Ktl-icon-tai-lieu

MÔ TẢ HỆ THỐNG QUẢN LÍ CỬA HÀNG CHO THUÊ BĂNG ĐĨA

Được đăng lên bởi Phát Lợi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1050 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔ TẢ HỆ THỐNG

QUẢN LÍ CỬA HÀNG CHO THUÊ BĂNG ĐĨA

Cửa hàng cho thuê băng đĩa PPLL quản lý khoảng hơn 1.000.000 băng đĩa các loại DVD,VCD
bao gồm đĩa nhạc, đĩa phim, đĩa game, đĩa cài chương trình học tập… phục vụ tất cả mọi người có
nhu cầu sử dụng( trẻ em, thanh thiếu niên , người lớn, người cao tuổi , học sinh , giáo viên, …)
-

-

-

Quản lý băng đĩa được thực hiện như sau: thường xuyên nhập thêm các băng đĩa dựa vào
việc chọn lựa băng đĩa từ danh mục mà các nhà cung cấp gửi tới. Khi các băng đĩa hỏng thì
xoá bỏ thông tin. Ngoài ra có thể sửa đổi thông tin về băng đĩa khi cần thiết. Thông tin về
băng đĩa bao gồm: mã băng đĩa, tên băng đĩa, thể loại, tình trạng, hãng sản xuất và ghi chú.
Khách hàng muốn thuê băng đĩa tại cửa hàng lần đầu phải đăng ký trở thành thành viên của
hệ thống. Việc quản lý các thành viện được thực hiện như sau: Tạo thành viên mới gồm các
thông tin: Họ tên, giới tính, điện thoại, địa chỉ và các đặc điểm khác để xác nhận như: Số
chứng minh thư nhân dân hay số hộ chiếu hay số tài khoản. Mỗi khách hàng có một định
danh duy nhất là mã thành viên. Sau khi xác nhận các thông tin về thành viên hệ thống tạo
một thẻ thành viên gửi cho khách. Trên thẻ ghi rõ: Mã thẻ, tên thành viên, địa chỉ, ngày tạo,
ngày hết hạn. Các thông tin về thành viên và thẻ được lưu trữ lại. Mỗi khách hàng tại một
thời điểm chỉ có một thẻ thành viên. Nếu khách hàng bị mất hay hết hạn thì phải xin cấp lại
và thẻ cũ sẽ bị huỷ.
Khi thuê băng đĩa tại công ty khách có thể thuê một số lượng bất kỳ. Nhưng trước khi mượn
họ phải trình thẻ thành viên và không có băng đĩa thuê quá hạn. Hoạt động thuê băng đĩa
được thực hiện như sau: Sau khi kiểm tra thẻ thành viên và kiểm tra băng đĩa quá hạn nếu
đúng là thành viên đã đăng ký và không có băng đĩa quá hạn thì các băng đĩa mà khách yêu
cầu sẽ được kiểm tra và lập phiếu cho thuê gửi đến khách. Thông tin trong phiếu cho thuê

gồm: Số phiếu, ngày thuê, mã thẻ thành viên và các thông tin về băng đĩa gồm: Mã băng đĩa,
tên băng đĩa, thể loại, tình trạng, số lượng, số ngày được mượn và đơn giá.
Khi khách hàng trả băng đĩa thì nhân viên cửa hàng sẽ kiểm tra tình trạng băng đĩa trả và ghi
nhận về việc trả băng đĩa của khách. Nếu khách trả muộn so với ngày quy định trên phiếu
cho thuê thì họ phải chịu một khoản tiền phạt là 40% tiền thuê/băng đĩa. Mỗi phiếu cho thuê
băng đĩa do một nhân viên thu tiền. Mỗi nhân viên có thế thu tiền của nhiều phiếu cho thuê
băng đĩa.
Để theo dõi và quản lý nhân viên làm việc, công ty thực hiện thêm mới...
MÔ TẢ HỆ THỐNG
QUẢN LÍ CỬA HÀNG CHO THUÊ BĂNG ĐĨA
Cửa hàng cho thuê băng đĩa PPLL quản khoảng hơn 1.000.000 băng đĩa các loại DVD,VCD
bao gồm đĩa nhạc, đĩa phim, đĩa game, đĩa cài chương trình học tập… phục vụ tất cả mọi người có
nhu cầu sử dụng( trẻ em, thanh thiếu niên , người lớn, người cao tuổi , học sinh , giáo viên, …)
- Quản băng đĩa được thực hiện như sau: thường xuyên nhập thêm các băng đĩa dựa vào
việc chọn lựang đĩa từ danh mục các nhà cung cấp gửi tới. Khi các băng đĩa hỏng thì
xoá bỏ thông tin. Ngoài ra thể sửa đổi thông tin về băng đĩa khi cần thiết. Thông tin về
băng đĩa bao gồm: mã băng đĩa, tên băng đĩa, thể loại, tình trạng, hãng sản xuất và ghi chú.
- Khách hàng muốn thuê băng đĩa tại cửa hàng lần đầu phải đăng trở thành thành viên của
hệ thống. Việc quản các thành viện được thực hiện như sau: Tạo thành viên mới gồm các
thông tin: Họ tên, giới tính, điện thoại, địa chỉ các đặc điểm khác để xác nhận như: Số
chứng minh t nhân dân hay số hộ chiếu hay số tài khoản. Mỗi khách hàng một định
danh duy nhất thành viên. Sau khi c nhận các thông tin về thành viên hệ thống tạo
một thẻ thành viên gửi cho khách. Trên thẻ ghi rõ: thẻ, tên thành viên, địa chỉ, ngày tạo,
ngày hết hạn. Các thông tin về thành viên thẻ được lưu trữ lại. Mỗi khách hàng tại một
thời điểm chỉ một thẻ thành viên. Nếu khách hàng bị mất hay hết hạn thì phải xin cấp lại
và thẻ cũ sẽ bị huỷ.
- Khi thuê băng đĩa tại công ty khách có thể thuê một số lượng bất kỳ. Nhưng trước khi mượn
họ phải trình thẻ thành viên không ng đĩa thuê quá hạn. Hoạt động thuê băng đĩa
được thực hiện như sau: Sau khi kiểm tra thẻ thành viên kiểm tra ng đĩa quá hạn nếu
đúng thành viên đã đăng không băng đĩa quá hạn thì các băng đĩa khách yêu
cầu sẽ được kiểm tra lập phiếu cho thuê gửi đến khách. Thông tin trong phiếu cho thuê
MÔ TẢ HỆ THỐNG QUẢN LÍ CỬA HÀNG CHO THUÊ BĂNG ĐĨA - Trang 2
MÔ TẢ HỆ THỐNG QUẢN LÍ CỬA HÀNG CHO THUÊ BĂNG ĐĨA - Người đăng: Phát Lợi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
MÔ TẢ HỆ THỐNG QUẢN LÍ CỬA HÀNG CHO THUÊ BĂNG ĐĨA 9 10 664