Ktl-icon-tai-lieu

Một số tiện ich kiểm tra giám sát UPS EMERSON Liebert NX 30KVA

Được đăng lên bởi lmtu_dl
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1128 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UPS Lieberg NXr - Service

MỘT SỐ TIỆN ÍCH GIÚP GIÁM SÁT VÀ KIỂM TRA
BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG UPS EMERSON Liebert NX 30KVA
I.

Sử dung menu maintenance trên bảng điều khiễn ( LCD ) của UPS:

Trên bảng điều khiển của UPS có một chức năng nâng cao:
command – maintenance test cho phép thực hiện một số thao tác kiểm tra hệ
thống UPS, hệ thống Accu... giúp cho công việc bảo dưởng. Gồm các phần:
● Battery maintenance test
● Battery capacity test
● System test
● Stop test
● Freshening charge
● Stop freshening charge
● Modem auto-answer enabled
Trên LCD bấm chọn đến menu command, sau đó chọn chế độ test bằng phím
F3, F4( di chuyển) nhấn F5(enter) để vào . Lúc này trên màn hình sẽ đòi nhập
password. Nhập vào :
Password : 12345
Sau đó nhấn enter (F5) để tiếp tục. Làm tương tự với các chức năng khác. Sau
khi chạy test xong trên màn hình sẽ có thông báo hoàn thành hoặc báo lỗi tùy
theo tác vụ thực hiện thành công hay không
Màn hình chế độ command :

1

UPS Lieberg NXr - Service
1- Battery maintenance test

2-

3-

4-

567-

II.

Lệnh này thực hiện cho phép xả một phần dung lượng của hệ thống Accu,
với điều kiện tải đạt từ ~ 20 % đến 80%. Trong chế độ này thông thường
Accu xả đến tối đa là 20% dung lượng.
Battery capacity test
Lệnh này thực hiện cho phép hết toàn bộ dung lượng của hệ thống Accu để
đo chính xác dung lượng bình với điều kiện tải đạt từ ~ 20 % đến 80%.
Trong chế độ này Accu xả đến điện áp cảnh báo EOD.
System test
Đây là lệnh kích hoạt chế độ tự test hệ thống của UPS (self test). Khi sử
dụng lệnh này sau một thời gian ( nhanh là cở 5 giây ) sẽ hiện kết quả test
trên màn hình LCD
Stop test
Dừng test bằng tay (manually) cả battery-maintenance test , battery capacity
test và system test.
Freshening charge :
Kích hoạt chế độ xạc bù ( làm tươi –freshening)
Stop freshening charge:
Ngừng chế độ xạc bù bằng tay.
Modem auto-answer enabled:
Kích hoạt bằng tay chế độ modem tự động trả lời( cho chức năng điều khiển
từ xa – tắt/mở UPS qua modem quay số )
Kết nối máy tính, giám sát qua mạng :

Hệ thống UPS Lieberg NXr cho phép kết nối với máy tính thông qua RS232,
RS485, qua cổng console, qua mạng bằng giao thức Telnet, SSl hoặc http.
Kết nối qua mạng giúp cho người vận hành giám sát UPS từ xa, thông qua giao
thức SNMP qua mạng LAN hoặc internet người vận hành có thể giám sát, khởi
động lại UPS …
Trên máy tính vào phần network connection đặt lại địa chỉ :
192.168.1.x netmask 255.255.255.0
( với x là từ 2 đến 254 )
Nối cáp mạng vào card SIC của UPS ( có đèn vàng nhấp nháy )....
UPS Lieberg NXr - Service
MỘT SỐ TIỆN ÍCH GIÚP GIÁM SÁT VÀ KIỂM TRA
BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG UPS EMERSON Liebert NX 30KVA
I. Sử dung menu maintenance trên bảng điều khiễn ( LCD ) của UPS:
Trên bảng điều khiển của UPS có một chức năng nâng cao:
command maintenance test cho phép thực hiện một s thao tác kiểm tra hệ
thống UPS, hệ thống Accu... giúp cho công việc bảo dưởng. Gồm các phần:
● Battery maintenance test
● Battery capacity test
● System test
● Stop test
● Freshening charge
● Stop freshening charge
● Modem auto-answer enabled
Trên LCD bấm chọn đến menu command, sau đó chọn chế độ test bằng phím
F3, F4( di chuyển) nhấn F5(enter) để vào . Lúc này trên màn hình sẽ đòi nhập
password. Nhập vào :
Password : 12345
Sau đó nhấn enter (F5) để tiếp tục. Làm tương tự với các chức năng khác. Sau
khi chạy test xong trên màn hình sẽ có thông báo hoàn thành hoặc báo lỗi tùy
theo tác vụ thực hiện thành công hay không
Màn hình chế độ command :
1
Một số tiện ich kiểm tra giám sát UPS EMERSON Liebert NX 30KVA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số tiện ich kiểm tra giám sát UPS EMERSON Liebert NX 30KVA - Người đăng: lmtu_dl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Một số tiện ich kiểm tra giám sát UPS EMERSON Liebert NX 30KVA 9 10 781