Ktl-icon-tai-lieu

Netop school 6.0

Được đăng lên bởi Thằng Ngốc Cô Đơn
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1178 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NetopSchool
2. Cài đặt NetOp School....................................................................................................1
3. Cấu hình.........................................................................................................................6
a. Tự động vào lớp nếu đi trễ........................................................................................6
b. Cấm các ứng dụng thực thi trong khi làm bài tập....................................................6
c. Khóa phím Power....................................................................................................11
d. Mở máy qua LAN...................................................................................................12
4. Ứng dụng vào hoạt động dạy học...............................................................................15
a. Chọn độ phân giải phù hợp với máy trạm..............................................................15
b. Lấy màn hình máy giáo viên...................................................................................16
c. Lấy màn hình một máy khác trong mạng...............................................................17
d. Tạo bài kiểm tra.......................................................................................................18
e. Gửi thư mục / file kiểm tra xuống các máy trạm....................................................22
f. Thu thư mục / file kiểm tra vừa gửi xuống.............................................................24
g. Khóa máy, cấm truy cập internet, cấm các ứng dụng............................................26

2. Cài đặt NetOp School
+ Student

Chạy file

1

2

+ Teacher

3

Chạy file

4

5

3. Cấu hình
a. Tự động vào lớp nếu đi trễ
Chức năng này cho phép học sinh đi trễ hoặc tự ý hay vô ý khởi động máy sau khi quá
trình giảng dạy diễn ra vẫn có thể tự động gia nhập vào bài giảng. Để mở chức năng này
ta vào Tab Options  Class

Xuất hiện hộp thoại Options

Tại mục Auto join: chọn Yes – Automatic  OK
b. Cấm các ứng dụng thực thi trong khi làm bài tập
Trong quá trình làm bài tập một số em còn hay mở các trò chơi, lướt web và sử dụng các
phần mềm không theo hướng dẫn của giáo viên muốn cấm các hoạt động này chúng ta có
thể nhắc nhở học sinh hoặc cấm trực tiếp bằng cách tạo Policy
6

Ta vào tab Options  Policy xuất hiện hộp thoại Options

Nháy New…

Đặt tên và nháy OK

7

Chọn tên vừa tạo mới  Nháy nút Edit

Trong mục Application access strategy
Deny All: là cấm tất cả
Allow ...
NetopSchool
2. Cài đặt NetOp School....................................................................................................1
3. Cấu hình.........................................................................................................................6
a. Tự động vào lớp nếu đi trễ........................................................................................6
b. Cấm các ứng dụng thực thi trong khi làm bài tập....................................................6
c. Khóa phím Power....................................................................................................11
d. Mở máy qua LAN...................................................................................................12
4. Ứng dụng vào hoạt động dạy học...............................................................................15
a. Chọn độ phân giải phù hợp với máy trạm..............................................................15
b. Lấy màn hình máy giáo viên...................................................................................16
c. Lấy màn hình một máy khác trong mạng...............................................................17
d. Tạo bài kiểm tra.......................................................................................................18
e. Gửi thư mục / file kiểm tra xuống các máy trạm....................................................22
f. Thu thư mục / file kiểm tra vừa gửi xuống.............................................................24
g. Khóa máy, cấm truy cập internet, cấm các ứng dụng............................................26
2. Cài đặt NetOp School
+ Student
Chạy file
1
Netop school 6.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Netop school 6.0 - Người đăng: Thằng Ngốc Cô Đơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Netop school 6.0 9 10 820