Ktl-icon-tai-lieu

máy thi công

Được đăng lên bởi Cuong Nguyen
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1440 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Dozers
Crawler Bulldozer
Skidsteer Loaders
Compact Wheel Loaders
Backhoe Loaders
Transit/Truck Concrete Mixers
Wheel Loaders
Asphalt Pavers
Vibratory Roller Single-Drum
Vibratory Roller Double-Drum
Hydraulic Excavator
Tandem Hydrostatic Vibratory Roller
Static 3 – Drum Roller
Tire Roller
Motor Grader
Paver
Cold Planer
Skid Steer Loader
Forklift Truck
Combine Harvesters
Tractor &Compact Utility Tractors
Forage Harvesters
Harvesters Beet & Potato
Sprayers Self-Propelled
Telehandlers
Amphibious backhoe excavator

Máy ủi
Máy ủi bánh xích
Máy xúc
Máy xúc lật vật liệu khối đặc
Máy xúc đào liên hợp bánh lốp
Xe bồn trộn bê tông
Máy xúc lật
Máy rải nhựa đường Asphalt
Xe lu rung 1trống rung
Xe lu rung 2 trống rung
Máy xúc đào thuỷ lực
Xe lu rung thuỷ lực 2 trống sắt
Xe lu tĩnh 3 trống sắt ( 1 trước , 2 sau)
Lu bánh lốp ( Lu thảm, lu asphal)
Xe san gạt
Xe rải nhựa đường (Máy rải thảm)
Xe bóc đường
Xe xúc liên hợp
Xe nâng hàng
Máy gặt đập liên hợp
Máy kéo
Máy cắt cỏ
Máy thu hoạch củ cải đường và khoai tây
Máy phun nước tự động
Xe sửa chữa điện
máy xúc gầu ngược (làm việc trên cạn và
đầm lầy)
Anchor and injection hole drilling machine máy khoan nhồi và neo
Asphalt compactor
máy lu đường nhựa atphan
Asphalt pave finisher
máy rải và hoàn thiện măt đường atphan
Automobile crane
cần cẩu đặt trên ô tô
Backhoe excavator(drag shovel, backhoe máy đào gầu ngược
shovel)
Bridge crane
cần cẩu cầu
Bucket chain excavator
máy đào có các gầu bắt vào dây xích
Bucket wheel excavator
máy đào có các gầu bắt vào bánh quay
Cement crew conveyor
máy chuyển xi măng trục vít
Combined roller
xe lu bánh lốp
Compressed air pile driver
máy đóng cọc khí nén
Concrete discharge funnel
phễu xả bê tông
Concrete discharge hopper
máng trượt xả bê tông
Concrete mixer truck
xe trộn bê tông

Concrete spraying machine
Concrete train

máy phun bê tông
tổ máy rải bê tông và hoàn thiện mặt đường
bê tông
Construction truck
xe tải dùng trong xây dựng
Crawler crane
cần cẩu bánh xích
Crawler excavator (Crawler shovel)
máy đào bánh xích
Crawler tractor
máy kéo bánh xích
Derrick
cần trục đêríc
Diesel pile driver
máy đóng cọc điêzen
Drag shovel (backhoe shovel)
máy đào gầu ngược kéo bằng dây cáp
Dragline excavator
máy đào có gầu kéo bằng dây cáp
Dredger
máy hút bùn
Drilling jumbo, Two booms
máy khoan lớn hai cần
Dump truck
xe tải ben
Electric chain hoist
tời xích điện
Elevator
máy nâng
Excavator
máy đào dất
Floating bridge dredger
máy đào vét đặt trên cầu phao
Floating crane
cầu phà
Forklift truck
xe dĩa
Front shovel
...
Dozers Máy ủi
Crawler Bulldozer Máy ủi bánh xích
Skidsteer Loaders Máy xúc
Compact Wheel Loaders Máy xúc lật vật liệu khối đặc
Backhoe Loaders Máy xúc đào liên hợp bánh lốp
Transit/Truck Concrete Mixers Xe bồn trộn bê tông
Wheel Loaders Máy xúc lật
Asphalt Pavers Máy rải nhựa đường Asphalt
Vibratory Roller Single-Drum Xe lu rung 1trống rung
Vibratory Roller Double-Drum Xe lu rung 2 trống rung
Hydraulic Excavator Máy xúc đào thuỷ lực
Tandem Hydrostatic Vibratory Roller Xe lu rung thuỷ lực 2 trống sắt
Static 3 – Drum Roller Xe lu tĩnh 3 trống sắt ( 1 trước , 2 sau)
Tire Roller Lu bánh lốp ( Lu thảm, lu asphal)
Motor Grader Xe san gạt
Paver Xe rải nhựa đường (Máy rải thảm)
Cold Planer Xe bóc đường
Skid Steer Loader Xe xúc liên hợp
Forklift Truck Xe nâng hàng
Combine Harvesters Máy gặt đập liên hợp
Tractor &Compact Utility Tractors Máy kéo
Forage Harvesters Máy cắt cỏ
Harvesters Beet & Potato Máy thu hoạch củ cải đường và khoai tây
Sprayers Self-Propelled Máy phun nước tự động
Telehandlers Xe sửa chữa điện
Amphibious backhoe excavator máy xúc gầu ngược (làm việc trên cạn
đầm lầy)
Anchor and injection hole drilling machine máy khoan nhồi và neo
Asphalt compactor máy lu đường nhựa atphan
Asphalt pave finisher máy rải và hoàn thiện măt đường atphan
Automobile crane cần cẩu đặt trên ô tô
Backhoe excavator(drag shovel, backhoe
shovel)
máy đào gầu ngược
Bridge crane cần cẩu cầu
Bucket chain excavator máy đào có các gầu bắt vào dây xích
Bucket wheel excavator máy đào có các gầu bắt vào bánh quay
Cement crew conveyor máy chuyển xi măng trục vít
Combined roller xe lu bánh lốp
Compressed air pile driver máy đóng cọc khí nén
Concrete discharge funnel phễu xả bê tông
Concrete discharge hopper máng trượt xả bê tông
Concrete mixer truck xe trộn bê tông
máy thi công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
máy thi công - Người đăng: Cuong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
máy thi công 9 10 175