Ktl-icon-tai-lieu

máy xây dựng

Được đăng lên bởi nguyen viet kien
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1009 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại học GTVT  Khoa Cơ khí
Bộ môn: Máy xây dựng

Máy xây dựngThS. Nguyễn Ngọc Trung

Nội dung môn học

CHƯƠNG
1
2
3
4
5
6

NỘI DUNG
Những vấn đề chung
Máy nâng và vận chuyển
Máy làm đất
Máy và thiết bị gia công đá
Máy và thiết bị sản xuất bê tông
Máy thi công nền móng và bề mặt công
trình

Trường Đại học GTVT  Khoa Cơ khí
Bộ môn: Máy xây dựng

Máy xây dựngThS. Nguyễn Ngọc Trung

2

1. CÔNG DỤNG VÀ PHÂN LOẠI
Công dụng
Máy nâng - vận chuyển là thiết bị dùng để cơ giới hóa công tác nâng (hạ) và vận
chuyển hàng hóa, vật nặng trong không gian. Chúng được dùng để thực hiện các
công việc như bốc xếp hàng hóa tại các nhà ga, bến cảng, nhà kho, lắp ráp các
thiết bị, xây lắp nhà cao tầng, phục vụ công tác thi công cầu, ...

Trường Đại học GTVT  Khoa Cơ khí
Bộ môn: Máy xây dựng

Máy xây dựngThS. Nguyễn Ngọc Trung

3

1. CÔNG DỤNG VÀ PHÂN LOẠI
Phân loại

MÁY NÂNG - VẬN CHUYỂN

Máy vận chuyển

Máy nâng

Máy nâng đơn giản

Kích

Kích vít,
kích
thanh
răng,
kích
thủy lực

Tời

Palăng

Tời
quay
tay,
Tời
máy

Palăng
kéo tay,
Palăng
điện

Các loại máy trục

Thang máy

Cần
trục
nhỏ

Trường Đại học GTVT  Khoa Cơ khí
Bộ môn: Máy xây dựng

Cần trục
cố định

CT cột
quay, CT
cột buồm

Cần trục
di động

CT ôtô, CT
bánh xích,
CT bánh lốp,
CT tháp,
Cầu trục,
Cồng trục

Cần trục
dây cáp

Máy VC
bằng thiết bị
cơ khí

Máy VC
bằng khí
nén

Băng đai
Băng tấm
Băng xoắn
Băng gầu
Băng rung động

Máy dạng hút
Máy dạng đẩy
Máy hỗn hợp

CT nổi
CT hải
cảng
CT Đsắt

Máy xây dựngThS. Nguyễn Ngọc Trung

4

2. MÁY NÂNG
Các thông số kỹ thuật cơ bản

h

o

- Tải trọng nâng danh nghĩa (Q) [Tấn, kG, kN,...]
- Chiều cao nâng (H) [m]

H

vc

- Tầm với (R) và khẩu độ (L) [m]

vh
vdc

- Tốc độ làm việc (n; Vh; Vdc; Vxc)

n

- Mômen tải M = Q.R hoặc M = Q.L

R

- Trọng lượng bản thân G

L
vxc

- Trọng lượng riêng của cơ cấu kG
- Công suất riêng kN
- Giá thành riêng kg

Trường Đại học GTVT  Khoa Cơ khí
Bộ môn: Máy xây dựng

Q

vdc
vh
Máy xây dựngThS. Nguyễn Ngọc Trung

5

2. MÁY NÂNG
Các cơ cấu chủ yếu của máy nâng
1. Cơ cấu nâng hạ hàng
1

1 - § éng c¬
2
3
5

6

1- Động cơ
2- Phanh hãm
5 - Puly dÉn huí ng
3- Hộp giảm tốc
6 - Pu ly mãc c©u
4- Tang cuốn cáp
5- Ròng rọc (puly)
6- Cụm móc câu

4

2. Cơ cấu thay đổi tầm với
3

7

5

7

6

5

6

6 - CÇn

4

22

1

1

2

1 - § éng c¬
4

11

3

2
7

6

97

33
4

88

4

5 - Côm Puly n©ng cÇn

7

8



1 - § éng c¬

6 - Pu ly mãc c©u

2 - Phanh khí p nèi
3 - Hép gi¶m tèc
4 - Tang cuèn c¸ p

7 - Xe con

5 - Puly dÉn huí ng

- H3.3 S¬ ®å c¬ cÊu n©ng...
Máy xây dựngThS. Nguyễn Ngọc TrungTrường Đại học GTVT Khoa Cơ khí
Bộ môn: Máy xây dựng
máy xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
máy xây dựng - Người đăng: nguyen viet kien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
máy xây dựng 9 10 413