Ktl-icon-tai-lieu

Mô phỏng MKĐ wifi tần số 2.4 Ghz

Được đăng lên bởi Hoàng Dương Ngô
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1268 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HCM
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
----------

BÀI TẬP
KỸ THUẬT SIÊU CAO TẦN
Bài 2

GVHD
: HUỲNH PHÚ MINH CƯỜNG
LỚP
: DD11KSVT
SINH VIÊN : NGÔ HOÀNG DƯƠNG
41100662
HOÀNG TRUNG HIẾU
41101091

HỒ CHÍ MINH,THÁNG 06 NĂM 2014

Đề bài : Cho BTJ siêu cao tần hoạt động ở tần số f = 2.4 GHz có sơ đồ tương
đương như sau :

BJT được kết nối với nguồn có ZS = 50Ω và tải ZL = 50 Ω .
- Thiết kế Microtripline để phối hợp trở kháng cho mạch . Xác định độ rộng và
chiều dài các đường dây sử dụng .
- Thiết kế mạch phân cực cho BJT .
- Mô phỏng thông số S bằng phần mềm ADS .

Bài Làm

I. Thiết kế mạch PHTK và xác định độ rộng chiều dài đường dây
1. Mạch PHTK ngõ vào : Để phối hợp trở kháng thì Zin = ZS* = 50 Ω
1

-Ta có : Z1  R1  jC  10  j13.26
Z Z

o
1
0
-Hệ số phản xạ tại Z1 : 1  Z  Z  0.6857  149.19
1

0

- Z1 chuẩn hóa theo Zo : z1  0.2  j 0.2652 .

-Di chuyển trên đường đẳng   0.68 theo hướng về phia nguồn l1= 0.109 , ta được
điểm A là giao điểm của đường đẳng   0.68 và đường đẳng g = 1,yA= 1 – j1.85 .
-Sau đó, ta di chuyển trên đường đẳng g=1 theo hướng về phia nguồn về tâm của
đồ thị Smith với  b = 1.85 > 0 bằng cách mắc song song với tụ điên có Rc = 27.03j → C =
2.454 pF. Thay bằng stub hở mạch ta được l2= 0.172

 Với l1 = 0.109 :

Ta thấy đường dây có :
Độ rộng : W= 109.33 mil
Chiều dài thực tế L= 284.35 mil

 Với l2= 0.172

Ta thấy đường dây có :
Độ rộng : W= 109.33 mil
Chiều dài thực tế L= 453.5 mil

2. Mạch PHTK ngõ ra: Trên đồ thị Smith ta có thể đưa zL→ z2* (zin2=z2*) hoặc đưa
z2→ zL.
-Ta có: Z 2  R2  j L  20  j150.79
Z Z

o
2
0
-Hệ số phản xạ tại Z2 :  2  Z  Z  0.91836.8
2
0
-Z2 chuẩn hóa theo Zo : z2  0.4  j 3

-Di chuyển trên đường đẳng   0.918 theo hướng về phia nguồn l3= 0.27 , ta
được điểm B là giao điểm của đường đẳng   0.918 và đường đẳng g = 1, yB= 1 +
j5.
-Sau đó, ta di chuyển trên đường đẳng g=1 theo hướng về phia nguồn về tâm của
đồ thị Smith với  b = -5 < 0 bằng cách mắc song song với cuộn dây có RL = 10j → L =
66.3 nH. Thay bằng stub hở mạch ta được l4= 0.282

 Với l3 = 0.27 :

Ta thấy đường dây có :
Độ rộng : W= 109.33mil
Chiều dài thực tế L= 713.41 mil

 Với l4 = 0.282 :

Ta thấy đường dây có :
Độ rộng : W= 109.33mil
Chiều dài thực tế: L= 738.91 mil

II. Thiết kế mạch phân cực cho BJT .
-Ta có các điện trở phân cực và cuộn chặn như hình vẽ :

III. Mô phỏng thông số S .
-Ta có mô hình mô phỏng như hình :

Đồ thị thông số S11:

Đồ thị thông số S22:

Đồ thị thông số S21:

Đồ thị ...
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HCM
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
----------
BÀI TẬP
KỸ THUẬT SIÊU CAO TẦN
Bài 2
GVHD : HUỲNH PHÚ MINH CƯỜNG
LỚP : DD11KSVT
SINH VIÊN : NGÔ HOÀNG DƯƠNG 41100662
HOÀNG TRUNG HIẾU 41101091
HỒ CHÍ MINH,THÁNG 06 NĂM 2014
Mô phỏng MKĐ wifi tần số 2.4 Ghz - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô phỏng MKĐ wifi tần số 2.4 Ghz - Người đăng: Hoàng Dương Ngô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Mô phỏng MKĐ wifi tần số 2.4 Ghz 9 10 498