Ktl-icon-tai-lieu

Mô Hình Hóa Môi Trường

Được đăng lên bởi Lê Trà
Số trang: 459 trang   |   Lượt xem: 3617 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Kính mong sự đóng góp ý kiến của tất cả bạn đọc.
Những đóng góp quí báu của bạn đọc sẽ giúp các tác giả
nâng cao chất lượng giáo trình này.

Giáo trình này trình bày cơ sở lý luận và thực
tiễn xây dựng, ứng dụng mô hình toán phục vụ cho
công tác bảo vệ môi trường. Các khái niệm cơ bản
như mô hình, mô hình môi trường, mô hình hóa bài
toán bảo vệ môi trường không khí, môi trường nước
mặt, nước dưới đất được trình bày. Trong giáo trình
cũng dành sự lưu ý đặc biệt cho những ứng dụng cụ
thể trong bài toán bảo vệ môi trường trên đất nước
chúng ta.
Giáo trình hướng tới đối tượng là sinh viên, học
viên cao học chuyên ngành môi trường và một số
ngành liên quan, cũng như giảng viên, nghiên cứu
viên tại các trường đại học và viện nghiên cứu.Bản quyền @ 2008 - Bùi Tá Long, tiến sĩ khoa học,

Lôøi caûm ôn

Giáo trình này ra đời được là nhờ sự động viên và hỗ trợ của quí thầy cô
đồng nghiệp mà tác giả đã có dịp làm việc và cộng tác.
Tác giả xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Viện Môi trường và Tài nguyên,
Đại học Bách khoa, Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học nông lâm
TP. Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Huế, Đại học bán công Tôn Đức
Thắng TP. Hồ Chí Minh, Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. Hồ Chí Minh,
Đại học Yersin TP. Đà Lạt đã mời tác giả tham gia giảng dạy cho sinh
viên, học viên cao học chuyên ngành môi trường.
Tác giả cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các thành viên Phòng Tin học
Môi trường, Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia Tp. Hồ
Chí Minh, các thành viên khác của nhóm ENVIM đã tham gia thực hiện
các phần mềm gắn với mô hình.
Tác giả bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến các thầy phản biện đã dành
nhiều thời gian để đọc và đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng của
tài liệu này.
Cuối cùng tác giả xin cám ơn các học trò của mình đã tham gia rất nhiệt
tình phần xử lý số liệu, nhập số liệu cũng như kiểm tra phần mềm, cùng
nhiều hỗ trợ khác để nâng cao giá trị về mặt thực tiễn cho giáo trình này.

Lôøi noùi ñaàu
Mô hình hóa với sự trợ giúp của công nghệ thông tin trong thời đại ngày
nay đã trở thành một nhánh quan trọng của khoa học hiện đại và là một
công cụ rất mạnh để nhận thức thế giới xung quanh. Nghiên cứu mô hình
hóa và ứng dụng trên máy tính mở ra những chân trời mới để nhận diện sự
phụ thuộc của tin học với toán học và các ngành khoa học khác – cả tự
nhiên lẫn xã hội.
Khái niệm “mô hình” chúng ta đã làm quen từ thời thơ ấu. Đồ chơi ô tô,
máy bay...
http://www.ebook.edu.vn
Mô Hình Hóa Môi Trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô Hình Hóa Môi Trường - Người đăng: Lê Trà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
459 Vietnamese
Mô Hình Hóa Môi Trường 9 10 170