Ktl-icon-tai-lieu

nấu luyện thép

Được đăng lên bởi xuanmanh-bka
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 725 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án môn học Công nghệ luyện thép
LỜI MỞ ĐẦU
Trong quá trình phát triển của loài người từ thời kì đồ đá đến xã hội hiện đại
ngày nay, con người đã nghiên cứu và sản xuất được rất nhiều loại vật liệu từ đơn
giản đến phức tạp, từ thô sơ đến hiện đại như: vật liệu vô cơ, vật liệu kim loại,
polime, composite, với những tính năng rất đa dạng, phong phú. Vật liệu kim loại
bắt đầu được sử dụng vào khoảng hơn 3000 năm trước công nguyên nhưng vẫn giữ
vai trò quan trọng hàng đầu trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp và đời sống
hàng ngày. Lần đầu tiên luyện ra kim loại từ quặng được đánh giá là có ý nghĩa
không kém việc tìm ra lửa. Sự phát triển của nền công nghiệp thế giới, trong đó có
công nghiệp luyện kim đang tăng mạnh theo trình độ nền khoa học kĩ thuật.
Sự ra đời của thép đã góp phần to lớn vào sự phát triển của loài người. Kể từ
khi công nghệ luyện thép đạt đến trình độ hiện đại hoá cao là lúc kết cấu của thép
trở nên vững chắc hơn. Thép đã xuất hiện ngày càng nhiều trong các công trình
xây dựng: cầu đường, nhà cửa …và dần dần thay thế các vật liệu xây dựng khác
như: đá và gỗ bởi đặc tính vững chắc và dễ tạo hình. Hơn nữa, thép cũng là nguyên
vật liệu chính cho các ngành công nghiệp khác như sản xuất phương tiện vận
chuyển đóng tàu, ôtô, xe máy … , các máy móc, thiết bị phục vụ đời sống con
người. Trong các ngành nông nghiệp, năng lượng, y học, an ninh quốc phòng …
thép cũng luôn là vật liệu chủ đạo được sử dụng rộng rãi. Vì vậy, công nghệ sản
xuất thép ngày nay vẫn được coi là một loại thước đo trung thực để đánh giá sức
mạnh kinh tế và mức độ phát triển của mỗi quốc gia.
Có thể nói thép là ngành công nghiệp còn non trẻ của đất nước ta nhưng lại
đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc CNH-HĐH, xây dụng CNXH hiện
nay của đất nước. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế mở cửa và yêu cầu của quá
trình hội nhập thì việc nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành thép là hết sức cấp
bách và cần thiết. Việc đẩy mạnh sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất
thép, đặc biệt là các loại thép hợp kim là nhu cầu rất thiết yếu trong giai đoạn hiện
nay.

Nguyễn Văn Hưng

1

Đồ án môn học Công nghệ luyện thép
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ thép trên thế giới.
Trong tháng 10 năm 2011 sản lượng thép thế giới cho 64 quốc gia báo cáo với
hiệp hội thép thế giới là 124 triệu tấn. Cao hơn 6,2% so với tháng 10 năm 2010.
Sản xuất thép của Trung Quốc tháng 10 năm 2011 là 54,7 triệu tấn, tăng 9,7%
so với tháng 10 năm 2010. Ở những nơi khác tại châu Á, N...
Đồ án môn học Công nghệ luyện thép
LỜI MỞ ĐẦU
Trong quá trình phát triển của loài người t thời đồ đá đến hội hiện đại
ngày nay, con người đã nghiên cứusản xuất được rất nhiều loại vật liệu từ đơn
giản đến phức tạp, từ thô đến hiện đại như: vật liệu cơ, vật liệu kim loại,
polime, composite, với những tính năng rất đa dạng, phong phú. Vật liệu kim loại
bắt đầu được sử dụng vào khoảng hơn 3000 năm trước công nguyên nhưng vẫn giữ
vai trò quan trọng hàng đầu trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp và đời sống
hàng ngày. Lần đầu tiên luyện ra kim loại từ quặng được đánh giá ý nghĩa
không kém việc tìm ra lửa. Sự phát triển của nền công nghiệp thế giới, trong đó có
công nghiệp luyện kim đang tăng mạnh theo trình độ nền khoa học kĩ thuật.
Sự ra đời của thép đã góp phần to ln vào sự phát triển của loài người. Kể từ
khi công nghệ luyện thép đạt đến trình độ hiện đại hoá cao lúc kết cấu của thép
trở nên vững chắc hơn. Thép đã xuất hiện ngày càng nhiều trong các công trình
xây dựng: cầu đường, nhà cửa …và dần dần thay thế các vật liệu xây dựng khác
như: đá và gỗ bởi đặc tính vững chắc và dễ tạo hình. Hơn nữa, thép cũng là nguyên
vật liệu chính cho các ngành công nghiệp khác như sản xuất phương tiện vận
chuyển đóng tàu, ôtô, xe máy , các máy móc, thiết bị phục vụ đời sống con
người. Trong các ngành nông nghiệp, năng lượng, y học, an ninh quốc phòng
thép cũng luôn vật liệu chủ đạo được sử dụng rộng rãi. vậy, ng nghệ sản
xuất thép ngày nay vẫn được coi là một loại thước đo trung thực để đánh g sức
mạnh kinh tế và mức độ phát triển của mỗi quốc gia.
thể nói thép ngành công nghiệp còn non trẻ của đất nước ta nhưng lại
đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc CNH-HĐH, xây dụng CNXH hiện
nay của đấtc. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế mở cửa yêu cầu của quá
trình hội nhập thì việc ng cao khả năng cạnh tranh của ngành thép là hết sức cấp
bách cần thiết. Việc đẩy mạnh sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất
thép, đặc biệt là các loại thép hợp kimnhu cầu rất thiết yếu trong giai đoạn hiện
nay.
Nguyễn Văn Hưng 1
nấu luyện thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nấu luyện thép - Người đăng: xuanmanh-bka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
nấu luyện thép 9 10 565