Ktl-icon-tai-lieu

Năng lượng mặt trời

Được đăng lên bởi robotenlua
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1288 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NHÀ PHỐ, BIỆT
THỰ, VILLA

KHÁCH SẠN,
RESORT
CÔNG TY, NHÀ MÁY SX

CÔNG TY, NHÀ
MÁY SX

ĐÈN ĐƯỜNG,
ĐÈN SÂN VƯỜN

GIẢI PHÁP NGUỒN
ĐIỆN THÔNG MINH
Ứng dụng

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
VÀ NĂNG LƯỢNG GIÓ
Các giải pháp cung cấp nguồn điện ổn định 24/24, vô tận và
miễn phí từ nắng và gió, điều khiển thông minh – Hãy cùng
tận hưởng cuộc sống hiện đại từ nguồn năng lượng thiên
nhiên!

PA NÔ QUẢNG
CÁO NGOÀI TRỜI

BƠM NƯỚC SINH
HOẠT, TƯỚI TIÊU
CÔNG TY VŨ PHONG
Phía Nam: 111 Lô 1 Tổ 11, Đồng
An 3, Bình Hòa, Thuận An, Bình
Dương
ĐT: 0650.7300300
Phía Bắc: 90 K1B – Cầu Diễn – Từ
Liêm – Hà Nội
ĐT: 04.38349007

Tư vấn: 0977742111

Trang. 1 Bản quyền thuộc về Công ty Vũ Phong – Web:  –  – 

1. HỆ THỐNG ĐIỆN THÔNG MINH SMART POWER SỬ DỤNG NĂNG
LƯỢNG MẶT TRỜI, NĂNG LƯỢNG GIÓ:
a. Định nghĩa: là hệ thống điện điều khiển thông minh và tự động,
sử dụng kết hợp nhuần nhuyễn giữa hệ thống điện năng lượng
mặt trời, hệ thống điện gió, điện lưới và các hệ thống điện khác.
b. Nhiệm vụ: đảm bảo nguồn điện online 24/24 sử dụng từ nguồn
năng lượng vô tận thiên nhiên là nắng, gió, có thể kết hợp thông
minh với điện lưới hoặc các nguồn điện khác khi cần.
c. Các loại hệ thống điện năng lượng độc lập phổ biến
SmartPower Vũ Phong
i. Hệ thống điện năng lượng mặt trời / không hoặc có kết hợp
năng lượng gió độc lập (lắp đặt ở khu vực chưa có điện lưới)
ii. Hệ thống điện năng lượng mặt trời / không hoặc có kết hợp
năng lượng gió nối lưới (lắp đặt ở nơi có điện lưới sử dụng
điện chủ yếu vào ban ngày như văn phòng cty)

NHÀ PHỐ, BIỆT
THỰ, VILLA

KHÁCH SẠN,
RESORT
CÔNG TY, NHÀ MÁY SX

CÔNG TY, NHÀ
MÁY SX
GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG:
Hệ thống điện năng lượng
mặt trời độc lập

d. Các loại hệ thống điện kết hợp thông minh SmartPower Vũ
Hệ thống SmartPower điện
Phong:
năng lượng mặt trời/năng
i. Hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập có bù lưới thông
lượng gió độc lập có bù lưới
minh hoặc chuyển lưới thông minh: là hệ thống độc lập cung
hoặc chuyển lưới thông
cấp nguồn điện ổn định cho tải độc lập được xác định trước
minh
VD hệ thống chiếu sáng, tivi, đầu thu, karaoke, quạt, hệ thống
camera, tủ lạnh…, sử dụng điện từ năng lượng mặt trời. Trong
Hệ thống SmartPower điện
trường hợp nhu cầu sử dụng cao hơn mức bình thường (ví dụ
năng lượng mặt trời/năng
đám tiệc, ngày nghỉ…) hoặc thời tiết không thuận lợi như
lượng gió hòa lưới có dự trữ
mưa, bão nhiều, hệ thống bù lưới thông minh sẽ tính toán và
chuyển mạch tự động
k...
Trang. 1 Bn quyn thuc v Công ty Vũ Phong Web: www.solarpower.vn www.windpower.vn www.smartpower.vn
GIẢI PHÁP NGUỒN
ĐIỆN THÔNG MINH
ng dng
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
VÀ NĂNG LƯỢNG GIÓ
Các gii pháp cung cp nguồn điện ổn đnh 24/24, vô tn và
min phí t nắng và gió, điều khin thông minh Hãy cùng
tận hưởng cuc sng hiện đại t nguồn năng lượng thiên
nhiên!
NHÀ PH, BIT
TH, VILLA
KHÁCH SN,
RESORT
CÔNG TY, NHÀ MÁY SX
CÔNG TY, NHÀ
MÁY SX
ĐÈN ĐƯỜNG,
ĐÈN SÂN VƯỜN
PA NÔ QUNG
CÁO NGOÀI TRI
BƠM NƯỚC SINH
HOẠT, TƯỚI TIÊU
CÔNG TY VŨ PHONG
Phía Nam: 111 Lô 1 T 11, Đồng
An 3, Bình Hòa, Thun An, Bình
Dương
ĐT: 0650.7300300
Phía Bc: 90 K1B Cu Din T
Liêm Hà Ni
ĐT: 04.38349007
www.solarpower.vn
www.windpower.vn
www.smartpower.vn
Tư vấn: 0977742111
Năng lượng mặt trời - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Năng lượng mặt trời - Người đăng: robotenlua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Năng lượng mặt trời 9 10 768