Ktl-icon-tai-lieu

Mối ghép ren và tách vẽ chi tiết

Được đăng lên bởi Tùng VL
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1011 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Một vài ví dụ vẽ hình cắt mối ghép ren và vẽ tách chi tiết
của mối ghép ren:
Bài f)
2

1

f)
Vẽ hình cắt mối ghép

vẽ tách như thế này:

Với trục ren thì có thể vẽ tốt hơn bằng hình cắt riêng phần (ở đây bỏ qua không vát
đầu trục ren cũng như đầu lỗ ren)

Bài d)

d)

Vẽ hình cắt

d)

Vẽ tách 2 chi tiêt, lưu ý kỹ hình chiếu đứng chỗ đầu lục giác của trục ren, ta chỉ thấy 3
hình chữ nhật như dạng đầu bulong thô. Ta sẽ vẽ tách như hình dưới . có thể vẽ dưới
dạng hình cắt toàn phần hay bán phần ( tốt hơn )

Bài b)
Trục ren là trục đặc nên qui ước khi vẽ hình cắt dọc trục không kẻ kí hiệu vật liệu trên
mặt cắt của trục
2
1

Vẽ hình cắt mối ghép

b)
Vẽ tách 2 chi tiết

Chi tiết 2 có thể vẽ hình cắt bán phần thì tốt hơn

Nếu đầu trục có lỗ cạn , khi vẽ hình cắt và vẽ tách chi tiết trục 1, nên cất riêng
phần chỗ có lỗ cạn của đầu trục
2
1

Còn chi tiết 2 thì vẽ tách giống như ví dụ trên

...
Một vài ví dụ vẽ hình cắt mối ghép ren và vẽ tách chi tiết
của mối ghép ren:
Bài f)
f)
1
2
Vẽ hình cắt mối ghép
vẽ tách như thế này:
Với trục ren thì có thể vẽ tốt hơn bằng hình cắt riêng phần (ở đây bỏ qua không vát
đầu trục ren cũng như đầu lỗ ren)
Mối ghép ren và tách vẽ chi tiết - Trang 2
Mối ghép ren và tách vẽ chi tiết - Người đăng: Tùng VL
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mối ghép ren và tách vẽ chi tiết 9 10 641