Ktl-icon-tai-lieu

Máy tiện

Được đăng lên bởi Nguyễn Quang Minh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 924 lần   |   Lượt tải: 2 lần
t=5 mm

t=5 mm

t=5 mm

t=12mm

...
t=12mm
t=5 mm
t=5 mm
t=5 mm
Máy tiện - Người đăng: Nguyễn Quang Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Máy tiện 9 10 803