Ktl-icon-tai-lieu

Môi trường và độc chất

Được đăng lên bởi Yeuemngan Lan
Số trang: 209 trang   |   Lượt xem: 4433 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN

MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỘC CHẤT

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC
Hà Nội - 2007

LỜI GIỚI THIỆU
Để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy cho sinh viên học tập dựa vào cộng đồng, bộ
môn Môi trường - Độc chất đã biên soạn tập tài liệu học tập cho đối tượng sinh viên chính quy
năm thứ ba. Cuốn sách Môi trường và độc chất này nhằm các mục tiêu:
1. Nêu được những khái niệm cơ bản của khoa học môi trường, sức khỏe môi trường, sức
khỏe lứa tuổi, độc chất học.
2. Trình bày được các yếu tố nguy cơ môi trường và những ảnh hưởng của nó đến sức khỏe
con người.
3. Đề xuất được một số/giải pháp can thiệp thích hợp để bảo vệ môi trường và phòng
chống các yếu tố nguy cơ bảo vệ sức khỏe con người.
4. Nhận thức được công tác bảo vệ môi trường và phòng chống các yếu tố nguy cơ gắn liền
với công tác chăm sóc sức khỏe.
5. Phát hiện được các dấu hiệu bệnh học đường liên quan tới môi trường để có các biện
pháp phòng chống kịp thời.
6. Tiến hành được xét nghiệm một số chỉ số trong môi trường và đánh giá được các chỉ số
đó.
Cuốn sách gồm ba phần bao gồm cả phần lý thuyết và thực hành
Phần 1: Khoa học môi trường
Phần 2: Các thành phần môi trường liên quan đến sức khỏe
Phần 3: Độc chất học môi trường
Cuốn sách là những vấn đề cơ bản giúp cho sinh viên có được những kiến thức về sức khỏe
môi trường - độc chất, một vấn đề mang tính thời sự quốc tế. Cuốn sách được biên soạn dựa
trên mục tiêu và nội dung khung chương trình dự án Hà Lan và CBE, được cập nhập những
thông tin, kiến thức mới trên cơ sở phương pháp giảng dạy, học tập theo hướng tích cực có thể
giúp sinh viên tự học và lượng giá.
Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của chương trình hợp tác Y tế Việt Nam Thụy Điển, Vụ
Khoa học - Đào tạo Bộ Y tế, Trường Đại học Y khoa, Thái Nguyên đã giúp đỡ chúng tôi hoàn
thành cuốn tài liệu này.
Tuy nhiên trong quá trình biên soạn, không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong các
bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến đế những lần tái bản sau nội dung cuốn sách được phong
phú và hoàn chỉnh hơn.
Xin trân trọng cảm ơn !
Các tác giả

2

CÁC CHỮ VIẾT TẮT
C

Vật tiêu thụ (Consume)

CBE

Giáo dục dựa vào cộng đồng (Community Base Education)

CS

Cộng sự

E

Môi trường (Environment)

GV

Giáo viên

IAQ

Chất lượng không khí trong nhà (Indoor An Quality) KTV Kỹ thuật viên

P

Vật sản xuất (Produce)

SBS

Hội chứng nhà kín (Sick Building Syndrome)

SV

Sinh viên

T

Vật phân hủy

TCCP

Tiêu chuẩn cho phép

WHO

Tổ chức Y tế thế giới (World Health Organization)

3

MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU...........
TRƯỜNG ĐẠI HC Y KHOA THÁI NGUYÊN
MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỘC CHT
NHÀ XUT BN Y HC
Hà Ni - 2007
Môi trường và độc chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môi trường và độc chất - Người đăng: Yeuemngan Lan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
209 Vietnamese
Môi trường và độc chất 9 10 367