Ktl-icon-tai-lieu

NĂNG LƯỢNG SINH HỌC ATP VÀ CHU TRÌNH ATP

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NĂNG LƯỢNG SINH HỌC ATP VÀ CHU TRÌNH ATP
Giáo viên hướng dẫn :
TS.Võ Văn Toàn
Người thực hiện
Trần Châu Cẩm Hồng
Dương Thị Bích Liên
Nguyễn Thị Mân
Trương Thị Xuân Trúc

TỔNG QUAN
I. Năng lượng sinh học
1.
Khái niệm
2.
Tế bào tổng hợp ATP như thế nào?
II. Sự tổng hợp và phân giải ATP
1.
Cấu tạo ATP
2.
Cấu tạo và chức năng ATP synthase
3.
Sự tổng hợp ATP
4.
Sự phân giải ATP
III. Chu trình ATP

I. NĂNG LƯỢNG SINH HỌC:
1. Khái niệm:
- Năng lượng sinh học là những quá trình phản ứng cung
cấp, chuyển hoá và tiêu hao năng lượng, có tác dụng điều hoà và
thúc đẩy trao đổi chất của cơ thể sinh vật.
- Trong hô hấp nội bào, sự chuyển hoá năng lượng là sự
chuyển hoá năng lượng hoá học trong các liên kết của chất hữu cơ
đã được tế bào tổng hợp thành năng lượng trong các liên kết cao
năng (ATP) dễ sử dụng.
- ATP chính là nguồn cung cấp năng lượng sinh học chủ
yếu của mọi cơ thể sinh vật, là cầu nối giữa hai quá trình đồng hoá
và dị hoá.

2. Tế bào tổng hợp ATP như thế nào?
Tuỳ thuộc vào trạng thái sinh lý, điều kiện môi trường mà
tế bào sống có thể tạo ATP theo một trong hai cách:

a. Photphoril hoá cơ chất:
+ Năng lượng được giải
phóng từ các liên kết hoá
học trong phân tử chất
phản ứng (cơ chất) được
sắp xếp lại (cải tổ), do đó
sự phát sinh ATP nhờ
liên kết các phản ứng
phát nhiệt mạnh với tổng
hợp ATP từ ADP và Pi
gọi là photphoril hoá cơ
chất.

b. Tổng hợp hoá thẩm ATP (Mitchell. P.1978)
„

„

„

Peter Mitchell

Mọi cơ thể đều có mặt các kênh
protein xuyên qua màng, có
chức năng trong việc bơm
proton ra ngoài tế bào.
Sự hình thành ATP bằng phản
ứng hoá học do lực khuếch tán
tương tự lực thẩm thấu thúc
đẩy, nên gọi là tổng hợp hoá
thẩm ATP.
Như vậy chính việc dẫn truyền
các điện tử cao năng của NADP
đến màng là động lực để bơm
tổng hợp hoá thẩm ATP.

III. CHU TRÌNH ATP

KẾT LUẬN
„

Adenosinetriphosphate là một chất chế biến và vận
chuyển năng lượng. Nó được tạo thành trong quá
trình phân giải các chất khác nhau như oxy hóa các
chất trong ty thể, đường phân và lên men, quang hợp
ở diệp lục của thực vật xanh và các quá trình vận
chuyển ion ở vi khuẩn,… Ngược lại, ATP cũng là chất
cung cấp năng lượng cho các quá trình tổng hợp của
cơ thể sinh vật. Đó là các phản ứng gắn liền với phân
giải phân tử ATP, công co cơ, sinh tổng hợp các chất
protein, axit nucleic…cũng như sản sinh và duy trì tính
phân bố không đều các chất giữa tế bào với môi
trường xung quanh.

...
NĂNG LƯỢNG SINH HC -
ATP VÀ CHU TRÌNH ATP
Giáo viên hướng dn:
TS.Võ Văn Toàn
Ngườithchin
TrnChâuCmHng
Dương Th Bích Liên
NguynTh Mân
Trương Th Xuân Trúc
NĂNG LƯỢNG SINH HỌC ATP VÀ CHU TRÌNH ATP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NĂNG LƯỢNG SINH HỌC ATP VÀ CHU TRÌNH ATP - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
NĂNG LƯỢNG SINH HỌC ATP VÀ CHU TRÌNH ATP 9 10 520