Ktl-icon-tai-lieu

Máy tiện định hình

Được đăng lên bởi nhienck-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài IV: Kỹ thuật tiện chi tiết định hình
I. Gia công mặt định hình bằng phương pháp phối hợp hai chuyển động bằng tay
1. Nguyên lý: Theo phương pháp này thì khi gia công mặt định hình người ta sẽ thực
hiện chạy dao đồng thời theo hai phương bằng cách quay hai tay quay của bàn xe dao và bàn
dao ngang bằng tay.
2. Đặc điểm
+ Dễ thực hiện, không yêu cầu dụng cụ, đồ gá phức tạp.
+ Độ chính xác không có.
+ Phương pháp gia công này thường dùng để chế tạo các chi tiết chỉ cần tính mỹ
thuật, không cần độ chính xác.
3. Kỹ thuật: ( Hình 4.1)
+ Gia công trục bậc gồm nhiều khối bao bề mặt cần gia công.
+ Dùng tay quay đồng thời hai tay quay để cắt bỏ phần thừa của các khối trên trục bậc và
lượn dao để cắt chính xác biên dạng chi tiết.
+ Dùng dưỡng để kiểm tra bề mặt đã gia công. Cắt tiếp những vị trí còn dôi ra so với
dưỡng.

Hình 4.1: Gia công mặt định hình bằng phương pháp phối hợp hai chuyển động bằng tay
II. Gia công mặt định hình bằng dưỡng chép hình
1. Nguyên lý: Khi gia công mặt định hình theo phương pháp này thì dao sẽ chuyển động
theo một quỹ đạo đúng như biên dạng của chi tiết cần gia công nhờ vào một đầu dò tì vào một
dưỡng có biên dạng giống như biên dạng của chi tiết gia công.
2. Đặc điểm
+ Khó thực hiện với những cơ cấu phức tạp.
+ Gia công với độ chính xác cao, các chi tiết trong loạt có độ đồng đều cao.
+ Dùng trong gia công hàng loạt.
+ Có thể thay đổi độ khuếch đại giữa dưỡng và chi tiết gia công.
3. Kỹ thuật: ( Hình 4.2)
+ Dưỡng ( chức năng tương tự như thước côn) được gá lên vị trí của thước côn
hoặc lên ụ động.
+ Thả lỏng vít kẹp đai ốc chạy dao ngang với bàn dao ngang.
+ Tựa đầu dò lên biên dạng của dưỡng gia công.
+ Tiến hành cắt tương tự như khi gia công chi tiết côn bằng thước côn.

Hình 4.2: Gia công mặt định hình bằng dưỡng chép hình
III. Gia công mặt định hình bằng dao định hình
1. Nguyên lý: Gia công mặt định hình theo phương pháp này thì biên dạng chi tiết gia
công sẽ được cắt bởi một dao với lưỡi cắt có biên dạng giống với biên dạng chi tiết gia công.
2. Đặc điểm:

+ Các chi tiết có biên dạng phức tạp rất khó chế tạo dao.
+ Thường dùng trong chế tạo hàng loạt.
+ Thông thường dùng để gia công chi tiết có chiều dài ngắn ( 60mm). Nếu chi tiết
có chiều dài lớn thì có thể dùng 2 dao cắt nối.
3. Kỹ thuật: ( Hình 4.3)
+ Gá dao định hình lên ổ dao ( tùy theo loại dao). Dao có thể là dao thông
thường, dao đĩa hoặc dao lăng trụ.
+ Gá chi tiết gia công lên máy. Thông thường chi tiết đã được gia công với hình
dáng và kích thước gần giống với chi ti...
Bài IV: Kỹ thuật tiện chi tiết định hình
I. Gia công mặt định hình bằng phương pháp phối hợp hai chuyển động bằng tay
1. Nguyên lý: Theo phương pháp này thì khi gia công mặt định hình người ta sẽ thực
hiện chạy dao đồng thời theo hai phương bằng cách quay hai tay quay của bàn xe dao và bàn
dao ngang bằng tay.
2. Đặc điểm
+ Dễ thực hiện, không yêu cầu dụng cụ, đồ gá phức tạp.
+ Độ chính xác không có.
+ Phương pháp gia công này thường dùng để chế tạo các chi tiết chỉ cần tính mỹ
thuật, không cần độ chính xác.
3. Kỹ thuật: ( Hình 4.1)
+ Gia công trục bậc gồm nhiều khối bao bề mặt cần gia công.
+ Dùng tay quay đồng thời hai tay quay để cắt bỏ phần thừa của các khối trên trục bậc và
lượn dao để cắt chính xác biên dạng chi tiết.
+ Dùng dưỡng để kiểm tra bề mặt đã gia công. Cắt tiếp những vị trí còn dôi ra so với
dưỡng.
Hình 4.1: Gia công mặt định hình bằng phương pháp phối hợp hai chuyển động bằng tay
II. Gia công mặt định hình bằng dưỡng chép hình
1. Nguyên lý: Khi gia công mặt định hình theo phương pháp này thì dao sẽ chuyển động
theo một quỹ đạo đúng như biên dạng của chi tiết cần gia công nhờ vào một đầu dò tì vào một
dưỡng có biên dạng giống như biên dạng của chi tiết gia công.
2. Đặc điểm
+ Khó thực hiện với những cơ cấu phức tạp.
+ Gia công với độ chính xác cao, các chi tiết trong loạt có độ đồng đều cao.
+ Dùng trong gia công hàng loạt.
+ Có thể thay đổi độ khuếch đại giữa dưỡng và chi tiết gia công.
3. Kỹ thuật: ( Hình 4.2)
+ Dưỡng ( chức năng tương tự như thước côn) được gá lên vị trí của thước côn
hoặc lên ụ động.
+ Thả lỏng vít kẹp đai ốc chạy dao ngang với bàn dao ngang.
+ Tựa đầu dò lên biên dạng của dưỡng gia công.
+ Tiến hành cắt tương tự như khi gia công chi tiết côn bằng thước côn.
Hình 4.2: Gia công mặt định hình bằng dưỡng chép hình
III. Gia công mặt định hình bằng dao định hình
1. Nguyên lý: Gia công mặt định hình theo phương pháp này thì biên dạng chi tiết gia
công sẽ được cắt bởi một dao với lưỡi cắt có biên dạng giống với biên dạng chi tiết gia công.
2. Đặc điểm:
Máy tiện định hình - Trang 2
Máy tiện định hình - Người đăng: nhienck-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Máy tiện định hình 9 10 4