Ktl-icon-tai-lieu

Năng Lượng Mặt Trời

Được đăng lên bởi Lê Duy
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 507 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

I.Bếp Ga Sinh Học:
Bếp ga sinh học hay còn gọi là bếp hóa khí sử dụng đầu đốt tia hồng ngoại. Bếp
ga sinh học sử dụng theo nguyên lý dùng các loại khí cháy từ chu trình đốt cháy
nguyên liệu âm ỉ trong thùng đốt và chuyển khói (các khí chưa cháy) ra đốt tại
đầu đốt tia hồng ngoại. Trong chu trình đốt cháy nguyên liệu trong thùng có rất
nhiều tạp khí cháy và khí không cháy sẽ được xử lý qua các hệ thống lọc đa cấp
phía ngoài bình lòng và phía dưới đầu hồng ngoại. Các khí cháy còn lại sau khi
xử lý xong sẽ chuyển tiếp lên đầu đốt hồng ngoại và khi đốt lửa sẽ cháy giống
như lửa gas.

Bếp ga sinh học(Bếp hóa khí) sử dụng hệ thống đốt khí gián tiếp. Nguyên liệu
đốt được đốt từ thùng chứa nguyên liệu và được cung cấp gió bởi quạt gió 12V

1

để cung cấp oxy cho thùng đốt trong quá trình đốt cháy để tạo khói (tạo khí
cháy).
Khi khí cháy đã được chuyển lên đầu đốt hồng ngoại được cung cấp thêm oxy từ
quạt gió sẽ chuyển sang chế độ bức xạ nhiệt làm tăng nhiệt độ phía đầu đốt và
cháy hoàn toàn các khí hay (khói) thoát ra

2

Chú thích hình ảnh sản phẩm
- Co sắt phi 27(1,3)
- T sắt 27(2,4,B)
- V.1 : Van quạt gió.
- V.2 : Van điều tiết Oxy
- V.3 : Van thoát khói, kiểm tra khói
- V.4 : Van khoá bếp
- Co răng ngoài nhựa 27(A,C)
- Răng ngoài nhựa 27 :(D,5)
- Răng trong nhựa 27 : (6)

3

Cấu tạo bên trong:

Bếp ga sinh học loại lớn:

4

II.Đo bức xạ mặt trời:
1Mục đích:
-Đo bức xạ nặt trời tại một điểm cụ thể bằng phương pháp gián tiếp.
2 Cơ sở tính toán:
mc ∆ T
I= A ∆ t

Trong đó:
5

M là khối lượng miếng nhôm 800g
2
A diện tích nhôm tiếp xúc với bức xạ : 144,84 cm

C nhiệt dung riêng của nhôm : 900kJ/kg
∆t

thời gian giữa 2 lần đo

3 Phương pháp và dụng cụ đo:
a.Khối nhôm:

Chú thích:
1: là tấm nhôm đen
2: lớp cách nhiệt
3: trục điều chỉnh vị trí của tấm nhôm.
4:bệ đỡ.
b.Nhiệt kế hồng ngoại:(đo nhiệt độ khối nhôm).

6

Trong đó:
1:Màn hình biểu diễn.
2:Tia hồng ngoại.
3:Nút bấm.
4: Nút điều khiển chức năng làm việc.
5:Tay cầm.
Nguyên lý hoạt động: sau một thời gian mặt nhôm hấp thụ bức xạ mặt trời,dùng nhiệt
kế hồng ngoại bấm và giữ nút 3 sao cho tia hồng ngoại nằm tren mặt nhôm và ta đọc
nhiệt độ(lấy giá trị lớn nhất ít dao dộng nhất trên màn hình).

c.Máy đo bức xạ:

7

8

4 Kết quả đo thí nghiệm:

a. Bảng số liệu
Số lần đo
Lần 1

Thời điểm
13h55

Nhiệt độ

Lần 2

14h10

53 ℃

Lần 3

14h25

53 ℃

51 ℃

Nhiệt độ trung bình: 52,3 ℃

b.Xử lý số liệu:
mc ∆ T

I= A × ∆ t =

0,8× 900 ×( 53−51)
=55,2
0,0145 ×1800

c.Kết quả đo bằng bức xạ kế:
Thời gian
13h55
14h10...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Năng Lượng Mặt Trời - Người đăng: Lê Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Năng Lượng Mặt Trời 9 10 934