Ktl-icon-tai-lieu

máy trộn thức ăn cho bò

Được đăng lên bởi Kẻ Cô Độc
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 2187 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Instruction Book
DeLaval mixer wagon

2004-10-01

91528301.pdf

Table of contents
DeLaval mixer wagon ............................................................................................................................. 3
Safety precautions.................................................................................................................... 3
Conditions for use ...................................................................................................... 4
Warning label positions.............................................................................................. 6
Key to symbols ............................................................................................ 7
Transport of DeLaval mixer wagon .......................................................................... 10
Lifting ......................................................................................................... 10
Anchoring .................................................................................................. 10
Type plate.................................................................................................. 10
Product data ........................................................................................................................... 11
Description ............................................................................................................... 11
General...................................................................................................... 11
Options ...................................................................................................... 12
Article numbers MW8, MW8S, MW12, MW12S and MW17 .................................... 12
Basic parts................................................................................................. 12
Weighing system ....................................................................................... 14
Discharge conveyor ................................................................................... 14
Brakes ....................................................................................................... 15
Tyre ........................................................................................................... 16
Round knives............................................................................................. 16
Silage cutter knives .............................................................
Instruction Book
DeLaval mixer wagon
2004-10-01 91528301.pdf
máy trộn thức ăn cho bò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
máy trộn thức ăn cho bò - Người đăng: Kẻ Cô Độc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
máy trộn thức ăn cho bò 9 10 83