Ktl-icon-tai-lieu

Mô phỏng quá trình dập vuốt với AutoForm

Được đăng lên bởi Ama Công
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1133 lần   |   Lượt tải: 4 lần
beend – Meslab.org


Tạo file mô phỏng:
File > New …

Hình 10.4: Hộp thoại New file
File name: tên của file mô phỏng, phần mở rộng *.sim sẽ được tự động thêm
vào.
Units: đơn vị được dùng trong file mô phỏng phải tương thích với đơn vị của
file thiết kế trong phần mềm CAD.
Geometric error tolerance: dung sai có thể chấp nhận mô hình.


Chọn file mô hình đã thiết kế để đưa vào phần mềm:
Chọn File: nap_tren.igs > OK.

1/2011

beend – Meslab.org
Hình 10.5: Chỉ đến File chi tiết đã thiết kế

Hình 10.6: Tự động chia lưới cho mô hình chi tiết
Xuất hiện mô hình chi tiết và cửa sổ Geometry generator
…
Hình 10.7: Mô hình chi tiết trong AutoForm

1/2011

beend – Meslab.org

Hình 10.8: Thẻ Prepare
Đầu tiên, trong thẻ Prepare - Tool setup thay đổi phương pháp dập vuốt là
trên máy ép đơn động (chày nằm dưới cối). Toàn bộ mô hình CAD đưa vào ở
trên được hiểu là cối (die), chày được phần mềm tạo ra bằng cách offset cối
một lượng bằng chiều dày chi tiết.
Những tham số điều khiển có thể được tìm thấy ở Part boundary:
Error tolerance: dung sai có thể chấp nhận được của mô hình CAD. Giá trị
này giống giá trị ở hộp thoại New file (mặt định là 0.1) nhưng có thể thay đổi. Cho
những bán kính đặc biệt nhỏ ( 2mm) giá trị này nên là 0.05.
Concatenation distance: khoảng cách nhỏ nhất giữa các điểm trên biên của
chi tiết.
Kích chuột phải vào phần vành của chi tiết (phần vành xuất hiện các sọc màu
vàng), sau đó kích chọn Binder ở Define objects để xác định hình dáng phần chặn
phôi.
…
1/2011

beend – Meslab.org
Hình 10.9: Chọn Binder
Ở Generate part boundary chọn Apply ở bên dưới hộp thoại để biên của chi
tiết (hiển thị màu xanh).
…
Hình 10.10: Biên của chi tiết có màu xanh
Nếu trong mô hình, biên ngoài của chi tiết không kín, vài đường màu xanh sẽ
xuất hiện. Nếu biên của chi tiết cần thay đổi, sử dụng tùy chọn sau đây:
Prepare - Outer Trim > Edit
Prepare - Inner Trim > Add…
Những bề mặt sai và không cắt nhau cần sửa chữa lại bằng chương trình
CAD.
- Thẻ Fillet cho phép tìm vị trí giao nhau giữa các mặt (các góc) mà góc bo
nhỏ hơn giá trị được nhập trong Determine sharp edges – Check radius, nếu có,
những đoạn thẳng giao giữa các mặt này sẽ xuất hiện có màu xanh, ta nên sửa lại
thiết kế bằng cách bo tại các góc này để quá trình dập vuốt có thể hạn chế những
khuyết tật có thể xảy ra tại các vị trí này.
Đối với chi tiết này với giá trị Check radius là 3, ta không thấy đường màu
xanh nào xuất hiện.

1/2011

beend – Meslab.org
Hình 10.11: Thẻ Fillet
- Thẻ Tip cho phép kiểm tra góc tho...
beend Meslab.org
1/2011
To file mô phng:
File > New
Hình 10.4: Hp thoi New file
File name: tên ca file mô phng, phn m rng *.sim s được t đng thêm
vào.
Units: đơn v được dùng trong file mô phng phi tương thích vi đơn v ca
file thiết kế trong phn mm CAD.
Geometric error tolerance: dung sai có th chp nhn mô hình.
Chn file mô hình đã thiết kế đ đưa o phn mm:
Chn File: nap_tren.igs > OK.
Mô phỏng quá trình dập vuốt với AutoForm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô phỏng quá trình dập vuốt với AutoForm - Người đăng: Ama Công
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Mô phỏng quá trình dập vuốt với AutoForm 9 10 159