Ktl-icon-tai-lieu

Mục đích của nấu nguyên liệu trong sản xuất rượu etanol

Được đăng lên bởi Thoa Nguyễn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 161 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC ĐÍCH CỦA NẤU NGUYÊN LIỆU

Mục đích

Phávỡmàng tinhbột của nguyên liệu chưa chín sau khi nghiền để biến chúng thành dạng hòa tan trong dung dịch, làm cho enzyme
amylase tiếp xúc được với tinh bột

Biếntinh bột thành trạng thái hòa tan trong nước
Các yếu tố tácđộng

Nhiệtđộ nấu
145-1550C, thời gian dài
170-1800C, thờigianrất ngắn(2-4 phút)
0
Giải thích chế độ nhiệt độ:muốn phá vỡ hoàn toàn tế bào tinh bột, nhiệt độ nấu không thấp hơn 145 C

Tácdụng cơ học:Khi tháo khối nấu, áp suất giảm xuống đột ngột làm cho nước trong tế bào tự bốc hơi cùng với sự va chạm qua các tấm
chắn nên cấu trúc của các tế bào tinh bột vẫn giữ nguyên(do nguyên liệu không được nghiền nhỏ) sẽ bị phá hủy.

...
MỤC ĐÍCH CỦA NẤU NGUYÊN LIỆU
Mục đích
Phávỡmàng tinhbột của nguyên liệu chưa chín sau khi nghiền để biến chúng thành dạng hòa tan trong dung dịch, làm cho enzyme
amylase tiếp xúc được với tinh bột
Biếntinh bột thành trạng thái hòa tan trong nước
Các yếu tố tácđộng
Nhiệtđộ nấu
145-155
0
C, thời gian dài
170-180
0
C, thờigianrất ngắn(2-4 phút)
Giải thích chế độ nhiệt độ:muốn phá vỡ hoàn toàn tế bào tinh bột, nhiệt độ nấu không thấp hơn 145
0
C
Tácdụng cơ học:Khi tháo khối nấu, áp suất giảm xuống đột ngột làm cho nước trong tế bào tự bốc hơi cùng với sự va chạm qua các tấm
chắn nên cấu trúc của các tế bào tinh bột vẫn giữ nguyên(do nguyên liệu không được nghiền nhỏ) sẽ bị phá hủy.
Mục đích của nấu nguyên liệu trong sản xuất rượu etanol - Người đăng: Thoa Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mục đích của nấu nguyên liệu trong sản xuất rượu etanol 9 10 618