Ktl-icon-tai-lieu

Máy xọc bánh răng

Được đăng lên bởi Hoàng Gia
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1183 lần   |   Lượt tải: 0 lần
III. MÁY XỌC RĂNG
III.1. Nguyên lý gia công xọc răng
Nguyên lý xọc răng là nhắc lạI sợ an khớp của bánh răng và bánh
răng một đóng vai trò là dao một đóng vai trò là phôi sự ăn khớp nầy là
sự ăn khớp cưởng bức
Các chuyển động của nguyên lý gia công bao hình bằng phương pháp
xọc răng
- T3 chuyển động chính , hình thành vận tốc cắt
- Q1 và Q2 chuyển động bao hình
- T4 (Sk) chuyển động chạy dao hướng kính
- Ngồi ra máy còn có chuyển động nhường dao.

Dao

Dao

117

Chi tiết

Chi tiết

H. V.10. Nguyên lý và chuyển động xọc răng bao hình

III.2.1. Sơ đồ kết cấu động học

118

H. V.11. Sơ đồ kế cấu động học máy xọc 514

III.2.2. Sơ đồ động

119

120

III.2.2.1. Phương trình xích tốc độ
+ Phương trình cơ bản xích tốc độ:
nđc . iv = ntc.

+ Phương trình xích tốc độ :

22
88
29
100
81
0,985 

37
280
73
46
64 ntc (htk/ph).
nđ1
125htk / ph
178htk / ph


 253htk / ph
 359htk / ph
ntc = 
.
Để lựa chọn số hành trình kép của dao xọc, cần tính số hành trình
kép cần thiết theo công thức:
n

1000v
2L

(htk/ph) (với L = b + c).

L – Chiều dài của hành trình kép.
b – Bề dày của phôi.
c – Khoảng vượt quá của dao.
v – Vận tốc cắt phụ thuộc vào môdul và vật liệu của bánh răng gia
công.

121

III.2.2.2. Phương trình xích bao hình
1 vòng dao



zd
zp

vòng phôi.

100 30 30 a1 c1 1
z
1vtc 
    
 d
1 30 30 b1 d1 240 z p

.

 Công thức điều chỉnh chạc phân độ :
ix 

a1 c1
z
  2,4  d
b1 d1
zp

.

III.2.2.3. Phương trình xích chạy dao hướng kính
+ Phương trình xích chạy dao hướng kính
28 a 24 1 2
1vt ( II )   3    T  S  mm / htk  .
28 b3 48 40 40

T – độ nâng của cam.
Trong máy 514, cam thực hiện lượng chạy dao hướng kính, khi xích
phân độ quay nó ¼ vòng, tức là 900, với cam có độ nâng h = 19,2, thì :
T 

19,2 3600
 mm .
900

 Công thức điều chỉnh chạc chạy dao hướng kính :
a3
S

.
b3 0.048

Các bánh răng thay thế trên máy 514 thực hiện chạy dao hướng kính
S = 0,024; 0.048; 0.096.
III.2.2.4. Phương trình xích nhường dao:
Khi dao xọc thực hiện xong hành trình thuận (hành trình cắt) dao
xọc đi lên phôi và dao phải tách rời nhau một khoảng từ 3 ÷ 5 mm để
tránh chạm nhau. Xích truyền động thực hiện nhiệm vụ này gọi là xích
nhường dao. Nó được thực hiện từ cam lắp trên trục II cam này tiếp xúc
với con lăn 6 gắn với khung. Khi cam quay, khung di động trục XIV lên
xuống làm cho đĩa biên 8 lắp trên trục XVI quay tròn. Trục XVII lắp
lệch tâm trên đĩa biên 8 sẽ mang bàn máy lắp phôi chuyển động ra vào
tương ứng với các hành trình của dao xọc.
III.2.3...
III. MÁY XỌC RĂNG
III.1. Nguyên lý gia công xọc răng
Nguyên xọc ng nhắc lạI sợ an khớp của bánh răng bánh
răng một đóng vai trò dao một đóng vai trò phôi sự ăn khớp nầy
sự ăn khớp cưởng bức
Các chuyển động của nguyên gia công bao hình bằng phương pháp
xọc răng
- T3 chuyển động chính , hình thành vận tốc cắt
- Q1 và Q2 chuyển động bao hình
- T4 (Sk) chuyển động chạy dao hướng kính
- Ngồi ra máy còn có chuyển động nhường dao.
117
Dao Dao
Máy xọc bánh răng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Máy xọc bánh răng - Người đăng: Hoàng Gia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Máy xọc bánh răng 9 10 821