Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu hỏi TN môn máy điện

Được đăng lên bởi vudinhchung1802
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 733 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I98C. NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
PHẦN I
MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU
C©u 1
A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n
C©u 2
A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n
C©u 3
A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n
C©u 4
A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n

Tại sao vỏ máy điện một chiều không nên dùng vật liệu gang :
Vì vật liệu gang giòn, dễ nứt vỡ.
Vì vật liệu gang dẫn từ kém.
Vì gang là vật liệu không từ tính
Vì gang có độ bền kém so với thép
Cho biết vật liệu thường sử dụng làm vỏ máy điện một chiều, tại sao:
Là gang, vì gang rẻ tiền và dễ đúc.
Là thép, vì thép có độ bền cơ học tốt hơn gang.
Là gang, vì vỏ máy chỉ để bảo vệ và không cần có từ tính tốt.
Là thép đúc hoặc thép tấm uốn lại, vì vỏ máy vừa là gông từ nên cần có
từ tính tốt
Cực từ máy điện một chiều có thể làm bằng vật liệu :
Thép đúc
Thép lá thường ghép lại
Thép lá kĩ thuật điện ghép lại
Cả 3 trường hợp trên
Phần ứng máy điện một chiều có thể làm bằng vật liệu :
Thép đúc
Thép lá thường ghép lại.
Thép lá kĩ thuật điện ghép lại
Cả 3 trường hợp trên

C©u 5 Công suất định mức ghi trên nhãn của máy phát, động cơ một chiều được
hiểu là :
A) Công suất điện phát ra nếu là máy phát, công suất điện nhận vào nếu là
động cơ.
B) Công suất điện phát ra nếu là máy phát, công suất cơ đầu trục nếu là
động cơ
C) Công suất cơ nhận vào nếu là máy phát, công suất điện nhận vào nếu là
động cơ
D) Công suất cơ nhận vào nếu là máy phát, công suất cơ đầu trục nếu là
động cơ.
§¸p ¸n
C©u 6 Stato của máy điện một chiều gồm các bộ phận chính sau:
A) Vỏ, nắp máy, gông từ, cực từ, cơ cấu chổi than.
B) Cực từ chính, cực từ phụ, gông từ, nắp máy và cơ cấu chổi than
C) Vỏ, nắp máy, gông từ, cực từ chính, cực từ phụ
D) Cực từ chính, cực từ phụ, gông từ, nắp máy.
§¸p ¸n
C©u 7 Roto của máy điện một chiều gồm các bộ phận chính sau:

16

A)
B)
C)
D)
§¸p ¸n
C©u 8
A)

Lõi sắt, dây quấn phần ứng, cổ góp, trục máy và quạt gió
Lõi sắt, dây quấn phần ứng, vành trượt, trục máy và quạt gió
Lõi sắt, dây quấn phần ứng, cổ góp, trục máy và chổi than
Lõi sắt, dây quấn phần ứng, vành trượt, chổi than và trục máy

Nhờ hệ thống cổ góp và chổi than mà :
Sức điện động, dòng điện xoay chiều trong dây quấn phần ứng máy phát
điện một chiều được chỉnh lưu thành s đ đ và dòng điện một chiều ở
mạch ngoài.
B) Sức điện động, dòng điện một chiều ở mạch ngoài được biến đổi thành
sđđ và dòng điện xoay chiều trong dây quấn phần ứng động cơ điện một
chiều .
C) Chiều của lực điện từ và mô men tác dụng lên rô to là không đổi.
D) Cả 3 trường hợp trên đều đúng
§¸p ¸n
C©u 9 Dây quấn phần ứng máy điện một chiều gồm :
A) Dây quấn xếp, dây quấn ...
I98C. NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
PHẦN I
MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU
C©u 1
Tại sao vỏ máy điện một chiều không nên dùng vật liệu gang :
A)
Vì vật liệu gang giòn, dễ nứt vỡ.
B)
Vì vật liệu gang dẫn từ kém.
C)
Vì gang là vật liệu không từ tính
D)
Vì gang có độ bền kém so với thép
§¸p ¸n
C©u 2
Cho biết vật liệu thường sử dụng làm vỏ máy điện một chiều, tại sao:
A)
Là gang, vì gang rẻ tiền và dễ đúc.
B)
Là thép, vì thép có độ bền cơ học tốt hơn gang.
C)
Là gang, vì vỏ máy chỉ để bảo vệ và không cần có từ tính tốt.
D)
Là thép đúc hoặc thép tấm uốn lại, vì vỏ máy vừa là gông từ nên cần có
từ tính tốt
§¸p ¸n
C©u 3
Cực từ máy điện một chiều có thể làm bằng vật liệu :
A)
Thép đúc
B)
Thép lá thường ghép lại
C)
Thép lá kĩ thuật điện ghép lại
D)
Cả 3 trường hợp trên
§¸p ¸n
C©u 4
Phần ứng máy điện một chiều có thể làm bằng vật liệu :
A)
Thép đúc
B)
Thép lá thường ghép lại.
C)
Thép lá kĩ thuật điện ghép lại
D)
Cả 3 trường hợp trên
§¸p ¸n
C©u 5
Công suất định mức ghi trên nhãn của máy phát, động cơ một chiều được
hiểu là :
A)
Công suất điện phát ra nếu máy phát, công suất điện nhận vào nếu
động cơ.
B)
Công suất điện phát ra nếu là máy phát, công suất cơ đầu trục nếu là
động cơ
C)
Công suất cơ nhận vào nếu là máy phát, công suất điện nhận vào nếu là
động cơ
D)
Công suất cơ nhận vào nếu là máy phát, công suất cơ đầu trục nếu là
động cơ.
§¸p ¸n
C©u 6
Stato của máy điện một chiều gồm các bộ phận chính sau:
A)
Vỏ, nắp máy, gông từ, cực từ, cơ cấu chổi than.
B)
Cực từ chính, cực từ phụ, gông từ, nắp máy và cơ cấu chổi than
C)
Vỏ, nắp máy, gông từ, cực từ chính, cực từ phụ
D)
Cực từ chính, cực từ phụ, gông từ, nắp máy.
§¸p ¸n
C©u 7
Roto của máy điện một chiều gồm các bộ phận chính sau:
16
Ngân hàng câu hỏi TN môn máy điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng câu hỏi TN môn máy điện - Người đăng: vudinhchung1802
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Ngân hàng câu hỏi TN môn máy điện 9 10 370