chọn Coordinate[ENT]. Tại màn hình Coord.:

Coord
Occ.Orien.
Observation
EDM

1.Cài đặt trạm máy và định hướng:
-Chọn Occ. Orien.[ENT].
a. Nhập các thông số cho trạm máy:
NO :
0000000
EO :
0000000
ZO:
0000000
PT :
HUNGPHAT
HI :
1.560
▼
LOAD BSAZ BSNEZ RESEC

N0: Toạ độ N của trạm máy.
E0: Toạ độ E của trạm máy.
Z0: Toạ độ Z của trạm máy.
PT: Tên trạm máy.
HI: Chiềucao máy
Chỉ cần nhập 5 thông số ở trên cho trạm máy là đủ. Để gọi điểm đã có trong bộ nhớ máy

Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Hưng Phát
Địa chỉ: Phòng 203 – 18T1 – Lê Văn Lương – Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại : 04.62916128 * Fax : 04.62818788 * Email : hungphat_03@yahoo.com
Webside: maytracdiahungphat.com.vn
Để xem tiếp các thông số khác, bấm phím mũi tên xuốn...
Công ty c phần thương mại và đầu tư Hưng Phát
Địa ch: Phòng 203 18T1 Lê Văn Lương – Thanh Xuân Hà Ni
Điện thoi : 04.62916128 * Fax : 04.62818788 * Email : hungphat_03@yahoo.com
Webside: maytracdiahungphat.com.vn
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH
MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ SOKKIA CX / ES SERIES
PHẦN I : ĐO TOẠ ĐỘ
I. Chọn File đo (JOB) để đo :
Khởi động máy [ON].Nếu xuất hiện màn hình thông tin chính của máy (có Số hiệu máy và thông
tin), bấm [F1] OBS hoặc [ESC] để vào màn hìnhOBS
CX 105 10.000
S/N 123456
Ver. XXX- XXXX
XXX- XXXX
Job JOB1
OBS USB DATA CNFG
Bấm phím ngôi sao chọn Entry menu [ENT]
Entry menu
Tilt crn : Yes ( H,V )
Contrast : 10
Reticle lever : 3
Press < Enter> Key
Màn hình Entry menu
Entry menu
JOB select
JOB detail
Topography
Coordinate
S-O
*Tại màn hìnhEntry menu:
1.Chọn JOB:
Chọn JOBselect [ENT]
.Tại dòng JOB selection:
-BấmLIST[F1]. Chọn JOB cần đo (từJOB1 đến JOB10), bấm [ENT]
.Tại dòng Coord search JOB (chọn JOB để tham khảo các dữ liệu điểm toạ độ):
Máy sokkia cx 105 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy sokkia cx 105 - Người đăng: dotrongnhan-qldd10
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Máy sokkia cx 105 9 10 538