Ktl-icon-tai-lieu

Máy tiện

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Mạnh
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2340 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC
trang
Lời cảm ơn…………..…………………………………………………… 3
Phần A : Giới thiệu về công ty...…………………………...…………….. 5
Phần B : Nội dung thực tập……………………………………................. 6
1. Máy tiện…………...……………...……………………..…………… 8
1.1 Máy xung điện…………………………………………...….…… 9
1.1.1 Công dụng của máy tiện……………………………….. . 9
1.1.2 Phân loại máy tiện…………………….………………. .9
1.1.2 Phân loại máy tiện……………………………….……. . 9
1.2 Dao tiện………………………………………….……..………… 11
1.2.1 Đặc điểm và phân loại ……… ……….…..…………. 11
1.2.2 Cấu tạo, kết cấu hình học của dao tiện……...…………. 11
1.3. Quá trình hình thành phôi khi tiện………………...…………….. 14
1.4. Tiến trình tiện……………………………..…………………….. 16
2. Máy cắt dây GS-4050B………………..………...…………………… 20
2.1 Sơ bộ về máy cắt dây …………………..……..……...…………. 20
2.1.1 Công dụng………………..…...………………………. 22
2.1.2 Các loại máy cắt dây …….…………….....……..….
2.1.3 Cấu tạo của máy cắt dây ……...………………….....

23
24

2.2 Công dụng của máy cắt dây ………………..………………….…25
2.3 Các bộ phận chính …………………………………………..…... 28
2.4 Nguyên lí làm, việc của máy cắt dây ………………………………30
2.5 Các loại cực dây ……………………………………………………31
3. Máy phay lăn răng………………….……….………………………. 32
3.1 Máy phay lăn răng……………………………...……………….. 32
3.1.1 Hai phương pháp gia công…………………….……..

32

bánh răng
3.1.2 Cấu tạo máy phay lăn răng…………...……………… 34
1

3.1.3 Các thông số kĩ thuật của……..……………………... 35
bánh răng cần gia công
3.1.4 Sơ đồ nguyên lí bao hình…………..……………….. 36
3.1.5 Một số chuyển động chính trng quá trình…………...
37
Phay lăn răng trục vít
3.2 Dao phay lăn răng…………….………………………………..
37
3.3 Tiến trình gia công trên máy phay lăn răng ……....………
37
3.3.1 Gá lệch phôi………………………...……………..
3.3.2 Gá xiên mặt đầu ………………...…………….…...
Kết luận chung……………………………………..…………………

2

39
39
40

LỜI NÓI ĐẦU
Nước ta đang phấn đấu để trở thành một nước công nghiệp vào năm
2020, để đạt được mục tiêu đó nước ta phải làm rất nhiều việc đó là phải
phát triển khoa học kĩ thuật. Bởi vậy nên việc chế tạo ra các loại máy móc để
phục vụ cho sản xuất là đặc biệt quan trọng, do đó Đảng và nhà nước đặc
biệt quan tâm đến ngành cơ khí. Thực tiễn ở các nước phát triển cho thấy họ
có nền công nghiệp phát triển như ngày nay là do họ có một nền tảng là
ngành cơ khí phát triển.
Bởi vậy việc phát triển ngành cơ khí được đặt ra hàng đầu vì nó sẽ tạo ra
các loại máy móc có chất lượng và có giá thành cạnh tranh góp phần nâng
cao hiệu quả của nền kinh tế.
Là một sinh viên ngành cơ khí trong quá trình học tập em nhận thấy để
thúc đẩy ngành cơ khí phát triển thì ngoài việc không ...
MỤC LỤC
trang
Lời cảm ơn…………..…………………………………………………… 3
Phần A : Giới thiệu về công ty...…………………………...…………….. 5
Phần B : Nội dung thực tập……………………………………................. 6
1. Máy tiện…………...……………...……………………..…………… 8
1.1 Máy xung điện…………………………………………...….…… 9
1.1.1 Công dụng của máy tiện……………………………….. . 9
1.1.2 Phân loại máy tiện…………………….………………. .9
1.1.2 Phân loại máy tiện……………………………….……. . 9
1.2 Dao tiện………………………………………….……..………… 11
1.2.1 Đặc điểm và phân loại ……… ……….…..…………. 11
1.2.2 Cấu tạo, kết cấu hình học của dao tiện……...…………. 11
1.3. Quá trình hình thành phôi khi tiện………………...…………….. 14
1.4. Tiến trình tiện……………………………..…………………….. 16
2. Máy cắt dây GS-4050B………………..………...…………………… 20
2.1 Sơ bộ về máy cắt dây …………………..……..……...…………. 20
2.1.1 Công dụng………………..…...………………………. 22
2.1.2 Các loại máy cắt dây …….…………….....……..…. 23
2.1.3 Cấu tạo của máy cắt dây ……...…………………..... 24
2.2 Công dụng của máy cắt dây ………………..………………….…25
2.3 Các bộ phận chính …………………………………………..…... 28
2.4 Nguyên lí làm, việc của máy cắt dây ………………………………30
2.5 Các loại cực dây ……………………………………………………31
3. Máy phay lăn răng………………….……….………………………. 32
3.1 Máy phay lăn răng……………………………...……………….. 32
3.1.1 Hai phương pháp gia công…………………….…….. 32
bánh răng
3.1.2 Cấu tạo máy phay lăn răng…………...……………… 34
1
Máy tiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy tiện - Người đăng: Nguyễn Văn Mạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Máy tiện 9 10 979