Ktl-icon-tai-lieu

Mục lục giáo trình Cơ sở viễn thông

Được đăng lên bởi dcruoiden
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 640 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
Chương 1. Lý thuyết thông tin và mã hóa
1.1. Giới thiệu về mã hóa và thông tin

5
5

1.4.1. Khái niệm mã hóa

5

1.4.2. Khái niệm thông tin

6

1.2. Phân loại các hình thức mã hóa

7

1.3. Mã hóa nguồn

8

1.3.1. Mã hóa biểu hiện sự vật hiện tượng

8

1.3.2. Mã hóa nén dữ liệu

8

a. Mã hóa Shanon-Fano
b. Mã hóa Lemp-Zip
1.3.3. Mã hóa bảo mật
1.4. Mã hóa kênh

8
10
13
13

1.4.1. Mã ARQ

14

1.4.2. Mã FEC

14

1.5. Mã hóa đường truyền

16

1.5.1. Mã Unipolar

17

1.5.2. Mã Polar (NRZ, RZ, Mã Biphase: Manchester, Differrential
Manchester)

17

1.5.3. Mã Bipolar (AMI, B8ZS, HDB3)

19

1.5.4. Đánh giá các mã đường truyền

22

1.5.5. Mã hóa bằng điều chế

22

Chương 2. Môi trường truyền thông

26

2.1. Đặc tính chung của đường truyền bằng dây dẫn

26

2.1.1. Các thông số phân bố của dây song hành

27

2.1.2. Hiệu ứng bì (Skin effect)

30

2.1.3. Phối hợp trở kháng

31

2.2. Đặc tính chung của môi trường truyền vô tuyến

33

2.2.1. Các thông số của môi trường không gian tự do

34

2.2.2. Suy hao của sóng trong môi trường không gian tự do

34

2.2.3. Cự ly truyền sóng

35

2.2.4. Bức xạ của anten

36

Chương 3. Tổng quan về hệ thống viễn thông

42

3.1. Sơ đồ khối tổng quát của các hệ thống viễn thông

42

3.2. Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống thông tin số

43

Chương 4. Hệ thống thông tin điện thoại

46

4.1. Giới thiệu về mạng điện thoại

46

4.2. Cấu trúc của mạng điện thoại

49

4.2.1. Các khái niệm

49

4.2.2. Các mô hình mạng điện thoại

51

4.2.3. Mạng truyền dẫn

53

4.3. Tiêu chuẩn của mạng điện thoại

55

4.4. Hệ thống báo hiệu trong tổng đài

59

4.5. Khảo sát tổng đài điện tử PABX

60

4.6. Các kĩ thuật chuyển mạch của tổng đài

64

4.6.1. Chuyển mạch không gian SDS (Space division switching)

64

4.6.2. Chuyển mạch khe thời TSI (Time Slot Interchange )

67

4.6.3. Chuyển mạch TST

68

4.6.4. Chuyển mạch dữ liệu

70

4.7. Nguyên lý hoạt động của tổng đài

77

4.8. Các chức năng hoạt động của tổng đài

79

4.9. Các phương pháp điều khiển của tổng đài

80

4.10. Các hình thức thông tin trên mạng điện thoại

81

4.11. Quá trình thiết lập, duy trì và kết thúc cuộc gọi

82

Chương 5. Hệ thống thông tin mobile
5.1. Giới thiệu về hệ thống thông tin mobile

85
85

5.1.1. Lịch sử phát triển của các hệ thống thông tin Mobile

85

5.1.2. Mô hình tổng quát của mạng Mobile

86

5.2. Tổng đài GSM
5.2.1. Sơ đồ khối của hệ thống tổng đài GSM

87
87

5.2.2. Trạm di động MS

88

5.2.3. Phân hệ trạm gốc BSS

88

5.2.4. Phân hệ chuyển mạch SS

90

5.2.5. Phân ...
MỤC LỤC
Chương 1. Lý thuyết thông tin và mã hóa
1.1. Giới thiệu về mã hóa và thông tin
1.4.1. Khái niệm mã hóa
1.4.2. Khái niệm thông tin
1.2. Phân loại các hình thức mã hóa
1.3. Mã hóa nguồn
1.3.1. Mã hóa biểu hiện sự vật hiện tượng
1.3.2. Mã hóa nén dữ liệu
a. Mã hóa Shanon-Fano
b. Mã hóa Lemp-Zip
1.3.3. hóa bảo mật
1.4. Mã hóa kênh
1.4.1. Mã ARQ
1.4.2. Mã FEC
1.5. Mã hóa đường truyền
1.5.1. Mã Unipolar
1.5.2. Mã Polar (NRZ, RZ, Mã Biphase: Manchester, Differrential
Manchester)
1.5.3. Mã Bipolar (AMI, B8ZS, HDB3)
1.5.4. Đánh giá các mã đường truyền
1.5.5. Mã hóa bằng điều chế
Chương 2. Môi trường truyền thông
2.1. Đặc tính chung của đường truyền bằng dây dẫn
2.1.1. Các thông số phân bố của dây song hành
2.1.2. Hiệu ứng bì (Skin effect)
2.1.3. Phối hợp trở kháng
2.2. Đặc tính chung của môi trường truyền vô tuyến
2.2.1. Các thông số của môi trường không gian tự do
2.2.2. Suy hao của sóng trong môi trường không gian tự do
5
5
5
6
7
8
8
8
8
10
13
13
14
14
16
17
17
19
22
22
26
26
27
30
31
33
34
34
Mục lục giáo trình Cơ sở viễn thông - Trang 2
Mục lục giáo trình Cơ sở viễn thông - Người đăng: dcruoiden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mục lục giáo trình Cơ sở viễn thông 9 10 670