Ktl-icon-tai-lieu

Mô tả hệ thống BMS

Được đăng lên bởi huuky
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. GIỚI THIỆU CHUNG
Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS) cung cấp việc kiểm tra và điều khiển các thiết bị cơ
điện chính được lắp đặt trong tòa nhà/ nhà máy. Hệ thống này điều khiển, thu thập dữ
liệu, hiển thị những báo động và trạng thái làm việc của thiết bị, lập thời khóa biểu vận
hành cho các thiết bị. BMS cung cấp sự nối kết với những hệ thống như hệ thống điều
hòa không khí và thông gió…
Hệ thống quản lý tòa nhà cung cấp sự kiểm soát và điều khiển trung tâm, tiết kiệm năng
lượng, là công cụ hữu hiệu phân tích hệ thống điều khiển, kéo dài tuổi thọ thiết bị, tiết
kiệm nguồn nhân lực, v.v…Với những toà nhà/ nhà máy có hệ thống BMS thì việc vận
hành trở nên đơn giản, hiệu quả, người sữ dụng sẽ hiểu hơn về các hệ thống, dễ dàng sữa
chữa nếu có sự cố…
Chương trình điều khiển cho hệ thống được cài đặt vào các BCM (Building Control
Module) hay VLX và VLCs/EXPs, các BCM/VLX được nối kết với nhau và với trạm
vận hành bằng đường truyền tốc độ cao 100MBPS theo giao thức BACnet IP (sử dụng
cáp điện thoại CAT5e). Nối kết với những BCM/VLX này là những bộ điều khiển lập
trình VLC (Visuallogic Controller) và EXPs bằng đường truyền tín hiệu RS485 theo
giao thức BACnet MS/TP LAN (sử dụng dây chống nhiểu xoắn AWG#18).
Tất cã những thông tin thu thập cũng như câu lệnh điều khiển sẽ được thực hiện từ trạm
vận hành đặt trong phòng BMS. Trạm vận hành là một hay nhiều Intel Duo Core 2 PC
với hệ điều hành Windows XP.

1

2. CẤU HÌNH HỆ THỐNG
Hệ thống BMS cung cấp cho nhà máy này dựa trên công nghệ tiên tiến nhất từ tập đoàn
Honeywell-với nhản hiệu Alerton (USA). Các BCM/VLX và trạm vận hành được liên
kết với nhau trên đường truyền tốc độ cao 100MBPS theo chuẩn truyền thông mở
BACnet IP.
Tất cả các tín hiệu từ cảm biến được gởi đến VLC/EXP trong phòng máy. Những tín
hiệu này được ghi lại, xử lý và đồng thời gởi đến BCM/VLX. Tất cả hoạt động và trạng
thái của toàn hệ thống được hiển thị tại trạm vận hành.
Nhiều VLCs/EXPs liên kết với nhau trên đường BACnet MS/TP và nối đến
BCMs/VLXs. VLCs là những bộ điều khiển lập trình làm việc độc lập. Vì vậy, sự cố đối
với một VLC không làm ảnh hưởng đến những VLCs khác trên mạng hay BCM.
Những loại dữ liệu đi qua các đường truyền MS/TP LAN và BACnet IP bao gồm:
 Lệnh phát từ BCM/VLX đến các VLCs/EXPs
 Dữ liệu yêu cầu từ BCM/VLX đến VLCs/EXPs
 Sự phản hồi từ VLCs/EXPs đến BCM/VLX. Bao gồm sự thay đổi trạng thái, thi hành
lệnh, cập nhật dữ liệu
 Hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu cho các VLCs, tải chương trình đến các VLCs
 Sự đồng bộ về thời gian ch...
1. GIỚI THIỆU CHUNG
Hệ thống quản tòa nhà (BMS) cung cấp việc kiểm tra điều khiển c thiết bị
điện chính được lắp đặt trong tòa nhà/ nhà y. Hệ thống này điều khiển, thu thập dữ
liệu, hiển thị nhữngo động trạng thái làm việc của thiết bị, lập thời khóa biểu vận
hành cho các thiết bị. BMS cung cấp sự nối kết với những hệ thống như hệ thống điều
hòa không khí và thông gió…
Hệ thống quản tòa nhà cung cấp sự kiểm soát và điều khiển trung tâm, tiết kiệm năng
lượng, công cụ hữu hiệu phân tích hệ thống điều khiển, kéo dài tuổi thọ thiết bị, tiết
kiệm nguồn nhân lực, v.v…Với những toà nhà/ nhà máy hệ thống BMS thì việc vận
hành trở nên đơn giản, hiệu quả, người sữ dụng sẽ hiểu hơn về các hệ thống, dễ dàng sữa
chữa nếu có sự cố…
Chương trình điều khiển cho hệ thống được cài đặt o các BCM (Building Control
Module) hay VLX VLCs/EXPs, các BCM/VLX được nối kết với nhau với trạm
vận hành bằng đường truyn tốc độ cao 100MBPS theo giao thức BACnet IP (sử dụng
cáp điện thoại CAT5e). Nối kết với những BCM/VLX này những bộ điều khiển lập
trình VLC (Visuallogic Controller) EXPs bằng đường truyền tín hiệu RS485 theo
giao thức BACnet MS/TP LAN (sử dụng dây chống nhiểu xoắn AWG#18).
Tất những thông tin thu thập cũng như câu lệnh điu khiển sẽ được thực hiện từ trạm
vận hành đặt trong phòng BMS. Trạm vận hành một hay nhiều Intel Duo Core 2 PC
với hệ điều hành Windows XP.
1
Mô tả hệ thống BMS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô tả hệ thống BMS - Người đăng: huuky
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Mô tả hệ thống BMS 9 10 941