Ktl-icon-tai-lieu

Microstation cho nguoi dung Autocad

Được đăng lên bởi duongdaknong85
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 5362 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TỰ HỌC
MICROSTATION V8
VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG AUTOCAD

Biên soạn: Huỳnh Văn Trúc

Huỳnh Văn Trúc

0

Năm 2010

Phần 1: Căn bản về Microstation V8
Môi trường làm việc của MicroStation
Xem xét môi trường làm việc của MicroStation
Hình minh hoạ dưới đây giới thiệu giao diện Microstation V8.

Thanh công cụ thuộc tính (Attributes) – Thanh công cụ Primary – Thanh công cụ chuẩn –
Thanh lệnh đơn - Cửa sổ khung nhìn (1 - 8)…..
1.
Lệnh đơn của MicroStation
Thanh lệnh đơn được đặt trên cùng trong cửa sổ MicroStation và là một trong các nguồn truy
cập chính cho các tính năng của MicroStation.
Khi bạn nhấn vào một lệnh đơn, có một danh sách các mục lựa chọn sẽ xuất hiện. Mỗi mục
trong lệnh đơn sẽ trực tiếp gọi lên một tác vụ hoặc mở một hộp thoại nơi bạn có thể định nghĩa thêm
cho tác vụ mong muốn.
Thanh lệnh đơn của MicroStation được tổ chức chặt chẽ và các lệnh được nhóm theo từng
nhóm logic.
- Nếu bạn muốn tìm một công cụ để sử dụng trong tập tin thiết kế của mình, hãy tìm đến lệnh
đơn và chọn Tool. Danh sách các lệnh thả xuống liệt kê tất cả các công cụ mà bạn có thể sử dụng trong
MicroStation.
- Nếu bạn phải hiệu chỉnh các thiết lập cho tập tin thiết kế, hãy chọn Settings từ thanh lệnh đơn
rồi nhìn vào danh sách cho Design File.
2.
Các hộp thoại và các hộp cảnh báo (Alert Boxes)
Huỳnh Văn Trúc

1

Một hộp thoại sẽ xuất hiện bất kỳ khi nào bạn chọn một mục lệnh đơn có đi kèm với ba dấu
chấm, ví dụ như Open… Bạn hãy đơn giản nhập vào hộp thoại các thông tin mà chương trình đòi hỏi
rồi chọn một hành động, ví dụ OK, Done hoặc Apply.
3.
Các công cụ, các hộp công cụ và khung công cụ.

Chìa khóa để dẫn tới các tác vụ MicroStation thành công là cách sử dụng các công cụ vẽ của
phần mềm. Được tổ chức thành các khung công cụ và các hộp công cụ, các công cụ trong
MicroStation cũng tương tự như các hộp đồ nghề mà người thợ sửa xe ô tô sử dụng khi sửa xe cho
bạn. Và, cũng giống như một người thợ cơ khí có một hộp đồ nghề chứa đầy các công cụ, được thiết
kế dành riêng cho các tác vụ cụ thể, MicroStation cũng cung cấp một bộ sưu tập phong phú các công
cụ, được tổ chức theo chức năng.
Khung công cụ Main được sử dụng như một “va li tổng thể” đựng toàn bộ các công cụ, cho bạn
con đường truy xuất đến các hộp công cụ liên quan.
Bạn nhận ra khung công cụ Main hoặc qua thanh tựa đề của nó (có chữ Main) hoặc qua 2 cột
biểu tượng khi nó được gắn neo trên màn hình,
Khi bạn nhấn giữ phím Data Point trỏ vào một công cụ trong khung Main, hộp công cụ liên quan đến
công cụ này sẽ xuất hiện. Sử dụn...
TỰ HỌC
MICROSTATION V8
VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG AUTOCAD
Biên soạn: Huỳnh Văn Trúc
Huỳnh Văn Trúc
0
Microstation cho nguoi dung Autocad - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Microstation cho nguoi dung Autocad - Người đăng: duongdaknong85
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Microstation cho nguoi dung Autocad 9 10 871