Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu hỏi thi công

Được đăng lên bởi vanhoan575605
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 4983 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Ngân hàng câu hỏi thi công

Created by: nguyễn sơn bkpro

NGÂN HÀNG CÂU HỎI KỸ THUẬT THI CÔNG I

Mục lục
Câu 1: Công tác đất trong xây dựng
2
Câu 2: Độ ẩm của đất
3
Câu 3: Độ tơi của đất
3
Câu 4: Độ ổn định mái dốc:
3
Phụ trợ:
4
Lưu tốc cho phép
4
Phân loại đất:
4
Câu 5. Nguyên tắc tính khối lượng các công trình đất:
5
Câu 6 Nguyên tắc tính khối lượng đất tập trung:
5
Câu 7 Nguyên tắc tính khối lượng đất chạy dài:
5
Câu 8 Giải phóng mặt bằng:
6
Tiêu nước bề mặt
6
Câu 9,10,11,12 Hạ mực nước ngầm
6
Câu 13,14 Chống vách đất:
7
Câu 15. Nguyên tắc tổ chức thi công đất thủ công
9
Câu 17,18,19 Máy đào gầu thuận
10
Câu 20,21 Máy đào gầu nghịch
11
Câu 22, 23 Máy đào gầu dây
12
Câu 24 25 Máy ủi
13
Câu 26, 27 Máy cạp
14
Câu 28a . Đất đắp
15
Câu 28. Ảnh hưởng độ ẩm đến việc đầm đất:
15
Câu 29 Máy đầm đất:
16
Phụ thêm An toàn khi thi công đất
16
Câu 35: các loại cọc và ván cừ, đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật:
17
Câu 37: Các loại búa đóng cọc
18
Câu 38: Chọn búa đóng cọc
19
Câu 39: Kỹ thuật đóng cọc bê tông cốt thép
19
Câu 40: Kĩ thuật đóng ván cự gỗ và thép
20
Câu 41: Xử lý các sự cố khi đóng cọc
20
Câu 42:Bản chất của công nghệ bê tong cốt thép đổ tại chổ
21
Câu 43:Dây chuyền công nghệ thi công BTCT
21
Câu 44: những yêu cầu kĩ thuật đối với ván khuôn
23
Câu 45: Phân loại ván khuôn
23
Câu 46: Chức năng các bộ phận của ván khuôn
24
Câu 47: Cấu tạo ván khuôn móng đơn, móng băng
24
Câu 48: Cấu tạo ván khuôn cột
25
Câu 49: Cấu tạo ván khuôn dầm, sàn
26
Câu 51: Cấu tạo ván khuôn sàn.
26
Các bạn tự biên tự diễn nhé ^^ mệt bỏ éo đánh nữa. Giống đồ án ấy mà
^^ ho ho ho
26
Câu 50: Cấu tạo ván khuôn tường.
26
Câu 54: Nghiệm thu ván khuôn:
27
Câu 55: Kỹ thuật tháo dỡ ván khuôn:
28
Câu 56: phân loại cốt thép
29
Câu 57: Gia cương cốt thép
29


1

Ngân hàng câu hỏi thi công

Created by: nguyễn sơn bkpro

Câu 58: Nắn thẳng đánh gỉ, đo và cắt cốt thép
30
Câu 59: Uốn cốt thép
30
Câu 60: Hàn đối đầu
30
Câu 61 : Hàn tiếp điểm
31
Câu 62: hàn hồ quang
31
Câu phụ thêm 1: Kĩ thuật nối buộc cốt thép?
31
Cau 45: kĩ thuật hàn nối cót thép:
32
Câu 63: Các phương pháp đặt cốt thép vào ván khuôn
33
Câu 64: Nghiệm thu cốt thép
33
66. Yêu cầu chất lượng đối với vữa bê tông:
34
67. Cách xác định cấp phối một mẻ trộn:
34
69. Kỹ thuật trộn bê tông bằng thủ công:
35
70. Kỹ thuật trộn bê tông bằng máy:
35
71. Vận chuyển bê tông theo phương ngang: ( vận chuyển ở nội bộ công
trường )
36
72. Vận chuyển vữa bê tông theo phương đứng.
36
73. Đổ bê tông.
37
74. Biện pháp th...
Ngân hàng câu hỏi thi công Created by: nguyễn sơn bkpro
http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/
1
NGÂN HÀNG CÂU HI KỸ THUẬT THI CÔNG I
Mục lục
Câu 1: Công tác đất trong xây dựng 2
Câu 2: Độ ẩm của đất 3
Câu 3: Độ tơi của đất 3
Câu 4: Độ ổn định mái dốc: 3
Ph tr: 4
Lưu tc cho phép 4
Phân loại đất: 4
Câu 5. Nguyên tắc tính khối lượng các công trình đất: 5
Câu 6 Nguyên tắc tính khối lượng đất tập trung: 5
Câu 7 Nguyên tắc tính khối lượng đất chạy dài: 5
Câu 8 Giải phóng mặt bằng: 6
Tiêu nước bề mặt 6
Câu 9,10,11,12 Hạ mực nước ngầm 6
Câu 13,14 Chống vách đất: 7
Câu 15. Nguyên tắc tổ chức thi công đất thủ công 9
Câu 17,18,19 Máy đào gầu thuận 10
Câu 20,21 Máy đào gầu nghịch 11
Câu 22, 23 Máy đào gầu dây 12
Câu 24 25 Máy ủi 13
Câu 26, 27 Máy cạp 14
Câu 28a . Đất đắp 15
Câu 28. Ảnh hưởng đẩm đến việc đầm đất: 15
Câu 29 Máy đầm đất: 16
Ph thêm An toàn khi thi công đất 16
Câu 35: các loại cọc và ván cừ, đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật: 17
Câu 37: Các loại búa đóng cọc 18
Câu 38: Chọn búa đóng cọc 19
Câu 39: Kỹ thuật đóng cọc bê tông cốt tp 19
Câu 40: Kĩ thuật đóng ván cự gỗ và thép 20
Câu 41: Xử lý các sự cố khi đóng cọc 20
Câu 42:Bản chất của công nghệ bê tong cốt thép đổ tại chổ 21
Câu 43:Dây chuyền công nghệ thi công BTCT 21
Câu 44: những yêu cầu kĩ thuật đối với ván khuôn 23
Câu 45: Phân loại ván khuôn 23
Câu 46: Chức năng các bộ phận của ván khuôn 24
Câu 47: Cấu tạo ván khuôn móng đơn, móng băng 24
Câu 48: Cấu tạo ván khuôn cột 25
Câu 49: Cấu tạo ván khuôn dầm, sàn 26
Câu 51: Cấu tạo ván khuôn sàn. 26
Các bạn tự biên tự diễn nhé ^^ mệt bỏ éo đánh nữa. Giống đồ án y mà
^^ ho ho ho 26
Câu 50: Cấu tạo ván khuôn tường. 26
Câu 54: Nghiệm thu ván khuôn: 27
Câu 55: Kỹ thuật tháo dỡ ván khuôn: 28
Câu 56: phân loại cốt thép 29
Câu 57: Gia cương cốt thép 29
Ngân hàng câu hỏi thi công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng câu hỏi thi công - Người đăng: vanhoan575605
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Ngân hàng câu hỏi thi công 9 10 475