Ktl-icon-tai-lieu

Máy tiện và gia công trên máy tiện

Được đăng lên bởi 211t0116
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 726 lần   |   Lượt tải: 3 lần
kỹ thuật gia công
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy tiện và gia công trên máy tiện - Người đăng: 211t0116
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Máy tiện và gia công trên máy tiện 9 10 500