Ktl-icon-tai-lieu

Một số vấn đề về trắc địa

Được đăng lên bởi nguyenvietvuong93
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 5465 lần   |   Lượt tải: 5 lần
[GEODESYGIRL]

March, 27, 2014

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TRẮC ĐỊA
(mọi ý kiến góp ý xin liên hệ nguyenhuumanh 0985.630.705)
I.1. LISP và 30 lệnh cad............................................................................................. 2
I.2. SỬ DỤNG LAYOUT TRONG AUTOCAD ĐỂ IN ẤN................................................7
PHẦN II: PHẦN MỀM CHUYÊN DỤNG.........................................................................9
II.1.Hướng dẫn vẽ MCN, MCD bằng NC (tác giả:Trần Đăng Khoa – TVXD Điện 1).................9
II.2.Cài GPS cầm tay eXplorist XL (p12 sẵn có).............................................................12
II.3. Sử dụng ADS Civil Series..................................................................................17
II.4. Sử dụng Google Earth....................................................................................... 19
PHẦN III: Tài liệu và tiêu chuẩn ngành..........................................................................20
III.1. Sổ đo thủy chuẩn và bình sai mẫu bằng NC............................................................20
III.2. Một số tiêu chuẩn........................................................................................... 20
PHẦN IV: Bình sai.................................................................................................... 20
PHẦN V: LINH TINH............................................................................................... 21
V.1 Chia mảnh đánh số bản đồ và tiêu chuẩn 973..........................................................21
V.2 Một số chức năng và cách sử dụng của NiKon Nivo- 3M............................................25
V.3 Driver Nikon NiVo 3M và Transit 2.36..................................................................32
V.4.. Sử dụng phần mềm TransIt................................................................................ 36
GÓC PHƯƠNG VỊ.................................................................................................... 37
ĐO THUẦN TÚY..................................................................................................... 40
I. Đo thủy chuẩn kỹ thuật......................................................................................... 40
II. Thủy chuẩn hạng IV:........................................................................................... 40

huumanh.pro@gmail.com

Page 1

[GEODESYGIRL]

March, 27, 2014

PHẦN I: LỆNH aUtOcAd
I.1. LISP và 30 lệnh cad
1. Lisp
- Lisp “3d- >2d” entơ Chuyển từ ...
March, 27, 2014
[GEODESYGIRL]
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TRẮC ĐỊA
(mọi ý kiến góp ý xin liên hệ nguyenhuumanh 0985.630.705)
I.1. LISP và 30 lệnh cad.............................................................................................2
I.2. SỬ DỤNG LAYOUT TRONG AUTOCAD ĐỂ IN ẤN................................................7
PHẦN II: PHẦN MỀM CHUYÊN DỤNG.........................................................................9
II.1.Hướng dẫn vẽ MCN, MCD bằng NC (tác giả:Trần Đăng Khoa – TVXD Điện 1).................9
II.2.Cài GPS cầm tay eXplorist XL (p12 sẵn có).............................................................12
II.3. Sử dụng ADS Civil Series..................................................................................17
II.4. Sử dụng Google Earth....................................................................................... 19
PHẦN III: Tài liệu và tiêu chuẩn ngành..........................................................................20
III.1. Sổ đo thủy chuẩn và bình sai mẫu bằng NC............................................................20
III.2. Một số tiêu chuẩn...........................................................................................20
PHẦN IV: Bình sai.................................................................................................... 20
PHẦN V: LINH TINH............................................................................................... 21
V.1 Chia mảnh đánh số bản đồ và tiêu chuẩn 973..........................................................21
V.2 Một số chức năng và cách sử dụng của NiKon Nivo- 3M............................................25
V.3 Driver Nikon NiVo 3M và Transit 2.36..................................................................32
V.4.. Sử dụng phần mềm TransIt................................................................................36
GÓC PHƯƠNG VỊ....................................................................................................37
ĐO THUẦN TÚY..................................................................................................... 40
I. Đo thủy chuẩn kỹ thuật.........................................................................................40
II. Thủy chuẩn hạng IV:........................................................................................... 40
huumanh.pro@gmail.com Page 1
Một số vấn đề về trắc địa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số vấn đề về trắc địa - Người đăng: nguyenvietvuong93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Một số vấn đề về trắc địa 9 10 87