Ktl-icon-tai-lieu

Nền PowerPoint Đẹp làm slide giáo án, thuyết trình, luận văn

Được đăng lên bởi thuyhang1077
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2386 lần   |   Lượt tải: 7 lần
01

COLOUR
SLIDES

02

TIÊU ĐỀ

Click 2 lần để thay đổi số liệu

Biểu đồ minh họa

TIÊU ĐỀ

03
 Thay hình ảnh giả bằng
hình ảnh của Bạn
 Mô tả nội dung
 Mô tả nội dung
 Mô tả nội dung
 Mô tả nội dung

04

TIÊU ĐỀ

Tiêu đề 1

Tiêu đề 2

Tiêu đề 3

Mô tả nội dung

Mô tả nội dung

Mô tả nội dung

Mô tả nội dung

Mô tả nội dung

Mô tả nội dung

05

TIÊU ĐỀ

 Mô tả nội dung

 Mô tả nội dung

 Mô tả nội dung

 Mô tả nội dung

 Mô tả nội dung

 Mô tả nội dung

0919 50 3399
PowerPointDep@gmail.com

Bạn có thể

các mẫu Free PowerPoint tại hệ thống dưới đây:


videos...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nền PowerPoint Đẹp làm slide giáo án, thuyết trình, luận văn - Người đăng: thuyhang1077
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nền PowerPoint Đẹp làm slide giáo án, thuyết trình, luận văn 9 10 781