Ktl-icon-tai-lieu

Môđun xử lý, Môđun phần mềm, Môđun giao diện

Được đăng lên bởi Nguyen Thanh Toan
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 4058 lần   |   Lượt tải: 7 lần
GVBM
: Nguyễn Hoàng
Thuyết trình : Nhóm 4
Thành viên : Nguyễn Hoàng Trung
Nguyễn Thanh Toàn
Trần Văn Út
Trần Thanh Vỹ
Trịnh Văn Trường

Phần thuyết trình:

MÔDUN XỬ LÝ
MÔDUN PHẦN MỀM
MÔDUN GIAO DIỆN

Môđun xử lý.

I. Môđun xử lý:
- Môđun xử lý: xử lý thông tin do môđun giao diện
và môđun đo lường cung cấp.
- Thành phần chính là bộ điều khiển.
- Ngày nay các bộ vi xử lý đóng vai trò quan
trọng trong các bộ điều khiển.
- Bộ vi xử lý được chia thành 3 vùng:
•Bộ xử lý trung tâm (CPU) nhận biết và thực hiện
các lệnh của chương trình.
•Giao diện nhập-xuất để quản lý và truyền thông
giữa bộ xử lý và thế giới bên ngoài.
•Bộ nhớ để lưu giữ chương trình và dữ liệu.

- Tín hiệu số di chuyển từ khu vực này sang khu
vực khác dọc theo đường truyền bus.
- Bus là hệ thống dây nối để truyền dữ liệu từ bộ
phận này đến bộ phận khác trong máy tính.
- Dữ liệu liên quan đến chức năng xử lý của
CPU được truyền bởi đường truyền dữ liệu (data
bus). Thông tin về địa chỉ xác định trên bộ nhớ để
truy cập các dữ liệu lưu được tải bởi bus địa chỉ
(address bus).
- Những tín hiệu liên quan đến hành động điều
khiển được tải bởi bus điều khiển (control bus).

1. Đường truyền bus:
- Bus dữ liệu (data bus): Dùng để mang thông tin
giữa CPU và bộ nhớ
- Mỗi dây trong bus truyền một tín hiệu nhị phân
0 hoặc 1. Như vậy một bus 4 dây đang truyền từ
1010. Các bit được truyền như sau:
Từ

Dây bus

0 (bit thấp)

Dây bus dữ liệu đầu tiên

1

Dây bus dữ liệu thứ 2

0

Dây bus dữ liệu thứ 3

1 (bít cao)

Dây bus dữ liệu thứ 4

- Kích thước của bus (được hiểu như độ rộng của
đường cao tốc) là yếu tố quan trọng quyết định
lượng dữ liệu được chuyển đi mỗi lần.
Ví dụ: bus 4 bit, 8 bit, 16 bit, 32 bit… có thể truyền
từng đó dữ liệu một lần.
Bus địa chỉ (address bus): Thông tin về địa chỉ
vị trí xác định trên bộ nhớ. Khi một địa chỉ được
chọn, thì vị trí này được mở thông với CPU. Hầu
hết các máy tính có từ 16 đến 32 đường địa chỉ khả
năng truy xuất 2n vị trí nhớ.
- Một bus địa chỉ 16 bit có khả năng truy xuất
216 =65536 =64K vị trí nhớ. 20 bit 1M vị trí nhớ,
32 bit 4G vị trí nhớ.

- Bộ nhớ càng lớn chứa được nhiều dữ liệu và
sử dụng được các chương trình lớn hơn, phức
tạp hơn.
Bus điều khiển (control bus): là một hỗn hợp
các tín hiệu, mỗi một tín hiệu có một vai trò riêng
trong việc điều khiển có trật tự hoạt động.

2. Bộ xử lý trung tâm CPU:
- CPU quản lý tất cả các hoạt động và thực hiện
tất cả các thao tác trên dữ liệu.
- CPU chỉ bao gồm một tập các mạch logic thực
hiện liên tục hai thao tác:
...
GVBM
GVBM
:
:
Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng
Thuyết trình
Thuyết trình
: Nhóm 4
: Nhóm 4
Thành viên
Thành viên
: Nguyễn Hoàng Trung
: Nguyễn Hoàng Trung
Nguyễn Thanh Toàn
Nguyễn Thanh Toàn
Trần Văn Út
Trần Văn Út
Trần Thanh Vỹ
Trần Thanh Vỹ
Trịnh Văn Trường
Trịnh Văn Trường
Môđun xử lý, Môđun phần mềm, Môđun giao diện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môđun xử lý, Môđun phần mềm, Môđun giao diện - Người đăng: Nguyen Thanh Toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Môđun xử lý, Môđun phần mềm, Môđun giao diện 9 10 455