Ktl-icon-tai-lieu

Mô phỏng hoạt động của máy biến thế ( Dùng để dạy bài 37 Vật lý 9 )

Được đăng lên bởi LNtuyen Qv
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 114 lần   |   Lượt tải: 0 lần


...
Mô phỏng hoạt động của máy biến thế ( Dùng để dạy bài 37 Vật lý 9 ) - Người đăng: LNtuyen Qv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mô phỏng hoạt động của máy biến thế ( Dùng để dạy bài 37 Vật lý 9 ) 9 10 508