Ktl-icon-tai-lieu

MÔN HỌC LÝ THUYẾT MẠCH

Được đăng lên bởi thuy-duong-le-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2011 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KHOA VTĐT
Bộ môn LTM-ĐL

NHIỆM VỤ BÀI TẬP LỚN
MÔN HỌC LÝ THUYẾT MẠCH

A. MỤC ĐÍCH giúp học viên
- Thực hành vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài toán phân tích mạch.
- Rèn luyện kỹ năng tính toán và các đức tính tỷ mỷ, cẩn thận của người kỹ sư.
- Nắm được phương pháp vẽ đồ thị các hàm liên tục và rời rạc bằng cách khảo sát
hàm số kết hợp với lập bảng số liệu.
- Biết rút ra kết luận về các tính chất của mạch từ các kết quả phân tích mạch.
B. CÁC YÊU CẦU
1. Yêu cầu về hình thức
- Bài làm đóng thành quyển, dùng giấy khổ A4, có thể viết tay hoặc đánh bằng máy
tính, mỗi trang viết hoặc in 1 mặt. Căn lề trái 2,5cm, phải 1cm, trên và dưới 2,2cm.
- Trang 1 là bìa của đồ án, phải trình bầy theo đúng quy định của Học viện.
- Trang 2, 3 là nhiệm vụ của đồ án, với số liệu, sơ đồ, tác động của mỗi người.
- Bắt đầu bài làm từ trang 4. theo đúng các đề mục ở phần C dưới đây.
- Số thứ tự đánh từ trang 2, đặt ở chính giữa mép dưới trang.
- Nếu bài làm đánh bằng máy tính thì dùng phông chữ “Times New Roman” khổ 14,
khoảng cách giữa các hàng là đơn (Paragraph: single). Các đề mục mục lớn 1. (2.
hoặc 3.) in chữ đậm, cách trên 12 pt, dưới 6 pt. Các đề mục nhỏ 1.1 (2.2 …) in chữ
đậm và nghiêng, cách trên 6 pt, dưới 3 pt..
- Vẽ các đồ thị bằng tay, không được vẽ tự động bằng các phần mềm trên máy tính.
2. Yêu cầu về nội dung
- Các bước giải, các biểu thức phải được trình bày cụ thể, tỷ mỷ, không làm tắt.
- Các kết quả tính toán cụ thể phải là số thập phân với 3 chữ số có nghĩa.
- Để vẽ đồ thị cần khảo sát hàm số để xác định dáng điệu, các điểm cực trị, giá trị
hàm số tại gốc tọa độ và khi biến → ∞, hoặc xác định khoảng vẽ phù hợp của biến.
- Mỗi học viên 1 bài riêng đúng sơ đồ và số liệu đã cho, nộp bài đúng thời hạn.
C. NỘI DUNG ĐỒ ÁN
1. Xác định các hệ tham số, các tham số đặc tính và hàm hệ thống của M2C
1.1 Xác định các hệ tham số Z(p), Y(p), A(p): Chuyển sơ đồ mạch sang miền toán tử
Laplace, xác định các tổng trở Zi (tổng dẫn Yi) theo toán tử Laplace, nhận xét cấu
trúc của mạch, viết các hệ phương trình truyền và các hệ tham số tương ứng.
1.2 Xác định biểu thức các trở kháng đặc tính Z1c(ω) và Z2c(ω) : Chuyển sơ đồ mạch
sang miền tần số, xác định biểu thức Z1c(ω) và Z2c(ω) theo hệ tham số A (ω) .
1.3 Xác định các trở kháng phức Z v1 Z =∞ ; Z v1 Z =0 ; Z v1 Z =Z và Z v 2 Z =0 ; Z v 2 Z =∞ .
1.4 Xác định biểu thức hệ số truyền đặc tính : g c (ω) = ac (ω) + jbc (ω) .
1.5 Xác định hàm hệ thống T(p) = [U2(p)/U1(p)] theo hệ tham số A(p) của M2C, viết
biểu thức đặc trưng...
KHOA VTĐT NHIỆM VỤ BÀI TẬP LỚN
Bộ môn LTM-ĐL MÔN HỌC LÝ THUYẾT MẠCH
A. MỤC ĐÍCH giúp học viên
