Ktl-icon-tai-lieu

Năng lượng sóng biển

Được đăng lên bởi Nhan Le
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đánh giá tài nguyên năng lượng sóng và xem xét các công nghệ
Tóm tắt
Gia tăng dân số của con người đã làm tăng nhu cầu(demand) năng lượng hơn. Cải tiến kỹ thuật
trong thiết bị giao thông vận tải và các thiết bị điện cho nhiều tiện ích cho cuộc sống của chúng
ta ngày nay. Tuy nhiên chúng ta cần phải tạo ra hoặc chuyển đổi năng lượng này. Sự tạo ra năng
lượng dựa trên các công nghệ thông thường luôn đi kèm với tình trạng ô nhiễm môi trường. Nó
làm cho quá nóng và hiệu ứng nhà kính mà sau này dẫn đến suy thoái sinh quyển. Ngày nay năng
lượng sóng biển đang ngày càng được coi ở nhiều quốc gia như một nguồn lực lớn và đầy hứa
hẹn. Nó có thể tái tạo và thân thiện với môi trường.
Trong bài báo này phân tích các thông số của sóng liên quan năng lượng sóng biển. Sau đó, bài
báo mô tả sự phát triển của nhiều loại bộ chuyển đổi năng lượng sóng khác nhau. Một số chủ đề
sẽ được giải quyết; các đặc tính của các nguồn tài nguyên năng lượng sóng, phạm vi của các thiết
bị và làm thế nào các thiết bị như vậy có thể được tổ chức theo lớp.
Copyright © 2011 International Energy and Environment Foundation - All rights reserved.
Keywords:Environment; Renewable energy; Waveenergy; Wave energy convertors.
1. Giới Thiệu
Tiêu thụ năng lượng trên thế giới dự kiến sẽ tăng lên đáng kể trong những thập kỷ tiếp theo. Sự
gia tăng này cũng là đáng chú ý là ở một số nước châu Á. Tiêu thụ năng lượng cho Malaysia sẽ
tăng trong cùng một khuôn mẫu. Lý do là, như trong các vùng khác của thế giới, nhiều người
Malaysia đang sử dụng các thiết bị hiện đại cho cuộc sống hàng ngày của họ. Theo một phân
loại, nguồn năng lượng có thể được điều tra trong hai nhóm như các nguồn năng lượng tái tạo và
những người không thể tái tạo [1]. Các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách đồng ý
rằng nhiên liệu hóa thạch đang cạn kiệt và các nguồn năng lượng truyền thống luôn luôn đi kèm
với tình trạng ô nhiễm môi trường. Vì vậy các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đang tích cực
tìm kiếm các nguồn tài nguyên tái tạo thân thiện và môi trường.
Một số nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách cho rằng 70% năng lượng trên thế giới
có thể được lấy từ các nguồn tái tạo nếu nghiên cứu hoạt động được thực hiện cho bốn mươi năm
nữa[1]. Năng lượng có thể thu được từ sinh khối, thủy điện, năng lượng mặt trời, địa nhiệt, gió
[2] và sóng.
Bài viết này nhằm mục đích trình bày các đặc điểm của các nguồn tài nguyên năng lượng sóng
cho các mục đích sử dụng của nó như là một nguồn năng lượng tái tạo tại Malaysia và đánh...
Đánh giá tài nguyên năng lượng sóng và xem xét các công nghệ
Tóm tắt
Gia tăng dân số của con người đã làm tăng nhu cầu(demand) năng lượng hơn. Cải tiến kỹ thuật
trong thiết bị giao thông vận tải các thiết bị điện cho nhiều tiện ích cho cuộc sống của chúng
ta ngày nay. Tuy nhiên chúng ta cần phải tạo ra hoặc chuyển đổi năng lượng này. Sự tạo ra năng
lượng dựa trên các công nghệ thông thường luôn đi kèm với tình trạng ô nhiễm môi trường.
làm cho quá nóng và hiệu ứng nhà kính mà sau này dẫn đến suy thoái sinh quyển. Ngày nay năng
lượng sóng biển đang ngày càng được coi nhiều quốc gia như một nguồn lực lớn đầy hứa
hẹn. Nó có thể tái tạo và thân thiện với môi trường.
Trong bài báo này phân tích các thông số của sóng liên quan năng lượng sóng biển. Sau đó, bài
báo tả sự phát triển của nhiều loại bộ chuyển đổi năng lượng sóng khác nhau. Một số chủ đề
sẽ được giải quyết; các đặc tính của các nguồn tài nguyên năng lượng sóng, phạm vi của các thiết
bị và làm thế nào các thiết bị như vậy có thể được tổ chức theo lớp.
Copyright © 2011 International Energy and Environment Foundation - All rights reserved.
Keywords:Environment; Renewable energy; Waveenergy; Wave energy convertors.
1. Giới Thiệu
Tiêu thụ năng lượng trên thế giới dự kiến sẽ tăng lên đáng kể trong những thập kỷ tiếp theo. Sự
gia tăngy cũng đáng chú ý một số nước châu Á. Tiêu thụ năng lượng cho Malaysia sẽ
tăng trong cùng một khuôn mẫu. do là, như trong c vùng khác của thế giới, nhiều người
Malaysia đang sử dụng các thiết bị hiện đại cho cuộc sống hàng ngày của họ. Theo một phân
loại, nguồn năng lượng có thể được điều tra trong hai nhóm như các nguồn năng lượng tái tạo
những người không thể tái tạo [1]. Các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách đồng ý
rằng nhiên liệu hóa thạch đang cạn kiệt vàc nguồn năng lượng truyền thống luôn luôn đi kèm
với tình trạng ô nhiễm môi trường. vậy c nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đang tích cực
tìm kiếm các nguồn tài nguyên tái tạo thân thiện và môi trường.
Một số nhà nghiên cứucác nhà hoạch định chính sách cho rằng 70% năng lượng trên thế giới
có thể được lấy từ các nguồn tái tạo nếu nghiên cứu hoạt động được thực hiện cho bốn mươi năm
nữa[1]. Năng lượng thể thu được từ sinh khối, thủy điện, năng lượng mặt trời, địa nhiệt, gió
[2] và sóng.
Bài viết này nhằm mục đích trình bày các đặc điểm của các nguồn tài nguyên năng lượng sóng
cho các mục đích sử dụng của như một nguồn năng lượng tái tạo tại Malaysia đánh giá
các phương pháp chuyển đổi năng lượng sóng có sẵn và trang thiết bị.
1.1 năng lượng sóng
Tăng tiêu thụ năng lượng toàn cầu bây giờ được gọi tohave tác động môi trường nghiêm trọng và
những năm gần đây đã thấy một đĩa để sản xuất năng lượng từc nguồn tái tạo. Năng lượng
sóng ngày càng được coi ở nhiều quốc gia như một nguồn lực lớn và đầy hứa hẹn từ năm 1970.
So với năng lượng đại dương sóng với năng lượng có nguồn gốc, gió, dạng này là ổn định hơn và
tập trung hơn.
Năng lượng sóng biển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Năng lượng sóng biển - Người đăng: Nhan Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Năng lượng sóng biển 9 10 862