Ktl-icon-tai-lieu

Môi chất lạnh

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môi chất lạnh
- Môi chất là chất môi giới sử dụng trong chu trình
nhiệt động ngược chiều để hấp thu nhiệt của môi
trường cần làm lạnh và tải nhiệt ra môi trường có
nhiệt độ cao hơn (là vật chất tuần hoàn trong hệ
thống lạnh).
- Môi chất làm nhiệm vụ mang nhiệt từ nơi có nhiệt
độ thấp để thải ra nơi có nhiệt độ cao hơn → đây là
thành phần không thể thiếu của máy lạnh nén hơi

Phân loại
– Dựa vào thành phần hoa
́ hoc:
̣
•

Môi chất vô cơ: NH3(R717), CO2 (R744), …

•

Môi chất hữu cơ: hydrocacbon, halocacbon…

– Dựa vào nhiệt độ sôi và áp suất bão hòa
•
•
•

Môi chất có áp suất sôi cao: R744
Môi chất có áp suất sôi trung bình:R123, R134
Nhóm môi chất có áp suất sôi thấp:R717, R507

Ngoài ra còn dựa vào tính độc hại và tính
dễ cháy nổ để phân loại

• KÍ HIỆU CỦA CÁC MÔI CHẤT LẠNH freôn:
Kí hiệu các môi chất lạnh thường bắt đầu bằng R,
sau đó là 3 chữ số
Ví dụ: R113:
R
1
1

3
số lượng nguyên tử flo trong phân tử
số lượng nguyên tử hydro +1
số lượng nguyên tử cacbon -1
chữ đầu của Refrigerant

• Số lượng nguyên tử clo có thể xác định dễ dàng
nhờ số hóa trị còn lại của các nguyên tử cacbon, thí
dụ R113
2 6có 3 flo 0 hiđro và 2 cacbon là dẫn xuất
củ2 a 3C3.H vậy công thức hóa học của R113 là

Sử dụng
- CO2 lỏng và rắn là chất làm lạnh quan
trọng, đặc biệt là trong công nghệ thực
phẩm, trong đó tham gia vào quá trình lưu
trữ và vận chuyển các loại kem và các
thực phẩm đông lạnh. CO2 được sử dụng
trong các hệ thống lạnh trên xe buýt và
trong các dinh thự, các siêu thị… Băng
khô được sử dụng để làm lạnh đồ uống.

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môi chất lạnh - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Môi chất lạnh 9 10 934