Ktl-icon-tai-lieu

nấm sò

Được đăng lên bởi Nguyễn Đình Cảnh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1273 lần   |   Lượt tải: 8 lần
MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT NẤM
Sinh viên: Nguyễn Đình Cảnh
Lớp: CNSH K13 ĐHHP
Địa điểm thực tập: Trung tâm nấm Văn Giang – Hưng Yên

21Jan2015

…Báo cáo kiến tập: Mô hình tổ chức của công ty sản xuất nấm…..

BÁO CÁO THỰC TẬP
MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT
NẤM
PHẦN I. TỔNG QUAN.

I.1. Giới thiệu chung.
- Địa điểm thực tập: Trung tâm nấm Văn Giang, là cơ sở 2 của Trung tâm
Công nghệ Sinh học thực vật trực thuộc Viện di truyền nông nghiệp Việt Nam.
- Địa chỉ: xã Liên Nghĩa- huyện Văn Giang – tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: 0321.3721168- 0913.588144
- Fax: 0321.3721181
- Email: ttnamvangiang@yahoo.com.vn
- Thời gian: 17/12/2015 - 24/12/2015
- Nội dung thực tập: kiến tập thực tế.
- Loại nấm thực hiện: Nấm sò.
I.2. Trung tâm nấm Văn Giang
Là một đơn vị độc lập tự chủ trong kinh doanh từ vấn đề tài chính đến tổ chức
nhân sự.
• Quy mô của công ty: quy mô nhỏ từ 25-50 người.
• Thị trường tiêu thụ: Thị tiêu thụ chủ yếu là trong nước, hầu hết các tỉnh thành
trong cả nước Ngoài ra còn xuất khẩu sang thị trường nước ngoài như Nhật Bản,
Trung Quốc, và một số nước Châu âu…
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đình Cảnh

1

…Báo cáo kiến tập: Mô hình tổ chức của công ty sản xuất nấm…..
• Hoạt động và chức năng nhiệm vụ:
- Nghiên cứu và phát triển giống, nuôi trồng và chế biến các loại nấm ăn và nấm
dược liệu. Chuyển giao công nghệ, đào tạo, tập huấn kĩ thuật nhân giống, nuôi
trồng và chế biến nấm cho các cá nhân và đơn vị có nhu cầu.
- Mua và bán các loại nấm ăn- nấm dược liệu dưới dạng: tươi, khô, hộp…
- Cung ứng các loại trang thiết bị, vật tư, nguyên liệu chuyên dùng phục vụ sản
xuất nấm. Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế về nghiên cứu, sản xuất
và tiêu thụ nấm.
- Tiếp nhận, bảo quản và khai thác các nguồn lực đầu tư của Trung tâm Công
nghệ sinh học thực vật và các Chương trình đầu tư của Nhà nước trong các hoạt
động khoa học công nghệ.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Viện di truyền Nông nghiệp, Trung
tâm Công nghệ sinh học thực vật và Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao.
I.3. Trang thiết bị và công nghệ:
• Trung tâm nấm Văn Giang là một công ty sản xuất nấm theo quy mô bán công
nghiệp, với tiềm lực mạnh mẽ về khoa học, trang thiết bị máy móc và con người.
• Tổng diện tích của trung tâm khoảng 2.3ha. Trong đó: - 2000m2 dùng cho
chứa nguyên vật liệu ( sân bãi ) - 2000m2 dùng để sản xuất chính - 3000m2 dùng
để nuôi trồng ra sản phẩm ( lán trại ) - Diện tích đất còn lại dành cho các phòng
ban, nhà xưởng, đất để phát triển về sau…
• Hệ thống tran...
21Jan2015
MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY SẢN XUT NẤM
Sinh viên: Nguyễn Đình Cảnh
Lớp: CNSH K13 ĐHHP
Địa điểm thực tập: Trung tâm nấm Văn Giang – Hưng Yên
nấm sò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nấm sò - Người đăng: Nguyễn Đình Cảnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
nấm sò 9 10 748