- Thực hành vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài toán phân tích mạch.
- Rèn luyện kỹ năng tính toán và các đức tính tỷ mỷ, cẩn thận của người kỹ sư.
- Nắm được phương pháp vẽ đồ thị các hàm liên tục rời rạc bằng cách khảo t
hàm số kết hợp với lập bảng số liệu.
- Biết rút ra kết luận về các tính chất của mạch từ các kết quả phân tích mạch.
B. CÁC YÊU CẦU
1. Yêu cầu về hình thức
- Bài làm đóng thành quyển, dùng giấy khổ A4, có thể viết tay hoặc đánh bằng máy
tính, mỗi trang viết hoặc in 1 mặt. Căn lề trái 2,5cm, phải 1cm, trên và dưới 2,2cm.
- Trang 1 là bìa của đồ án, phải trình bầy theo đúng quy định của Học viện.
- Trang 2, 3 là nhiệm vụ của đồ án, với số liệu, sơ đồ, tác động của mỗi người.
- Bắt đầu bài làm từ trang 4. theo đúng các đề mục ở phần C dưới đây.
- Số thứ tự đánh từ trang 2, đặt ở chính giữa mép dưới trang.
- Nếu bài làm đánh bằng máy tính thì dùng phông chữ “Times New Roman” khổ 14,
khoảng cách giữa c hàng đơn (Paragraph: single). Các đề mục mục lớn 1. (2.
hoặc 3.) in chữ đậm, cách trên 12 pt, dưới 6 pt. Các đmục nhỏ 1.1 (2.2 …) in chữ
đậm và nghiêng, cách trên 6 pt, dưới 3 pt..
- Vẽ các đồ thị bằng tay, không được vẽ tự động bằng các phần mềm trên máy tính.
2. Yêu cầu về nội dung
- Các bước giải, các biểu thức phải được trình bày cụ thể, tỷ mỷ, không làm tắt.
- Các kết quả tính toán cụ thể phải là số thập phân với 3 chữ số có nghĩa.
- Để vẽ đồ thị cần khảo sát hàm số để xác định dáng điệu, các điểm cực trị, giá trị
hàm số tại gốc tọa độ và khi biến , hoặc xác định khoảng vẽ phù hợp của biến.
- Mỗi học viên 1 bài riêng đúng sơ đồ và số liệu đã cho, nộp bài đúng thời hạn.
C. NỘI DUNG ĐỒ ÁN
1. Xác định các hệ tham số, các tham số đặc tính và hàm hệ thống của M2C
1.1 Xác định các hệ tham số Z(p), Y(p), A(p): Chuyển đồ mạch sang miền toán tử
Laplace, xác định c tổng trở Z
i
(tổng dẫn Y
i
) theo toán tử Laplace, nhận xét cấu
trúc của mạch, viết các hệ phương trình truyền và các hệ tham số tương ứng.
1.2 Xác định biểu thức các trkháng đặc tính Z
1c
(
ω
) Z
2c
(
ω
) : Chuyển đồ mạch
sang miền tần số, xác định biểu thức Z
1c
(
ω
) và Z
2c
(
ω
) theo hệ tham số
)(
ω
A
.
1.3 Xác định các trở kháng phức
=
t
Zv
Z
1
;
01
=
t
Zv
Z
;
ct
ZZv
Z
2
1
=
02
=
n
Zv
Z
;
=
n
Zv
Z
2
.
1.4 Xác định biểu thức hệ số truyền đặc tính :
)()()(
ωωω
ccc
jbag
+=
.
1.5 Xác định hàm hệ thống T(p) = [U
2
(p)/U
1
(p)] theo hệ tham số A(p) của M2C, viết
biểu thức đặc trưng
2
0
2
2)(
ωα
++=
pppA
. Xác định biểu thức giá trị số của
α
ω
0
theo giá trị các phần tử đã cho. Xác định giá trị Z
1c
(
ω
0
), Z
2c
(
ω
0
) dạng đại
số, dạng ModunArgumen. Xác định giá trị
)()()(
000
ωωω
ccc
jbag
+=
2
MÔN HỌC LÝ THUYẾT MẠCH - Trang 2
MÔN HỌC LÝ THUYẾT MẠCH - Người đăng: thuy-duong-le-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
MÔN HỌC LÝ THUYẾT MẠCH 9 10 471