Ktl-icon-tai-lieu

ngân hàng câu hỏi môn du lịch môi trường

Được đăng lên bởi lehienkhmt
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 424 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1.1 (3 điểm): Trình bày vắn tắt các dịch vụ cơ bản của sản phẩm du lịch. Theo bạn,
dịch vụ nào gây ra nhiều tác động tiêu cực nhất đến môi trường? Hãy giải thích vì sao.
Câu 1.2 (3 điểm): Trình bày mối quan hệ qua lại giữa môi trường và du lịch, và cho các
ví dụ minh họa.
Câu 1.3 (3 điểm): Trình bày tóm lược các tác động tích cực của du lịch đến môi trường
tự nhiên.
Câu 1.4 (3 điểm): Những hoạt động du lịch nào gây ra các tác động tiêu cực đối với môi
trường nước? Hãy cho ví dụ cụ thể.
Câu 1.5 (3 điểm): Phát triển du lịch và các hoạt động của du khách ven biển gây ra
những tác động tiêu cực gì đối với môi trường? Hãy cho các ví dụ minh họa.
Câu 1.6 (3 điểm): Ngành du lịch gây ra những tác động tiêu cực gì đối môi trường toàn
cầu? Hãy minh họa bằng các ví dụ cụ thể.
Câu 1.7 (3 điểm): Nêu và phân tích các tác động tiêu cực của du lịch đến tài nguyên
thiên nhiên.
Câu 1.8 (3 điểm): Trình bày các tác động tiêu cực của du lịch đến văn hóa - xã hội của
địa phương.
Câu 1.9 (3 điểm): Trình bày các tác động tích cực của du lịch đến văn hóa - xã hội của
địa phương.
Câu 1.10 (3 điểm): Nêu và phân tích các tác động tiêu cực của du lịch đến nền kinh tế
của địa phương.
Câu 2.1 (3 điểm): Trình bày các thành phần cơ bản của tự nhiên có ảnh hưởng đến sự
phát triển du lịch. Theo bạn, thành phần nào là quan trọng nhất; hãy giải thích và cho ví
dụ minh họa.
Câu 2.2 (3 điểm): Những loại địa hình - địa mạo nào của điểm du lịch tạo điều kiện
thuận lợi cho sự phát triển của du lịch? Hãy cho các ví dụ minh họa.
Câu 2.3 (3 điểm): Thời tiết và khí hậu của điểm du lịch có ảnh hưởng như thế nào đến
sự phát triển du lịch? Hãy minh họa bằng các ví dụ thực tiễn.
Câu 2.4 (3 điểm): Thủy văn và tài nguyên nước có ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch?
Hãy minh họa bằng các ví dụ thực tiễn.
Câu 2.5 (3 điểm): Chất lượng môi trường tự nhiên có ảnh hưởng như thế nào đến các
hoạt động du lịch?
Câu 1.1

Nội dung trả lời
a) Nêu được tổng cộng 4 loại dịch vụ du lịch, bao gồm:
- Dịch vụ vận chuyển: đưa đón du khách từ nơi cư trú đến các điểm du lịch, giữa
các điểm du lịch và trong phạm vi một điểm du lịch.
- Dịch vụ lưu trú: đảm bảo cho du khách nơi ăn, chốn ở trong quá trình thực hiện
chuyến đi của họ.
- Dịch vụ lữ hành: tổ chức các chương trình du lịch cho du khách, đặt chỗ và xuất

Câu 1.2

Câu 1.3

Câu 1.4

vé quốc nội và quốc tế, …
- Dịch vụ bổ sung: mua sắm, giải trí, ăn uống, hướng dẫn, thông tin …
b) Phần trả lời mở, sinh viên có thể chọn bất kỳ dịch vụ nào vừa mới nêu trên đây,
tuy nhiên ...
Câu 1.1 (3 điểm): Trình bày vắn tắt các dịch vụ cơ bản của sản phẩm du lịch. Theo bạn,
dịch vụ nào gây ra nhiều tác động tiêu cực nhất đến môi trường? Hãy giải thích vì sao.
Câu 1.2 (3 điểm): Trình bày mối quan hệ qua lại giữa môi trường du lịch, và cho các
ví dụ minh họa.
Câu 1.3 (3 điểm): Trình bày tóm lược các tác động tích cực của du lịch đến môi trường
tự nhiên.
Câu 1.4 (3 điểm): Những hoạt động du lịch nào gây ra các tác động tiêu cực đối với môi
trường nước? Hãy cho ví dụ cụ thể.
Câu 1.5 (3 điểm): Phát triển du lịch các hoạt động của du khách ven biển gây ra
những tác động tiêu cực gì đối với môi trường? Hãy cho các ví dụ minh họa.
Câu 1.6 (3 điểm): Ngành du lịch gây ra những tác động tiêu cực đối môi trường toàn
cầu? Hãy minh họa bằng các ví dụ cụ thể.
Câu 1.7 (3 điểm): Nêu phân tích các tác động tiêu cực của du lịch đến tài nguyên
thiên nhiên.
Câu 1.8 (3 điểm): Trìnhy các tác động tiêu cực của du lịch đến văn hóa - hội của
địa phương.
Câu 1.9 (3 điểm): Trìnhy các tác động tích cực của du lịch đến văn hóa - hội của
địa phương.
Câu 1.10 (3 điểm): Nêu phân tích các tác động tiêu cực của du lịch đến nền kinh tế
của địa phương.
Câu 2.1 (3 điểm): Trình bày các thành phần bản của tự nhiên ảnh hưởng đến sự
phát triển du lịch. Theo bạn, thành phần nào quan trọng nhất; hãy giải thích cho
dụ minh họa.
Câu 2.2 (3 điểm): Những loại địa hình - địa mạo nào của điểm du lịch tạo điều kin
thuận lợi cho sự phát triển của du lịch? Hãy cho các ví dụ minh họa.
Câu 2.3 (3 điểm): Thời tiết khí hậu của điểm du lịch ảnh hưởng như thế nào đến
sự phát triển du lịch? Hãy minh họa bằng các ví dụ thực tiễn.
Câu 2.4 (3 điểm): Thủy văn và tài nguyên nước có ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch?
Hãy minh họa bằng các ví dụ thực tiễn.
Câu 2.5 (3 điểm): Chất lượng môi trường tự nhiên ảnh hưởng như thế nào đến các
hoạt động du lịch?
Nội dung trả lời
Câu 1.1 a) Nêu được tổng cộng 4 loại dịch vụ du lịch, bao gồm:
- Dịch vụ vận chuyển: đưa đón du khách từ nơi trú đến các điểm du lịch, giữa
các điểm du lịch và trong phạm vi một điểm du lịch.
- Dịch vụ lưu trú: đảm bảo cho du khách nơi ăn, chốn trong quá trình thực hiện
chuyến đi của họ.
- Dịch vụ lữ hành: tổ chức các chương trình du lịch cho du khách, đặt chỗxuất
ngân hàng câu hỏi môn du lịch môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngân hàng câu hỏi môn du lịch môi trường - Người đăng: lehienkhmt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ngân hàng câu hỏi môn du lịch môi trường 9 10 617