Ktl-icon-tai-lieu

Môn ứng dụng máy tính trong thiết kế và mô phỏng động cơ

Được đăng lên bởi Nguyễn Quốc Tuấn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môn ứng dụng máy tính trong thiết kế và mô phỏng động cơ
Tên:Nguyễn Quốc Tuấn
MS:12145210
Chọn xe Audi Q7 3.0 TFSI quattro®

Thông số kỹ thuật:
Động cơ:động cơ V6 với bộ tăng áp siêu nạp và hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp
Hộp số:tiptronic 8 cấp
Dung tích xylanh (cc):2,995
Công suất cực đại (kw/rpm):245/5500 (333hp)
Mô-men xoắn cực đại Nm (vòng/phút):530/2,900-5300
Vận tốc tối đa (km/h):243
Khả năng tăng tốc 0-100 km/giờ (giây): 6.9
Kích thước Dài x Rộng x Cao (mm): 5,089 x 2,177 x1,729
Chiều dài cơ sở (mm):3,002
Trọng lượng bản thân (kg):2,345
Tiêu hao nhiên liệu (lít/100 km):10,7
Dung tích bình nhiên liệu (lít): 100
Mân đúc hợp kim : 19 inch,thiết kế 5 cánh chữ V,8.5j x 19
Cỡ lốp: 265/50 R 19
Bài tập : vẽ đường đặc tính của xe đã chọn (audi Q7) Với Pmax=245 (KW) tại 5500 (rpm), Mmax=530 (Nm)
Code:

nep=5500;
pm=245;
xmax=nep*110/100
x=0:500:xmax;
pe=pm*(x/5500+(x/5500).^2-(x/5500).^3);
me=(10^4*pe)./(1.047*x);
[AX,H1,H2] = plotyy(x,pe,x,me);
set(H1,'LineStyle','--','Marker'...
,'s','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor'...
,'k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',10)
set(H2,'LineStyle','--','Marker','o'...
,'LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','y'...
,'MarkerFaceColor','r','MarkerSize',10)
grid on
title('duong dac tinh cong suat va moment cua xe
Audi Q7 3.0')
xlabel ('so vong quay')
legend('cong suat (kW)','moment (Nm)')

đồ thị :

X

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

Me

460.6198

488.7493

509.8464

523.9111

530.9435

530.9435

523.9111

509.8464

488.7493

460.6198

425.4580

383.2638

Pe

24.1134

51.1721

80.0714

109.7070

138.9745

166.7693

191.9872

213.5237

230.2742

241.1345

245.0000

240.7663

trong quá trình tính toán có sử dụng 2 công thứ (trang 11) sách giáo trình lý thuyết ôtô: là
Công thức S.R.Lây Đécman:nep

[ ( ) ( )]
2

Pe=Pemax

ne
ne
ne
a
+b
−c
ne
ne
ne
p
p
p
4

Và

Me=

10 P e
e
1,047 n

(em dùng word 2010) :)

3

(vì audi Q7 là động cơ xăng ta chọn a,b,c:1,1,1)

...

 !"#$%&'()*+!,-.
'/01!23
4356789/:!;<0!:=<!>?
@/03?AB
C!=,DE3FGHHI
/!B>;DJKE3FLIKII&&D$$$E
MN>;ODPKQE3I$&KFGH&&MI$&&
5200,DKE3FL$
RS990&MT&&KUDVE36%H
RWX7CY,DE3IG&AHFGT##TG#FH
Z!/[DE3$G&&F
'=X\8SVDE3FG$LI
':!,:=<!D=WKT&&E3T&G#
C!8]:=<!D=WE3T&&
VQ\3THGI^5GA%I_TH
`=03F6IKI&YTH
Bài tập : vẽ đường đặc nh của xe đã chọn (audi Q7) Vi P
max
=245 (KW) tại 5500 (rpm), M
max
=530 (Nm)
Code:
':3O!a"!0'!B
)3TFTLIFT&
Môn ứng dụng máy tính trong thiết kế và mô phỏng động cơ - Trang 2
Môn ứng dụng máy tính trong thiết kế và mô phỏng động cơ - Người đăng: Nguyễn Quốc Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Môn ứng dụng máy tính trong thiết kế và mô phỏng động cơ 9 10 849