Ktl-icon-tai-lieu

MÔN HỌC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ SINH THÁI TRONG CÔNG NGHIỆP GANG THÉP

Được đăng lên bởi luonglinh
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 6969 lần   |   Lượt tải: 82 lần
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ SINH THÁI
TRONG CÔNG NGHIỆP
GANG THÉP

MỤC ĐÍCH CỦA MÔN HỌC
- Nắm

được các khái niệm về môi trường và
bảo vệ môi trường, các tiêu chuẩn đánh giá.
- Nguồn ô nhiễm môi trường trong công nghiệp
gang thép.
- Các công nghệ xử lý phế thái rắn,lỏng, khí
trong công nghiệp gang thép.
- Phát triển nền công nghiệp gang thép bền
vững.

NỘI DUNG
CHƯƠNG I. Tổng quan về công nghệ sản
xuất gang thép và môi trường
CHƯƠNG 2. Xử lý và tận dụng phế thải khí
CHƯƠNG 3. Xử lý và tận dụng phế thải rắn
CHƯƠNG 4. Xử lý và tận dụng phế thải lỏng
CHƯƠNG V. Nền công nghiệp gang thép
không phế thải

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lý thuyết quá trình luyện kim – Bùi văn Mưu
– 2005
2. Steel industry and the Environment –
International iron and steel institude -1997
3. Kỹ thuật môi trường – Hoàng Kim Cơ – NXB
KHKT 2005
4. В.П.Кушелев- Oxрана природы отзагрязнений
промышленными выпросами – Mockba – 1979
5. А.П.Шицкова, Ю.В.Новиков - Оxрана oккружающей
среды отзагрязнения предприятями черной
металлугии- Moскba – Металлургия- 1982.
6. Steeluniversity.org

CHƯƠNG I.
TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP
LUYỆN GANG THÉP VÀ MÔI TRƯỜNG
1.1. Một số khái niệm
- Môi trường và ô nhiễm môi trường
- Hệ thống sinh thái và sự phá hoại cân
bằng sinh thái

1.1. Một số khái niệm
Môi trường là gì? Môi trường là không gian
sống trên trái đất
- Phần dưới của khí quyển (10-15km)
- Nước sông, hồ, nước biển (8-10km)
- Phần ngoài của vỏ trái đất (2-3km)
Hệ sinh thái là gì? Môi trường+sinh vật
- Sinh vật sống trên trái đất: 1015 tấn
Cân bằng sinh thái là gì?

Ô nhiễm môi trường:
- Ô nhiễm không khí
- Ô nhiễm nước
- Ô nhiễm đất
Nguồn ô nhiễm
- Ô nhiễm tự nhiên
- Ô nhiễm nhân tạo

Ô nhiễm thiên nhiên:
- Đất sa mạc, đất trồng trọt bị mưa gió bào mòn
đem vào khí quyển bụi đất đá, thực vật…
- Các núi lửa phun ra nhiều bụi nham thạch và
nhiều hơi khí vào khí quyển.
- Nước biển bốc hơi cùng với sóng biển mang
theo hạt nước biển vào không khí.
- Các quá trình phân hủy thực vật và động vật tự
nhiên cũng thải ra một số hóa chất gây ô nhiễm môi
trường.

Nguồn ô nhiễm nhân tạo
Nguồn ô nhiễm công nghiệp là do khí, hơi thoát
ra từ các quá trình công nghệ theo các đường
khí thải, ống thải, phát sinh từ khí rò rỉ, thất
thoát trong dây chuyền sản xuất, trên các
đường ống dẫn thải.

Các tác nhân gây ô nhiễm
Ô nhiễm không khí
- Các khí độc hại (NOx, CO, SO2, H2S …), axit, khí
quang hóa
- Chất phóng xạ
- Nhiệt độ
- Tiếng ồn
- Bụi

Các tác nhân gây ô nhiễm
Ô nhiễm nước
- Kim loại nặng (As Pb, Hg, Cu, Zn…)
- Các loại i...
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ SINH THÁI
VÀ SINH THÁI
TRONG CÔNG NGHIỆP
TRONG CÔNG NGHIỆP
GANG THÉP
GANG THÉP
MÔN HỌC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ SINH THÁI TRONG CÔNG NGHIỆP GANG THÉP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÔN HỌC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ SINH THÁI TRONG CÔNG NGHIỆP GANG THÉP - Người đăng: luonglinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
MÔN HỌC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ SINH THÁI TRONG CÔNG NGHIỆP GANG THÉP 9 10 825