Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao sức chịu tải của nền đất yếu dưới móng nông bằng giải pháp lưới địa kỹ thuật

Được đăng lên bởi Minh Huynh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 118 lần   |   Lượt tải: 0 lần
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao sức chịu tải của nền đất yếu dưới móng nông bằng giải pháp lưới địa kỹ thuật - Người đăng: Minh Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Nâng cao sức chịu tải của nền đất yếu dưới móng nông bằng giải pháp lưới địa kỹ thuật 9 10 783