Ktl-icon-tai-lieu

Mô phỏng nhiệt trong Ansys

Được đăng lên bởi tr-baothien
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1389 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD
Hướng dẫn phân tích truyền nhiệt với ansys
Các bạn mở phần mềm Ansys lên, từ giao diện màn hình chính bạn chọn và nhấn
giữ Steady-sate Thermal sau đó kéo thả sang vùng đồ họa.
Phần mềm xuất hiện hộp thoại bạn click đôi chuột vào Geometry

ở đây tôi có vẽ trước chi tiết cần phân tích nhiệt lượng là cái dĩa xe như hình.Page 1

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD

Bạn chọn vào mặt phẳng XY sau đó nhấn chuột phải và chọn Loot At để tạo
sketck trên mặt phẳng này. Sau khi chọn mặt phẳng quay lại, bạn có hướng nhìn
vuông góc với bề mặt đã chọn. Bạn click chọn vào tab Sketching.Page 2

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD
Trong tab này chứa đầy đủ các công cụ cho bạn dựng hình, bạn sử dụng lệnh vẽ
đường tròn và vẽ lại 2 đường tròn đồng tâm với dĩa xe như hình.

Và ràng buộc, ghi kích thước lại với các giá trị kích thước 2 đường tròn D1:
218mm, D2: 255mm

Sau đó bạn nhấn vào biểu tượng lệnh

để hoàn thành quá trình tạo

phác thảo. Và chọn vào biểu tượng lệnh
. Trong lệnh này bạn sẽ không
dựng, tạo khối mà sử dụng các tùy chọn để chia 1 bề mặt thành nhiều vùng khác nhau.
Trong hộp thoại Details View bạn thiết lập các tùy chọn như sau:
Operation: bạn chọn Imprint FacesPage 3

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD

Sau đó nhấn chọn biểu tượng lệnh
Extrude.

để hoàn thành và thoát khỏi lệnh

Bây giờ bạn thử rê chuột và chọn vào các vùng bề mặt trên chi tiết và thấy kết
quả như hình. Bề mặt của dĩa xe đã được gia thành nhiều vùng khác nhau.

Trên hộp thoại giao diện chính bạn click đôi chuột vào chọn ModelPage 4

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD

Bạn đợi một xíu cho hệ thống phân tích, khi này trên chi tiết phần mềm đã tự
động chia và tạo lưới cho chi tiết như hình.

Bạn chọn vào Mesh, hộp thoại Details of “Mesh” xuất hiện, trong hộp thoại này
bạn thiết lập lại tùy chọn ở dòng Initial Size seed là MediumPage 5

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD

Trên chi tiết lúc này lưới sẽ được tự động cập nhật và chi lại với các kích thước
mịn hơn thể hiện như hình.Page 6

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD

Tiếp theo bạn lấy đối xứng bề mặt đã được chia thành nhiều vùng sang mặt dĩa
còn lại (khi vận hành pittong sẽ ép đều 2 má thắng vào 2 bên bầ mặt dĩa.)
Bạn thực hiện theo các bước như sau:
Click chọn vào Model sau đó click chọn vào biểu tượng lệnh Symmetry và kết
hợp với tùy chọn lọc chọn bề mặt

Chọn vào tất cá các bề mặt phía ...
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ADVANCE-CAD
www.advavce-cad.com Page 1
Hướng dẫn phân tích truyền nhit vi ansys
Các bạn m phn mềm Ansys lên, từ giao din màn hình chính bn chọn và nhấn
gi Steady-sate Thermal sau đó kéo thả sang vùng đồ ha.
Phn mm xut hin hp thoi bạn click đôi chuột vào Geometry
đây tôi có vẽ trước chi tiết cần phân tích nhiệt lượng là cái dĩa xe như hình.
Mô phỏng nhiệt trong Ansys - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô phỏng nhiệt trong Ansys - Người đăng: tr-baothien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Mô phỏng nhiệt trong Ansys 9 10 447