Ktl-icon-tai-lieu

nâng cao hiệu quả khai thác dầu

Được đăng lên bởi nguyen-ba-hoang-linh
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1106 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Luận văn
Đề tài: Nâng cao hiệu quả khai thác dầu
khí tầng Oligoxen hạ mỏ Bạch Hổ, bằng
tăng cường xử lý nhũ tương axít vùng
cận đáy giếng khai thác

...
Luận văn
Đề tài: Nâng cao hiu qu khai thác du
khí tng Oligoxen h m Bch H, bng
tăng cường x lý nhũ tương axít vùng
cận đáy giếng khai thác
nâng cao hiệu quả khai thác dầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nâng cao hiệu quả khai thác dầu - Người đăng: nguyen-ba-hoang-linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
nâng cao hiệu quả khai thác dầu 9 10 191