Ktl-icon-tai-lieu

một số lệnh trong Inventor cơ bản

Được đăng lên bởi l-t-hau1208-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 871 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PPhần vẽ mô hình 3D, cần chú ý các điểm sau:
1.
2.
3.
4.

5.

Tạo project. I>manage>projects
New>metric>part>standard(mm)
Nếu mất phần Browser (cây quản lý hệ tọa độ và các thành phần của part
nằm bên trái màn hình): View>User interface>Browser
Các nhóm lệnh hay dùng:
3d Model: Các lệnh tạo hình 3D, tạo mặt phẳng làm việc.
Sketch: Các lệnh vẽ 2D và tạo mối liên hệ (relation)
Manage: Mở chức năng tham số, mở 1 part đã có để tham khảo kích thước,
…
View: Kiểu hiển thị (Tô bóng, khung dây,…); Hiển thị cắt ½, ¼, …; Giao
diện.
Trình tự vẽ: Chọn mặt phẳng vẽ (Trên phần browser, kích dấu + bên trái chữ
origin, chọn 1 mặt tọa độ, kích nút phải, chọn new sketch) Vẽ hình 2D bằng
các lệnh như AutoCAD Ghi kích thước và tạo các mối quan hệ đủ xác định
hình phẳng (chú ý màu của nét để kiểm tra định vị, thiếu hay đủ hay thừa).
Lưu ý hình phẳng phải kín và không có đoạn chồng lên nhau.Bật menu 3D
model rồi chọn lệnh tạo hình 3D thích hợp.
Khi đã vẽ được 1 khối 3D, có thể chọn các bề mặt của nó để vẽ tiếp. Theo
mặc định, khi ta di con chỏ đến đâu, các cạnh hoặc đường bao hình chiếu
của vật thể tại đó sẽ tự động chiếu về mặt phẳng vẽ để phục vụ cho việc bắt
điểm. Nếu không thấy bắt điểm được, ta cần dùng thêm lệnh chiếu (project
Geometry). Trong trường hợp phải dùng lệnh chiếu, nếu hình chiếu đó
không phải là cạnh của Profile thì phải đổi nó thành đường trục
(contruction).

...
PPhần vẽ mô hình 3D, cần chú ý các điểm sau:
1. Tạo project. I>manage>projects
2. New>metric>part>standard(mm)
3. Nếu mất phần Browser (cây quản lý hệ tọa độ và các thành phần của part
nằm bên trái màn hình): View>User interface>Browser
4. Các nhóm lệnh hay dùng:
3d Model: Các lệnh tạo hình 3D, tạo mặt phẳng làm việc.
Sketch: Các lệnh vẽ 2D và tạo mối liên hệ (relation)
Manage: Mở chức năng tham số, mở 1 part đã có để tham khảo kích thước,
View: Kiểu hiển thị (Tô bóng, khung dây,…); Hiển thị cắt ½, ¼, …; Giao
diện.
5. Trình tự vẽ: Chọn mặt phẳng vẽ (Trên phần browser, kích dấu + bên trái chữ
origin, chọn 1 mặt tọa độ, kích nút phải, chọn new sketch) Vẽ hình 2D bằng
các lệnh như AutoCAD Ghi kích thước và tạo các mối quan hệ đủ xác định
hình phẳng (chú ý màu của nét để kiểm tra định vị, thiếu hay đủ hay thừa).
Lưu ý hình phẳng phải kín và không có đoạn chồng lên nhau. Bật menu 3D
model rồi chọn lệnh tạo hình 3D thích hợp.
Khi đã vẽ được 1 khối 3D, có thể chọn các bề mặt của nó để vẽ tiếp. Theo
mặc định, khi ta di con chỏ đến đâu, các cạnh hoặc đường bao hình chiếu
của vật thể tại đó sẽ tự động chiếu về mặt phẳng vẽ để phục vụ cho việc bắt
điểm. Nếu không thấy bắt điểm được, ta cần dùng thêm lệnh chiếu (project
Geometry). Trong trường hợp phải dùng lệnh chiếu, nếu hình chiếu đó
không phải là cạnh của Profile thì phải đổi nó thành đường trục
(contruction).
một số lệnh trong Inventor cơ bản - Người đăng: l-t-hau1208-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
một số lệnh trong Inventor cơ bản 9 10 635