Ktl-icon-tai-lieu

môn điều khiển tự động

Được đăng lên bởi vohuanbp-gmail-com
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 3130 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI GIẢNG

ĐIỀU KHIỂN TƯƠNG TỰ VÀ SỐ

1

KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
1.1 Các khái niệm cơ bản
Để hiểu được khái niệm về hệ thống điều khiển tự động trước hết ta xem ví dụ
sau
Van
Van
Tuốc
bin

Van
LÒ HƠI

O2

T

P

Máy phát
điện

Khống chế
tốc độ

Đo
thông
số về
điện
U, I

Máy tính

Tín hiệu chủ đạo
Hình 1.1: Sơ đồ điều khiển của lò hơi để phát điện
Điều khiển là tập hợp tất cả các tác động có mục đích nhằm điều khiển một quá
trình này hay quá trình kia theo một quy luật hay một chương trình cho trước.
Điều khiển học là một bộ môn khoa học nghiên cứu nguyên tắc xây dựng các
hệ điều khiển.
Quá trình điều khiển hoặc điều chỉnh được thực hiện mà không có sự tham
gia trực tiếp của con người, thì chúng ta gọi đó là quá trình điều khiển và điều
chỉnh tự động.
Tập hợp tất cả các thiết bị mà nhờ đó quá trình điều khiển được thực hiện gọi
là hệ thống điều khiển .

2

Tập hợp tất cả các thiết bị kỹ thuật, đảm bảo ĐK hoặc ĐC tự động một quá
trình nào đó được gọi là hệ thống ĐK hoặc ĐC tự động (đôi khi gọi tắt là hệ
thống tự động – HTTĐ).
1.2 Các phần tử cơ bản của hệ thống điều khiển tự động
Đối tượng điều khiển (Object), Thiết bị điều khiển (Controller ), Thiết bị đo
lường (Measuring device).
- Sơ đồ tổng quát
u(t)

e(t)
-

x(t)

C

z(t)

y(t)

O

M

Hình 1.2: Sơ đồ tổng quát hệ thống điều khiển tự động
Mọi hệ thống điều khiển tự động đều bao gồm 3 bộ phận cơ bản :
- Thiết bị điều khiển C (Controller device).
- Đối tượng điều khiển (Object device).
- Thiết bị đo lường (Measuring device).
u(t) tín hiệu vào ; e(t) Sại lệch điều khiển ; x(t) Tín hiệu điều khiển ; y(t) Tín
hiệu ra ; z(t) Tín hiệu phản hồi
1.3 Các nguyên tắc điều khiển cơ bản
Có 3 nguyên tắc điều khiển cơ bản :
-Nguyên tắc điều khiển theo sai lệch (Hình 1.3).
u(t)
e(t)
x(t)
C
O
z(t)

y(t)

M

Hình 1.3: Sơ đồ nguyên tắc điều khiển theo sai lệch
Tín hiệu ra y(t) được đưa vào so sánh với tín hiệu vào u(t) nhằm tạo nên tín
hiệu tác động lên đầu vào bộ điều khiển C nhằm tạo tín hiệu điều khiển đối
tượng O.

y1(t)
K
-Nguyên tắc điều khiển theo phương pháp bù nhiễu (Hình 1.4)
u(t)

e(t)

C

x(t)

O

y(t)

3

Hình 1.4: Sơ đồ nguyên tắc điều khiển bù nhiễu
Nguyên tắc bù nhiễu là sử dụng thiết bị bù K để giảm ảnh hưởng của nhiễu là
nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả cho hệ thống (hình 1.4).
-Nguyên tắc điều khiển theo sai lệch và bù nhiễu (Hình 1.5)
y1(t)

K
u(t)

e(t)
z(t)

C

x(t)

O

y(t)

M

Hình 1.5: Sơ đồ nguyên tắc điều khiển hỗn hợp
Nguyên tắc điều khiển hỗn hợp là phối hợp cả hai nguyên ...
BÀI GIẢNG
ĐIỀU KHIỂN TƯƠNG TỰ VÀ SỐ
1
môn điều khiển tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
môn điều khiển tự động - Người đăng: vohuanbp-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
môn điều khiển tự động 9 10 413