Ktl-icon-tai-lieu

MQH giữa cấu trúc địa chất và địa hình

Được đăng lên bởi natylovely
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2856 lần   |   Lượt tải: 16 lần
1

A.

Các yếu tố ảnh hưởng đến địa hình
I.
Khái niệm địa hình:
-

II.
-

-

B.
I.

Địa hình là tập hợp vô vàn những thể gồ ghề, lồi lõm hoặc tương đối bằng phẳng,
phân cách với nhau bởi những đường ranh giới ít nhiểu rõ rang, tức là tập hợp
của các dang địa hình

Các yếu tố ảnh hưởng đến địa hình
Kiến tạo
+ kiến tạo toàn cầu
+ cấu trúc địa chất
Thạch học
Yếu tố tự nhiên ảnh hưởng từ bên ngoài: khí hậu, thời tiết qua các kỷ địa chất và
hiện tại
Yếu tố con người (trực tiếp và gián tiếp)

Cấu trúc địa chất
Định nghĩa và phân loại

Cấu trúc địa chất là sự phân bố đá trong không gian ba chiều, nói cách khác đó là
dạng nằm của các lớp đất đá.Đối tượng chủ yếu của ngành địa chất cấu trúc là các kiến trúc
chính (lớp, thớ lớp, nếp uốn, khe nứt, đứt gãy, các thể magma và biến chất) và nguồn gốc
của các yếu tố đó.
Các dạng cấu trúc địa chất được chia làm hai loại chính: nguyên sinh (lớp, thớ lớp,
thế nằm của các đá magma như thể nền, thể chậu, thể mạch…) và thứ sinh (đơn nghiêng,
nếp uốn, khe nứt, đứt gãy,…)
II.

Vai trò của các kiến thức về cấu trúc địa chất đối với các bộ môn trong ngành
địa chất

Ngành địa chất kiến trúc là ngành học nghiên cứu về cấu trúc địa chất.Đối với các
môn học khác, ngành địa chất kiến trúc là kiến thức cơ sở để hiểu và giải đáp nhiều vấn đề
lí luận.
Trước hết các kiến thức về địa chất kiến trúc phục vụ cho việc Lập bản đồ địa chất
Các chuyển động kiến tạo của vỏ Trái Đất ảnh hưởng không ít đến các dạng địa hình
mặt đất.là đối tượng nghiên cứu chính của môn Địa mạo học.

2

Trầm tích học có các đặc trưng riêng của các chuyển động kiến tạo và các đặc trưng
về các dạng hình thái của các dạng kiến trúc, từ đó nói lên được trình tự thành tạo và sự
phân bố địa lý của chúng.
Các chuyển động kiến tạo hầu như quyết định và ảnh hưởng đến sự sinh thành
magma, biến chất và dạng nằm của các đá, đối tượng nghiên cứu của môn Thạch học.
III.

Dạng nằm của các đá
a)

Dạng nằm của đá trầm tích

Dạng nằm ngang là dạng nằm đặc trưng
của đá trầm tích, nó cho thấy rằng sự lắng đọng
trầm tích đã diễn ra từ từ, kế tiếp nhau, hết lớp
này đến lớp
khác. Trong
thiên nhiên,
ta thường
gặp sự xen
kẽ của các lớp đá cứng mềm khác nhau, do đó
tác động của xâm thực, mài mòn đối với các
lớp đá khác nhau, tạo nên nhiều kiểu địa hình
đặc trưng. Khi thể hiện trên bản đồ, ranh giới
của các lớp nằm ngang không cắt
các đường cao độ.
-

-

Dạng nằm nghiêng là kết quả của
quá trình vận động kiến tạo. Đây
là dạng kiến trúc thứ sinh, các lớp
đá có mặt lớp nghiêng về một
phía trên d...
1
A. Các yếu tố ảnh hưởng đến địa hình
I. Khái niệm địa hình:
- Địa hình là tập hợp vô vàn những thể gồ ghề, lồi lõm hoặc tương đối bằng phẳng,
phân cách với nhau bởi những đường ranh giới ít nhiểu rõ rang, tức là tập hợp
của các dang địa hình
II. Các yếu tố ảnh hưởng đến địa hình
- Kiến tạo
+ kiến tạo toàn cầu
+ cấu trúc địa chất
- Thạch học
- Yếu tố tự nhiên ảnh hưởng từ bên ngoài: khí hậu, thời tiết qua các kỷ địa chất và
hiện tại
- Yếu tố con người (trực tiếp và gián tiếp)
B. Cấu trúc địa chất
I. Định nghĩa và phân loại
Cấu trúc địa chất sự phân bố đá trong không gian ba chiều, nói cách khác đó
dạng nằm của các lớp đất đá.Đối tượng chủ yếu của ngành địa chất cấu trúc là các kiến trúc
chính (lớp, thớ lớp, nếp uốn, khe nứt, đứt gãy, các thể magma biến chất) nguồn gốc
của các yếu tố đó.
Các dạng cấu trúc đa chất được chia làm hai loại chính: nguyên sinh (lớp, thớ lớp,
thế nằm của các đá magma n thể nền, thể chậu, thể mạch…) thứ sinh (đơn nghiêng,
nếp uốn, khe nứt, đứt gãy,…)
II. Vai trò của các kiến thức về cấu trúc địa chất đối với các bộ môn trong ngành
địa chất
Ngành địa chất kiến trúc là ngành học nghiên cứu v cấu trúc địa chấtối với các
môn học khác, ngành địa chất kiến trúc là kiến thức cơ sđể hiểu giải đáp nhiều vấn đ
lí luận.
Trước hết các kiến thức về địa chất kiến trúc phục vụ cho việc Lập bản đồ địa chất
Các chuyển động kiến tạo của vỏ Trái Đất ảnh hưởng không ít đến các dạng địa hình
mặt đất.là đối tượng nghiên cứu chính của môn Địa mạo học.
MQH giữa cấu trúc địa chất và địa hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MQH giữa cấu trúc địa chất và địa hình - Người đăng: natylovely
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
MQH giữa cấu trúc địa chất và địa hình 9 10 376